Oprettelse af profil for Bluebeam Partnere

Denne artikel gælder for:

  • Alle versioner af Revu

En Revu-profil giver dig mulighed for nemt at tilpasse og få adgang til dine foretrukne skærmindstillinger, værktøjssæt i Tool Chest, brugerdefinerede statusser og brugerdefinerede kolonner. En profil indeholder ikke de oplysninger, der er gemt i UserPreferences.xml, stempler eller skabeloner.

Denne artikel er skrevet til Bluebeam-forhandlere og har til formål at give noget baggrund i forhold til oprettelse af en profil samt tips til at undgå problemer med kompatibilitet, når du forsøger at overføre en profil på tværs af Revu-versioner. Hvis du er begynder i Profiler i Revu, så se Introduktion til Profiler.

Før du opretter en ny profil

Hvis du vil oprette en ny profil til den nyeste version af Revu, skal du bruge den samme version som profilen. Hvis du for eksempel vil oprette en Revu 20-profil, skal du oprette profilen i Revu 20 og sørge for, at alle opdateringer er aktuelle. Besøg vores download-center for at downloade den nyeste version af Revu:

For at installere Revu 2019 og derunder skal du gå til Download-arkivet.

For at sikre, at ingen andre profilindstillinger overføres til din nye profil (hvilket kan forårsage problemer med kompatibilitet, når du migrerer mellem Revu-versioner), er det bedst at gendanne Revu til standardindstillingerne. 

Du kan nulstille Revu til standardindstillingerne ved at åbne Revu og gå til Revu > Indstillinger > Administrator > Nulstil. For at få en gennemgang af denne proces kan du se Sikkerhedskopiering, nulstilling og genoprettelse af dine Revu-indstillinger, værktøjssæt og profiler. 

Arbejde i Revu

  • Arbejd med én profil ad gangen: Når du opretter en ny profil, er det vigtigt at holde miljøet så organiseret som muligt. Hvis du importerer en anden profil, mens du arbejder på en ny profil, kan det føre til nogle af de krydskontamineringsproblemer, vi beskriver nedenfor.
  • Gem dit arbejde:  Husk at gemme dit nuværende arbejde ved at gå til Revu > Profiler > Gem profil. Ændringer foretaget i en profil gemmes ikke automatisk. Det er også en god ide at gemme og eksportere din profil efter dato regelmæssigt. På denne måde kan du holde styr på dit arbejde og gendanne tidligere iterationer, hvis det er nødvendigt.

Oprettelse og validering af profil

Navngivning af din profil og Tool Chests

Det er vigtigt at give dine profiler og Tool Chests unikke navne for at undgå konflikt og forveksling med tidligere versioner, der allerede findes i Revu. 

Du skal give din profil et navn, der indikerer den aktuelle version af den profil. Hvis du bruger det aktuelle år eller en stigende indikator for versionen (version-1.0, version-2.0), kan du nemmere holde styr på dine profiler. Dette vil spare dig tid og kræfter, når du opretter en ny version af den profil til fremtidige Revu-udgivelser. 

Hvis du blot omdøber profilens .bpx-filnavn, vil det ikke ændre profilnavnet i Revus grænseflade.

Du bør give dine Tool Chests og værktøjssæt unikke navne baseret på versionen af den profil, du opretter. Hvis en ny version af en profil distribueres til en bruger med en ældre forekomst af den profil, og navnene på vedkommendes værktøjssæt og Tool Chest ikke er ændret, bliver brugeren bedt om at overskrive deres nuværende værktøjssæt med versionerne indeholdt i den nye profil.

Dette kan blive problematisk, fordi uanset om brugeren vælger at overskrive sit nuværende værktøjssæt eller ej, vil det ikke være muligt at se, hvilken version af værktøjssættet vedkommende bruger ved fejlfinding. Dette er endnu en grund til, at det er vigtigt at tildele unikke navne til hver iteration af din profil og de Tool Chests og værktøjssæt, de indeholder. 

Tool Chest 

Når du opretter Tool Chests, skal du være opmærksom på, at alle billedelementer bevarer deres oprindelige filstørrelse, hvilket igen øger den samlede filstørrelse for din Tool Chest. Vi anbefaler at bruge vektoriseret indhold, når du opretter symboler og værktøjer i din Tool Chest. Vektoriseret indhold kræver mindre plads og er af højere kvalitet, hvilket gør det muligt at skalere indholdet uden billedforringelse.

