Opmålingsmarkeringer vises ikke i de korrekte enheder | Revu 21

Bruger du en ældre version af Revu?

Denne artikel gælder for:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Problem

Opmålingsmarkeringer viser ikke de korrekte enheder i Revu. Skalaen for din tegning kan være sat til meter, men opmålingerne for længde eller polylinje vises i millimeter.

Basics-abonnenter har kun adgang til værktøjer til måling af længde og areal. Polylinje vil være nedtonet, medmindre du har en Core- eller Complete-plan.

Årsag

Efter en opdatering af tidligere funktioner kan du nu indstille uafhængige enheder til måling af længde og polylinje uden at oprette visningsporte. Som følge heraf vil længde- og polylinjemålinger nogle gange være indstillet til millimeter – uanset den indstillede sideskala.

Løsning

Sådan skifter du disse opmålinger tilbage til dine foretrukne enheder:

 1. Åbn Opmålingspanelet(Alt + U), og vælg et opmålingsværktøj: (eks.: Længde).
  Vælg et opmålingsværktøj
 2. Under Længdemålingsegenskaber skal du vælge rullelisten Længde og vælge de ønskede enheder.
  Længdemålingsegenskaber
  1. Du kan også gøre dette fra værktøjslinjen Egenskaber lige under menulinjen.
   Enheder på værktøjslinjen Egenskaber
 3. I panelet Egenskaber (Alt + P) skal du rulle ned til bunden og vælge Benyt som standard.

Alle fremtidige længde- eller polylinjeopmålinger vil blive vist i dine foretrukne enheder.

Opdatering af flere opmålingsmarkeringer

Selvom løsningen ovenfor kun påvirker fremtidige opmålinger, kan du også opdatere flere eksisterende opmålinger på én gang.

 1. Skift til tilstanden Vælg (V) på navigationslinjen nederst på din tegning.
 2. Hold Shift nede, og træk et rektangel hen over de opmålingsmarkeringer, du vil vælge. Ved at trække fra venstre mod højre vælges alle de markeringer, der befinder sig helt inden for rektanglet, og ved at trække fra højre mod venstre vælges alt, som rektanglet rører.
 3. Vælg de ønskede enheder på værktøjslinjen Egenskaber.

Opdatering af alle opmålingsmarkeringer på en tegning

Du kan også opdatere alle opmålingsenheder (af samme type) på en tegning via Annotationslisten:

 1. Åbn Annotationslisten nederst til venstre i vinduet.
 2. Vælg Filterliste.
 3. I kolonnen længst til venstre over Emne skal du klikke på Alt og vælge opmålingstypen (f.eks. Længdemåling).
 4. Vælg flere længdemålingsmarkeringer ved at holde Shift nede og klikke på de opmålinger, du vil opdatere, eller vælg alle ved at klikke på et element på listen og trykke på Ctrl+A.
 5. Vælg de ønskede enheder fra værktøjslinjen Egenskaber eller panelet Egenskaber, og de valgte opmålingsmarkeringer opdateres i overensstemmelse hermed.

 

Fejlfinding

Revu 21

Opmåling

Markering

Din tegningsskala er indstillet til meter, men længde- eller polylinje-opmålinger vises i millimeter. Det skyldes en opdatering af visse funktioner i Revu, der giver dig mulighed for at indstille uafhængige enheder til måling af længde og polylinje uden at oprette visningsporte.

Related Articles