Vejledning til administration af Bluebeam-abonnement

Gælder for:

 • Revu 21
 • Bluebeam Cloud

Bruger du en ældre version af Revu? Se Brugervejledning til Bluebeam Gateway for at administrere licenser til Revu 20 og ældre.

Oversigt

Velkommen til Portal til administration af Bluebeam-abonnement. Her kan kontoindehavere administrere adgangen til abonnementsbaserede Bluebeam-løsninger. Som organisationsadministrator kan du tildele Bluebeam-brugerlicenser, tilføje eller fjerne slutbrugere, udnævne yderligere organisationsadministratorer og mere.

Lav et bogmærke for org-admin.bluebeam.com, efter du har logget ind på Portal til administration af Bluebeam-abonnement, så du nemt kan åbne den fremover.

I denne vejledning beskriver vi, hvordan du konfigurerer og administrerer dine Bluebeam-abonnementskonti, så du og/eller dit team kan få adgang til Revu 21, Bluebeam Cloud og Studio med blot et enkelt Bluebeam-ID (BBID). Det er ikke nødvendigt med serienummer eller produktnøgle for at komme i gang.

Har du brug for hjælp til at komme i gang med at administrere dine Revu 21-konti? Se denne nyttige video med vejledning.


Administration af brugere og niveau

Kontrolpanel til Bluebeam Org Admin-portal

Sådan kommer du i gang med Portal til administration af Bluebeam-abonnement:

 1. Når du har valgt serverregion og er logget på, skal du vælge den konto, du vil se og administrere.
 2. I kontrolpanelet skal du gå til Kontoadministration i sidemenuen til venstre.
 3. Vælg Administration af brugere og niveau.
 4. Vælg Brugeroversigt for at se alle kontokontakter og deres oplysninger, herunder: brugertype, produktniveau og status.
 5. Vælg Oversigt over produktniveau for at se alle de ledige brugerlicenser på din konto for hvert abonnementsniveau.

Tilføj en ny abonnementsbruger

Under Administration af brugere og niveau kan du tilføje nye brugere til din konto individuelt. Det gør du således:

 1. Klik på knappen Opret ny abonnementsbruger til højre for Brugeroversigt.
 2. På fanen Add New Subscription User skal du udfylde de påkrævede felter samt andre vigtige kontaktoplysninger.
  Ud over at angive tilladelser skal du vælge den relevante serverregion.
 3. Når du er færdig med at indtaste den nye brugers oplysninger, skal du trykke på Gem.
 4. I det næste vindue, der vises, skal du vælge det produktniveau, som den nye bruger skal have adgang til.Vælg et produktniveau
 5. Tryk på Gem ændringer.

Den nye bruger vises under Brugeroversigt med statussen Afventende, indtil vedkommendes konto er blevet aktiveret gennem e-mailinvitationen.


Massetilføj brugere

Organisationsadministratorer kan også føje en gruppe af brugere til deres konto. Det gør du således:

 1. I dashboardet skal du gå til Kontoadministration > Administration af brugere og niveau.
 2. Klik på knappen Opret ny abonnementsbruger.
 3. Øverst i vinduet skal du skifte til fanen Bulk add users.
  Dialogboksen Bulk Add Users i Org Admin Portal
 4. Hvis du vil tilføje flere brugere, skal du importere en .csv-fil. Download skabelonen, og indtast alle obligatoriske oplysninger i Excel. Du kan tilføje op til 500 brugere ad gangen.
 5. I skabelonen skal du angive abonnementsadgang (dvs. Basics, Core eller Complete) for brugerne i kolonnen Product Tier.
  Hvis du har opgraderet til Revu 21 fra en tidligere version, skal du indtaste de(t) produktniveau(er), der er knyttet til dit nye serienummer med tilgængelige abonnementer (f.eks. “Subscription Upgrade: Revu Standard to Complete”). Når du indtaster et produktniveau uden tilgængelige abonnementer i .csv-filen, får brugerne kun skrivebeskyttet adgang, når deres konti er uploadet og aktiveret.