Brugerdefinerede kolonner 

Brugerdefinerede kolonner kan gemmes i en profil fra menuen Administrer kolonner. Gå til menuen Administrer kolonner ved at gå til Annotationslisten >  Kolonner > Administrer kolonner.

Brugerdefinerede kolonner kan også importeres og eksporteres i XML-format fra menuen Administrer kolonner. Husk at bruge unikke navne og værdier, når du importerer brugerdefinerede kolonner.  

For at undgå duplikerede kolonner kan du redigere den XML-fil, du vil importere til Revu, og udelade alle brugerdefinerede kolonner, der allerede findes i Revu eller allerede findes inden for andre XML-filer for brugerdefinerede kolonner.

Du kan læse mere om brugerdefinerede kolonner i Håndtering og oprettelse af kolonner i Annotationslisten.

Eksport af profilen

En Revu-profil (.bpx) er gemt i XML-format og kan læses i et normalt tekstredigeringsprogram. Det er nyttigt at have adgang til XML-dataene for at sammenligne, validere eller endda redigere en profil direkte. 

Du kan også oprette et unikt profilnavn, som nævnt ovenfor, ved at tilgå XML-dataene og redigere navnet på den profil, der er gemt under mærket "Navn":

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RevuProfile Version="1" Name="Revu Avancerad">
  <Record Key="Bookmarks">
    <TemplatePercent>0.25</TemplatePercent>
    <TemplateCollapsed>False</TemplateCollapsed>
  </Record>

Når du er klar til at eksportere din profil, skal du klikke på knappen Eksporter under menuen Administrer profiler. Husk at markere Medtag tilhørende områder, hvis du vil vedhæfte Tool Chests/værktøjssæt, som du har oprettet til din profil.

Det er også en god ide at eksportere en zip-fil for at beholde kilden til din profil. Når profilen er eksporteret, skal du validere og vælge en metode til distribution af profilen. 

Validering af din profil

Det er vigtigt at validere din profil, før den distribueres. Følg nedenstående trin for at sikre, at din profil fungerer som forventet:

  1. Nulstil Revu til standardindstillingerne.
  2. Importer den nye profil i Revu. 
  3. Opret en ny PDF-fil i Revu. 
  4. Placer markeringer på PDF-filen, og test dine statusser og/eller kolonner.
  5. Test en Batch Link-funktion på en sikker PDF-fil.
  6. Upload en ren PDF-fil med brugerdefinerede statusser anvendt på en Studio-session. Kontrollér, at kun de ønskede statusser er anvendt i dokumentet. 
  7. Opret en ny PDF-fil, og test hvert værktøj i din Tool Chest for at sikre den korrekte funktionalitet. 

Efter at have valideret din profil kan du sikkert distribuere den.

Distribuering af en profil via lokalt lager

Standardmetoden til distribution af en profil er via en brugers lokale lager. Revu-profilen sendes i .bpx-format og importeres automatisk i Revu, når den åbnes. Profilen kopieres til brugerens AppData-mappe (AppData\Roaming\Bluebeam Software\Revu\version number), hvor profilværktøjerne pakkes ud og lagres. Revu tilgår derefter denne mappe ved start for at indlæse profiler og Tool Chests, der er gemt på denne placering. 

Distribuering af en profil via netværkslager

Profiler kan også indlæses fra en netværksplacering.

Bemærk, at delte profiler er skrivebeskyttede. Alle ændringer, der foretages af en bruger (som at slå værktøjslinjer til og fra), går tabt, når Revu lukkes.

Se Brug af delte profiler på en netværksplacering for at få flere oplysninger.

 

Sådan gør du

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Revu 2017 og ældre

Udskrivning

Denne artikel er skrevet til Bluebeam-forhandlere og har til formål at give noget baggrund i forhold til oprettelse af en profil samt tips til at undgå problemer med kompatibilitet, når du forsøger at overføre en profil på tværs af Revu-versioner. En Revu-profil giver dig mulighed for nemt at tilpasse og få adgang til dine foretrukne skærmindstillinger, værktøjssæt i Tool Chest, brugerdefinerede statusser og brugerdefinerede kolonner.

Related Articles