Udførelse af flere job på én gang i Bluebeam Stapler

Denne artikel gælder for:
  • Revu 21
  • Revu 20
  • Revu 2019
  • Revu 2018

Bluebeam Stapler kan også bruges til at konfigurere et sæt konverteringer, hvor hver konvertering kaldes et “job”. Flere job kan føjes til Stapler og konverteres på én gang. Brug denne mulighed til automatisk at konvertere mange filer på én gang.Outputfilen vises i første række med angivelse af det filnavn, der oprettes, outputplaceringen og oprettelsesdatoen. Før PDF-filnavnet er der et ikon, der kan bruges til at udvide og skjule listen over inkluderede kildefiler. Filernes rækkefølge i jobbet er vigtig, da dette er rækkefølgen, hvori siderne vises i den resulterende PDF-fil.Vælg en eller flere kildefiler på listen, og klik på knapperne Op, Ned og Sortér for at omarrangere kildedokumenterne inden for hvert job, eller klik og træk dem til en ny rækkefølge. Slet et eller flere kildedokumenter fra et job ved at klikke på knappen Slet. Tilføj yderligere filer, der skal konverteres, ved at trække fra en mappe i Windows Stifinder til Stapler.Placeringen, som kildefilen trækkes til, afgør, om der oprettes et nyt konverteringsjob, eller om kildefilen føjes til et PDF-job. Hvis en fil trækkes til et eksisterende job, forsøger Stapler at indsætte filen på den placering. Når et nyt job oprettes, viser Stapler-vinduet endnu et job.

Stapler-jobvinduet sorteres alfabetisk efter jobnavn, så rækkefølgen af de viste job kan ændre sig. Klik på linjen “Filnavn” for at vende sorteringens rækkefølge om.For at ændre parametrene for et job skal du vælge jobnavnet og derefter klikke på knappen Konfigurer. Dialogboksen Konfigurer job, som du kan bruge til at styre oprettelsen af den outputfil, vises.


Flere oplysninger

Oversigt over Bluebeam StaplerSådan konfigureres job i Bluebeam StaplerBluebeam Stapler-guiden

Revu 2019

Revu 20

Revu 21

Revu 2018

Sådan gør du

Du kan konfigurere visse aspekter af Stapler-jobbet, før du kører det, ved at klikke på Konfigurer.

Related Articles