Sådan anvendes Bluebeam Revus Tool Chest til at gemme brugerdefinerede annotationer

Tool Chest™ i Bluebeam Revu er en markant funktion, der gør annotering i dokumenter meget mere effektivt ved at tilbyde dig et centralt, let tilgængeligt sted, hvor du kan opbevare dine brugerdefinerede annotationer uden at skulle genskabe dem. Tool Chest fås med en række nyttige værktøjssæt og samlinger af annotationer, men du kan også oprette og dele dine egne værktøjssæt fyldt med brugerdefinerede annotationer og målinger. De kan gemmes i det forhåndskonfigurerede værktøjssæt “Mine værktøjer” eller i dit eget brugerdefinerede værktøjssæt. Mens knappen Fremhæv på værktøjslinjen for eksempel giver dig mulighed for at gemme et standardudseende for fremhævningsværktøjet, kan Tool Chest gemme flere farve- og tykkelseskombinationer, som du kan få adgang til med et enkelt klik. Sådan oprettes et værktøjssæt:

  1. Klik på Administrer værktøjssæt øverst på fanen Tool Chest.
  2. Klik på knappen Tilføj.
  3. Klik på Ny, indtast en Titel og klik på OK.

Når du har oprettet dit Tool Chest, kan du begynde at anvende dine annotationer. Du kan gøre dette ved enten at højreklikke på annotationen og vælge Tilføj til Tool Chest og derefter på det ønskede Tool Chest eller ved at holde annotationen fra Tool Chest boksen “Seneste værktøjer” nede og trække den ind i et Tool Chest. (Bemærk: Tool Chest boksen “Seneste værktøjer” gemmer ikke dine annotationer, når du lukker Revu) To vigtige ting at huske på vedrørende annotationer, der gemmes i Tool Chest:

  1. I tilfælde af en annotation, der er gemt i Tool Chest, og som ikke er grupperet, kan du blot dobbeltklikke på den og skifte mellem tilstandene Tegning (der opretter en nøjagtig kopi af annotationen) og Egenskaber (som kun gengiver annotationens egenskaber).
  2. Annotationens udseende er ikke det eneste, der kan gemmes i Tool Chest. Annotationer kan have brugerdefinerede emner, kommentarer, lag og brugerdefinerede kolonnedata. Eller du kan oprette mere komplekse symboler ved at gruppere flere annotationer sammen og derefter føje den grupperede annotation til Tool Chest.

Symbol vs. detaljeret visning

Har du flere lignende annotationer gemt i Tool Chest, der har mindre, men vigtige, forskelle? Vælg detaljeret visning for at få vist det valgte Tool Chest i en tabel, der indeholder symbolet plus emnet, kommentaren og etiketten i teksten for at kunne adskille dem. Klik på Tool Chest boksens Indstillinger , og vælg enten Symbol eller Detaljer for at ændre visningen af et Tool Chest. Billedet nedenfor viser, hvordan du ændrer Tool Chest boksen “Sekvenser og handlinger” fra den oprindelige symbolvisning til den nye detaljerede visning.

Pop op-vindue

Tool Chest lader dig sammenfolde Tool Chest bokse, som du ikke bruger i øjeblikket, for at spare plads i fanen Tool Chest. Du kan stadig få adgang til symboler i et sammenfoldet Tool Chest uden at skulle udvide det først. Klik blot på den hvide pil til højre for det sammenfoldede Tool Chest boksens Indstillinger , og vælg en annotation fra det pop op-vindue, der indeholder Tool Chest boksens annotationer.

Sådan gør du

Markering

Related Articles