  Produktniveau for serienummer til abonnementsopgradering
  For at finde de(t) specifikke produktniveau(er), der er tilgængelige med din konto, skal du gå til Users & Tier Management og rulle ned til Product Tier overview.
 6. Når du har gemt din version af .csv-filen, skal du uploade den under Bulk Add Users. Træk og slip filen, eller find den ved at Browse computeren i Stifinder.
 7. Klik på Run Validation.
  Hvis du har slettet kolonner fra .csv-skabelonen (også selvom det er ikke-obligatoriske felter), vil din bulk-upload ikke blive behandlet.
 8. Når .csv-filen er behandlet, vises den nederst i vinduet.
  Masseimporter brugere
 9. Tryk på knappen Import All. Import kan tage op til 10-15 minutter.
 10. Når du har gennemgået oversigten, skal du klikke på Luk.

Efter masseupload af brugere kan du importere endnu en .csv-liste, hvis det er nødvendigt. De nye brugere vises under User Overview med statussen Pending, indtil vedkommendes konto er blevet aktiveret gennem e-mailinvitationen, der sendes til hver bruger.


Rediger tilladelser

Hvis du har brug for at ændre tilladelserne, efter du har tilføjet en bruger, skal du følge disse trin:

 1. I kontoens dashboard skal du gå til Kontoadministration > Administration af brugere og niveau.
 2. Under Brugeroversigt skal du finde den brugerkonto, der har brug for opdaterede tilladelser.
 3. Vælg menuikonet ud for kontoens status.
 4. Vælg Rediger brugeroplysninger.Rediger brugertilladelser
 5. Under tilladelser skal du vælge Organizational Admin og/eller End User.Slutbrugertilladelser
 6. Klik på Gem.
Når du har givet slutbrugertilladelser til en konto, skal du også ændre dens abonnementsadgang. Ellers har brugeren kun skrivebeskyttet adgang til Bluebeam Solutions.

Rediger abonnementsadgang for flere brugere

Hvis du skal tildele eller redigere abonnementsadgang for flere brugere på én gang, skal du følge disse trin:

 1. Under Administration af brugere + produktniveau skal du rulle ned til Oversigt over produktniveau.
 2. Ud for et abonnementsniveau med ledige pladser skal du vælge menuikonet ved siden af Antal abonnementer.Tildel et produktniveau
 3. Vælg Tildel medlemmer til produktniveau.
 4. I dialogboksen Rediger produktniveau vises brugere uden en tildeling til venstre. Markér afkrydsningsfeltet ud for de brugere, du vil føje til abonnementsniveauet.Rediger produktniveau
 5. Når du har valgt alle relevante brugere, skal du klikke på pil til højre, så flyttes de til Aktuelle brugere.
 6. Klik på Gem.
Du kan også fjerne flere brugere fra et abonnementsniveau for at frigøre brugerlicenser ved at vælge Aktuelle brugere og klikke på pil til venstre for at flytte dem tilbage til Kontobrugere.

Søg + filtrer abonnementsbrugere

Under Administration af brugere + produktniveau kan du også finde bestemte brugere og/eller filtrere dem efter kategorier. Det gør du således:

 1. Klik på rullemenuen ud for tragten under Brugeroversigt. ‘Søg i alle’ er valgt som standard.Filtrer abonnementsbrugere
 2. Vælg den kategori, hvori du vil filtrere abonnementsbrugere:
  • Fornavn
  • Efternavn
  • E-mailadresse
  • Serverregion
  • Produktniveau
  • Brygertype
  • Udløbsdato for invitation
  • Status

Du kan også søge efter nøgleord, hvis du leder efter en bestemt kontobruger og/eller e-mailadresse:

 1. Skriv dit søgeord i feltet ved siden af filterlisten.
 2. Klik på luppen, eller tryk på Enter.

Dine søgeresultater vises under Brugeroversigt.

Søg i abonnementsbrugere

Du kan også sortere kolonner efter indhold ved at vælge den pil, der vises, når du holder markøren over en kolonneoverskrift:

Sorter efter kolonneværdier
Sortering efter efternavn med pil nedad viser brugerne alfabetisk i faldende rækkefølge. Klik på pilen igen, så den peger opad, for at skifte til stigende rækkefølge.


Rediger brugeroplysninger

Under Administration af brugere + produktniveau kan du også redigere oplysninger om eksisterende kontobrugere. Det gør du således:

 1. Under Brugeroversigt skal du vælge menuikonet ud for en brugers status for at få flere valgmuligheder. Rediger brugeroplysninger
 2. Vælg Rediger brugeroplysninger.
 3. Vinduet Rediger slutbruger af abonnement bliver vist. Herfra kan du navigere til Rediger produktniveauer, ændre tilladelser og/eller opdatere kontaktoplysninger m.m.Rediger slutbruger af abonnement
 4. Når du er færdig med at redigere brugeroplysningerne, skal du trykke på Gem.

