Opmålingsmarkeringer vises ikke i de korrekte enheder

Denne artikel gælder for:
Revu 20

Problem

Opmålingsmarkeringer viser ikke de korrekte enheder i Revu. Skalaen for din tegning kan være sat til meter, men opmålingerne for længde eller polylinje vises i millimeter.

Årsag

Det skyldes en opdatering af visse funktioner i Revu 20.2, der giver dig mulighed for at indstille uafhængige enheder til måling af længde og polylinje uden at oprette visningsporte. Som følge heraf er længde- og polylinjemålinger som standard indstillet til millimeter – uanset den indstillede sideskala.

Løsning

Sådan skifter du disse opmålinger tilbage til dine foretrukne enheder:

 1. Åbn Opmålingspanelet(Alt + U), og vælg et opmålingsværktøj: (eks.: Længde).
  Vælg et opmålingsværktøj
 2.  Under Længdemålingsegenskaber skal du vælge rullelisten Længde og vælge den ønskede enhed.

  1. Du kan også gøre dette fra værktøjslinjen Egenskaber lige under menulinjen. 
 3. I panelet Egenskaber (Alt + P) skal du rulle ned til bunden og vælge Benyt som standard

Alle fremtidige længde- eller polylinjeopmålinger vil blive vist i dine foretrukne enheder.

Opdatering af flere opmålingsmarkeringer

Selvom løsningen ovenfor kun påvirker fremtidige opmålinger, kan du også opdatere flere eksisterende opmålinger på én gang.

 1. Skift til tilstanden Vælg (V) på den nederste navigationslinje.
 2. Hold Shift nede, og træk et rektangel hen over de opmålingsmarkeringer, du vil vælge. Ved at trække fra venstre mod højre vælges alle de markeringer, der befinder sig helt inden for rektanglet, og ved at trække fra højre mod venstre vælges alt, som rektanglet rører.
 3. I værktøjslinjen Egenskaber øverst i arbejdsområdet skal du vælge dine ønskede enheder.

Opdatering af alle opmålingsmarkeringer på en tegning

Du kan også opdatere alle opmålingsenheder (af samme type) på en tegning via Annotationslisten:

 1. Åbn Annotationslisten nederst til venstre i vinduet.
 2. Vælg  Filterliste øverst i panelet.
 3. I kolonnen længst til venstre over Emne skal du klikke på "Alt" og vælge opmålingstypen (f.eks. Længdemåling).
 4. Vælg flere markeringer ved at holde Shift nede og klikke på de opmålinger, du vil opdatere, eller vælg alle ved at klikke på et element på listen og trykke på Ctrl+A.
 5. Vælg de ønskede enheder, enten fra værktøjslinjen Egenskaber eller panelet Egenskaber, og de valgte opmålingsmarkeringer opdateres i overensstemmelse hermed.

 

Fejlfinding

Revu 20

Opmåling

Markering

Din tegningsskala er indstillet til meter, men længde- eller polylinje-opmålinger  vises i millimeter. Det skyldes en opdatering af visse funktioner i Revu, der giver dig mulighed for at indstille uafhængige enheder til måling af længde og polylinje uden at oprette visningsporte.

Related Articles