Fejl: "Stapler har fundet en ikke-understøttet filtype" | Revu 21

Bruger du en ældre version af Revu?

Denne artikel gælder for:

 • Core
 • Complete

Problem

Følgende fejl vises, når du forsøger at åbne en fil i Bluebeam Stapler:

Stapler har fundet en ikke-understøttet filtype. Kontroller indstillingerne for at sikre, at et nødvendigt konverteringsprogram ikke er blevet deaktiveret.

Årsag

Den fil, du forsøger at åbne, er ikke en PDF-fil, og/eller der er ikke installeret et passende konverteringsprogram til den. Følgende filtyper understøttes ikke af Revu:

 • .zip
 • .dwg
 • .doc(x)
 • .xlsx
 • .rvt
 • .csv

Løsning

Revu kan kun åbne og redigere PDF-filer. Hvis du forsøger at åbne en fil, der ikke er en PDF-fil, starter Stapler (Bluebeams PDF-konverteringsprogram) automatisk i et forsøg på at konvertere filen.

For at filkonverteringen kan lykkes, skal du arbejde med en konverterbar filtype og have det relevante konverteringsprogram installeret. Bluebeam Stapler kan konvertere følgende filtyper:

 • Billedfiltyper (.jpg, .png, osv.)
 • Word (kræver Microsoft Word® og Bluebeam-plugins til Office)
 • Excel (kræver Microsoft Excel® og Bluebeam-plugins til Office)
 • PowerPoint (kræver Microsoft PowerPoint® og Bluebeam-plugins til Office)
 • MIME (kræver Microsoft Outlook® og Bluebeam-plugins til Office)
 • AutoCAD® (kræver AutoCAD eller DWG TrueView®-programmet og Bluebeams plugin til AutoCAD)
 • Revit® (kræver Revit og Bluebeams plugin til Revit)
 • SolidWorks® (kræver SolidWorks og Bluebeams plugin til SolidWorks)
 • Navisworks® (kræver Navisworks og Bluebeams plugin til Navisworks)
 • Sketchup Pro® (kræver Sketchup Pro og Bluebeams plugin til Sketchup Pro)

Når du forsøger at konvertere en af ovenstående filtyper, skal du først have det eller de tilsvarende kildeprogram(mer) og plugins installeret.

Du skal også have et Core- eller Complete-abonnement for at kunne installere den eller de plugins, du har brug for, med Bluebeam Administrator. Se Installer det nyeste Bluebeam-plugin i din CAD-software for at få mere information.

Fejlfinding

Revu 21

Fejlmeddelelse

PDF-håndtering

Hvis du har problemer med at åbne en fil med Bluebeam Stapler, kan du her finde de filtyper og plugins, du bør kontrollere.

Related Articles