De opdaterede oplysninger vises i listen Brugeroversigt.


Rediger abonnementsadgang for én bruger

Hvis du har brug for at ændre abonnementsadgangen for en bestemt kontobruger, skal du vælge menuikonet ud for vedkommendes status og vælge en af disse muligheder:

 • Edit user information > Modify Product Tiers
 • Modify Subscription Access

Vælg et nyt produktniveau med ledige brugerlicenser, og klik på Gem ændringer.

Hvis du har tildelt alle ledige brugerlicenser på et bestemt abonnementsniveau, kan du ændre en eksisterende brugers adgang til Skrivebeskyttet for at frigøre en brugerlicens til en ny bruger.

Send invitation igen

Når der tilføjes nye abonnementsbrugere, sendes invitationer ud via e-mail, så konti kan blive oprettet og aktiveret. E-mailinvitationer udløber dog efter den dato, der er angivet i kolonnen Invitation Expiry Date i brugeroversigten. Hvis du vil sende en invitation igen, skal du klikke på menuikonet ud for Status og vælge en af disse muligheder:

 • Rediger brugeroplysninger > Send invitation igen
 • Send invitation igen

Send invitation igen

Markér afkrydsningsfeltet ud for Velkomstmail, og klik på Send igen. En ny invitation sendes til brugerens e-mailadresse, og udløbsdatoen opdateres automatisk.


Deaktiver bruger

Hvis du har brug for at deaktivere en bruger, skal du gøre følgende:

 1. Under Brugeroversigt skal du klikke på menuikonet ud for en brugers status.
 2. Vælg Deaktiver bruger.
  Deaktiver bruger
 3. Klik på Ja for at bekræfte.

Deaktiverede brugere vil stadig være angivet under Brugeroversigt. Deres status ændres dog til Inaktiv.


Genaktiver bruger

Hvis du har brug for at genaktivere en inaktiv bruger:

 1. Vælg menuikonet ud for en deaktiveret brugers status.
 2. Klik på Genaktiver bruger.Genaktiver bruger

Overfør abonnementer

Hvis du har underkonti, kan du overføre tilgængelige abonnementer til dem fra din primære Bluebeam-konto.

På nuværende tidspunkt kan organisationsadministratorer ikke manuelt føje underkonti til deres overordnede konti. Hvis du vil tilføje underkonti efter købet, skal du kontakte support.

Sådan videredistribuerer du tilgængelige abonnementer til en eksisterende underkonto:

 1. Åbn hovedkontoen med de tilgængelige abonnementer. I kontoens dashboard kan du se dine underkonti angivet i venstre sidepanel.Hoved- og underkonti i Portal til administration af abonnement
 2. Tryk på knappen Overfør abonnementer. Du kan også gå til Kontoadministration > Abonnementsadministration > Overfør abonnementer.Knappen Overfør abonnementer
 3. I dialogboksen Videredistribuer abonnementer skal du vælge den underkonto, der skal modtage abonnementerne.
 4. Vælg derefter ordrenummeret. Når det er valgt, vises kontraktoplysningerne under rullemenuen.
 5. Under Produkt skal du vælge det abonnement (Basics, Core eller Complete) med ledige licenser, du vil overføre.
 6. Til sidst skal du indtaste antallet af abonnementer, der skal overføres. Antallet skal være mindre end eller lig med antallet af resterende brugerlicenser.Antal abonnementer til overførsel
 7. Vælg Overfør.

Sådan sender du abonnementer tilbage til en hovedkonto:

 1. Vælg underkontoen fra dashboardet.
 2. Gå til Kontoadministration > Abonnementsadministration.
 3. Vælg menuikonet ud for Produktniveau.
 4. Vælg Returner abonnementer.Returner abonnementer til hovedkonto
 5. Angiv det antal abonnementer, du vil overføre tilbage til hovedkontoen.
 6. Klik på Returner abonnementer.

Licensering og registrering

Revu 21

Licensering og registrering

Kom godt i gang

Bluebeam Administrator

Få mere at vide om, hvordan du administrerer abonnementer for brugere via vores nye portal til administration af abonnementer.

Licensering og registrering

Revu 21

Bluebeam Cloud

Licensering og registrering

Kom godt i gang

Bluebeam Administator


 

Related Articles