Introduktion til forklaringer

Denne artikel gælder for:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Hvad er en forklaring?

Ligesom en signaturforklaring på et kort forklarer Forklaringer hurtigt, hvad symbolerne på en tegning repræsenterer. De kan også tilpasses, så de viser vigtige oplysninger om markeringerne i et dokument.

Forklaringerne vil automatisk blive opdateret, når markeringer tilføjes eller fjernes fra dokumentet. Ligesom enhver anden markering kan deres størrelse ændres, kopieres, tilpasses og gemmes i Tool Chest .

Hvis du bruger Revu 21, skal du have et Core- eller Complete-abonnement for at kunne oprette Forklaringer.

Sådan føjes et værktøjssæt til en forklaring

Forklaringer kan oprettes fra et bestemt værktøjssæt eller flere værktøjssæt. Forklaringerne vil automatisk blive opdateret, når nye markeringer fra et angivet værktøjssæt tilføjes dokumentet.

Det er en god ide at bestemme på forhånd, hvilke værktøjssæt man vil anvende og tilføje disse til en forklaring, inden man markerer et dokument. 

 1. Gå til Vindue > Paneler > Tool Chest. Alternativt kan du trykke på Alt+X for at åbne Tool Chest.
 2. Du kan oprette en ny forklaring eller føje markeringerne til en eksisterende forklaring.
  • Sådan oprettes en ny forklaring:
   Højreklik på en af markeringerne, klik så Forklaring > Opret ny forklaring.
  • Sådan føjes til en eksisterende forklaring:
   Vælg navnet på forklaringen i menuen Forklaring nævnt ovenfor.
 3. Hvis du opretter en ny forklaring, klik på dokumentet for at anbringe forklaringen.

Tilføjelse af markeringer individuelt i en forklaring

En forklaring kan oprettes ud fra et manuelt valg af markeringer i dokumentet. Når man føjer en markering til en forklaring, vil alle markeringer af samme type og egenskaber for udseende automatisk blive føjet til forklaringen også. 

 1. Først skal du klikke på de markeringer, du ønsker i forklaringen. For at vælge mere end en markering skal du enten klikke og trække omkring dem eller bruge Skift-klik på hver markering.
 2. Du kan så oprette en ny forklaring eller føje markeringerne til en eksisterende forklaring.
  • Opret en ny forklaring:
   Højreklik på en af markeringerne, klik så Forklaring > Opret ny forklaring.
  • Føj til en eksisterende forklaring>
   Vælg navnet på forklaringen fra menuen Forklaring nævnt ovenfor.
 3. Hvis du opretter en ny forklaring, klik på dokumentet for at anbringe forklaringen.

Giv din forklaring en titel

Når din forklaring er blevet anbragt på dokumentet, ønsker du måske at give den en unik titel, især hvis du arbejder med flere forklaringer på samme dokument.

 1. Klik på knappen Titel i værktøjslinjen Egenskaber øverst på skærmen.
 2. I rullemenuen vil du se et felt kaldet Titel. Rediger teksten i dette felt, og klik så et andet sted på skærmen for at lukke menuen og gemme din titel.
Sørg for, at afkrydsningsfeltet Vis titel er krydset af for at få forklaringens titel vist i dokumentet.

Vis relevante oplysninger med kolonner

Ved at aktivere og deaktivere bestemte kolonner kan du bruge dine forklaringer til at få vist vigtige oplysninger om markeringer i et dokument. Du kan bruge kolonner til at få vist antallet af markeringer på en side, opmålingsværdier, sideplacering, markeringstype og meget mere.

 1. Klik på den forklaring, du vil redigere.
 2. Gå til menuen Kolonner i værktøjslinjen Egenskaber øverst på siden.
 3. Klik på knappen Rediger kolonner.
 4. Du kan nu vælge at vise eller fjerne kolonnerne fra den valgte forklaring ved hjælp af afkrydsningsfelterne.
Kolonner i forklaringer trækker oplysninger fra annotationslisten. Det betyder, at alle kolonner eller brugerdefinerede kolonner, der findes i annotationslisten, også er tilgængelige med forklaringer, samt at alle ændringer, du foretager i annotationslisten, automatisk afspejles i en forklaring.

Egenskaber

Da en forklaring er en form for markering, kan den tilpasses i vid udstrækning via panelet Egenskaber eller værktøjslinjen. Hvis du er vant til at tilpasse dine markeringer, vil du være fortrolig med de muligheder, der er angivet her. Der er også nogle få egenskaber, der er unikke for forklaringer. Du kan finde flere oplysninger under Ændring af en forklarings udseende i Revu-hjælpevejledningen.

Gemte forklaringer

Når du har konfigureret forklaringens egenskaber til at omfatte de oplysninger, du skal bruge, kan du gemme den i Tool Chest, så du hurtigt kan genbruge den på en anden side eller i et andet dokument.

 • Sådan føjes en forklaring til Tool Chest:
  Højreklik på forklaringen, og klik så Tilføj til Tool Chest, og vælg det ønskede værktøjssæt.
 • Sådan føjer du en gemt forklaring til et dokument:
  Klik på Forklaringer fra Tool Chest, og klik derefter på det område, hvor du vil placere den.

Sådan gør du

Revu 2018

Revu 2019

Revu 20

Revu 21

Markering

Redigering af dokumenter

Se, hvordan du kan oprette og bruge forklaringer i dine PDF-filer.

Related Articles