Se Migrering af flere Revu-installationer til en ny licens

Gælder for:

  • Revu 20 og ældre

Problem

Din organisation har Revu installeret og registreret på flere computere, og du skal skifte dem til en ny licens (serienummer og produktnøgle) for den samme version og udgave.

Løsning

Processen indebærer at køre et script, der automatisk af- og genregistrerer installationerne med det nye serienummer og produktnøgle.

Selvom det kan gøres for alle Revu-licenstyper, er denne løsning mest praktisk for en organisation, der konsoliderer flere Perpetual Licences til en enkelt licens eller migrerer en Perpetual Licence til en Enterprise eller Open Licence (Revu eXtreme 2015.5 og nyere).

Du kan køre scriptet fra kommandoprompt, hvis du vil.

Denne proces fungerer kun, hvis der er ledige brugerlicenser på den nye licens.

Alle versioner af Revu understøttes, men versionsnummeret på den aktuelle software på computeren skal svare til det, der er angivet i den nye licens. En licens til Revu 2019 registrerer f.eks. kun andre Revu 2019-maskiner.

Du behøver ikke at geninstallere Revu, hvis den nye licens er til den samme udgave (Standard, CAD eller eXtreme), som er installeret på maskinen.

Script

Selv om hele teksten i scriptet skal skrives på én linje, består det af to dele. Det første afsnit "tager kontakt til" Bluebeam Administrator.

Så hvis dine maskiner kører Revu 20, skal du skrive:

"%ProgramFiles%\Bluebeam\Software\Bluebeam Revu\20\Revu\PbMngr5.exe"

Så hvis dine maskiner kører Revu 2019, skal du skrive:

"%ProgramFiles%\Bluebeam\Software\Bluebeam Revu\2019\Revu\PbMngr5.exe"

For dem, der kører Revu 2018, skal du skrive:

"%ProgramFiles%\Bluebeam\Software\Bluebeam Revu\2018\Pushbutton PDF\PbMngr5.exe"

For dem, der kører Revu 2017, skal du skrive følgende:

"%ProgramFiles%\Bluebeam\Software\Bluebeam Revu\2017\Pushbutton PDF\PbMngr5.exe"

For dem, der kører Revu 2016, skal du skrive følgende:

"%ProgramFiles%\Bluebeam\Software\Bluebeam Revu\2016\Pushbutton PDF\PbMngr5.exe"

For dem, der kører Revu 2015 og ældre, skal du skrive følgende:

"%ProgramFiles%\Bluebeam\Software\Bluebeam Revu\Pushbutton PDF\PbMngr5.exe"

Den anden del af scriptet fortæller Bluebeam Administrator, hvilke handlinger der skal tages, og hvilke oplysninger der skal bruges. I dette tilfælde bruges parameteren /register til at registrere den installerede software sammen med versionsnummeret, serienummeret og produktnøglen, der er angivet på den nye licens, du flytter til:

/register [<version> <serial number> <product key>]

Du skal skrive citationstegnene, men parenteserne [ ] og < > i teksten ovenfor er kun til illustrative formål og skal ikke medtages i scriptet.

Husk også, at bogstaverne i produktnøglen skal indtastes som store bogstaver, og at det angivne versionsnummer for den nye licens skal stemme overens med det, der er installeret på computeren i øjeblikket.

En enkelt Open Licence anvender ét enkelt serienummer for alle versionsnumre, og produktnøglen angiver forskellene.

Eksempler:

Revu 20

I et eksempel, hvor en person gerne vil migrere sine Revu 20-installationer til en ny Revu 20-licens, hvor serienummeret er 1234567 og produktnøglen er ABCD3-5FGHIJK. Her skal de indtaste følgende på én enkelt linje, som om det var en komplet sætning inklusive anførselstegn:

"%ProgramFiles%\Bluebeam\Software\Bluebeam Revu\20\Revu\PbMngr5.exe" /register 20 1234567 ABCD3-5FGHIJK
Revu 2019

Ved en migrering af flere installationer fra en Revu 2019-licens til en anden skal følgende tekst indtastes på én enkelt linje, som om det var en komplet sætning inklusive anførselstegn:

"%ProgramFiles%\Bluebeam\Software\Bluebeam Revu\2019\Pushbutton PDF\PbMngr5.exe" /register 19 1234567 ABCD3-5FGHIJK
Revu 2018

Ved en migrering af flere installationer fra en Revu 2018-licens til en anden skal følgende tekst indtastes på én enkelt linje, som om det var en komplet sætning inklusive anførselstegn:

"%ProgramFiles%\Bluebeam\Software\Bluebeam Revu\2018\Pushbutton PDF\PbMngr5.exe" /register 18 1234567 ABCD3-5FGHIJK
Revu 2017

Ved en migrering af flere installationer fra en Revu 2017-licens til en anden skal følgende tekst indtastes på én enkelt linje, som om det var en komplet sætning inklusive anførselstegn:

"%ProgramFiles%\Bluebeam\Software\Bluebeam Revu\2017\Pushbutton PDF\PbMngr5.exe" /register 17 1234567 ABCD3-5FGHIJK
Revu 2016

Ved en migrering af flere installationer fra en Revu 2016-licens til en anden skal følgende tekst indtastes på én enkelt linje, som om det var en komplet sætning inklusive anførselstegn:

"%ProgramFiles%\Bluebeam\Software\Bluebeam Revu\2016\Pushbutton PDF\PbMngr5.exe" /register 16 1234567 ABCD3-5FGHIJK
Forsinket autorisation

Hvis du ikke vil have, at registreringsprocessen skal finde sted, før brugeren er logget ind på maskinen, kan du tilføje parameteret "NoAuth" i slutningen af scriptet som vist nedenfor:

"%ProgramFiles%\Bluebeam\Software\Bluebeam Revu\2019\RevuPbMngr5.exe" /register 19 1234567 ABCD3-5FGHIJK NoAuth
Forsinket autorisation er ikke tilgængelig eller nødvendig for Open Licences, fordi licensserveren kun kontaktes på det tidspunkt, hvor Revu åbnes.

Flere oplysninger

Se Bluebeams side med ofte stillede spørgsmål for flere oplysninger om Enterprise– eller Open License-muligheder.

Opsætning

Revu 2017 og ældre

Revu 2018

Revu 2019

Revu 20

Installation

Licensering og registrering

Hvis din organisation har installeret og registreret Revu på flere computere, og du skal skifte dem til en ny licens med den samme version og udgave, beskriver denne artikel, hvordan du gør.

Related Articles