Sådan konfigureres job i Bluebeam Stapler | Revu 21

Bruger du en ældre version af Revu?


Denne artikel gælder for:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Med Bluebeam Stapler kan du kombinere filer for at oprette én enkelt PDF-fil med flere sider fra flere kildefiler. Hvis du vil konfigurere visse aspekter af et Stapler-job, før du kører det, skal du vælge Konfigurer. Denne dialogboks vises også som en Gem som-dialogboks, når du deaktiverer “Anmodning af filnavn” i Indstillinger for Stapler.

Med et Basics-abonnement kan du kun oprette PDF-filer fra Microsoft Office ved hjælp af Stapler, men du kan stadig oprette PDF-filer fra alle CAD-programmer (f.eks. AutoCAD, Revit, Navisworks osv.) via Bluebeams PDF-printer.

I dialogboksen Konfigurer job kan du indstille følgende;

Filnavn: Navnet på den fil, du vil oprette.

Gem som type: Vælg mellem ti filtyper ud over PDF.De understøttede formater omfatter PostScript, TIFF, Bitmap, JPEG, PNG og GIF.

Farveindstilling: Forskellige filformater understøtter forskellige farvedybder.Farvedybden afgør, hvor mange farver der bruges, når billeder gemmes.Brug menuen Farveindstilling for at vælge en anden farvedybde.

Brug ægte farve, 256 farver eller 16 farver til farvebilleder. Ægte farver bruger flere farver, end det menneskelige øje kan skelne mellem (og mere end nogen skærm/printer kan vise/udskrive), så brug det til billeder af den højeste kvalitet. 256 farver og 16 farver giver mindre filer med mindre farvepræcision. Monokrom er sort og hvid, og Gråtoner understøtter mange forskellige gråtoner. Filtypen, du vælger, afgør, hvilke indstillinger der vises under Farveindstilling.

Hvis farveindstillingen er indstillet til færre farver end dem, som kildefilen indeholder, erstatter Stapler de ikke-understøttede farver med den nærmeste tilnærmelse af dem. Fotografier og gengivne billeder bør generelt bruge Ægte farver, mens skemaer og tegninger med færre farver kan repræsenteres godt med 256 farver eller 16 farver.

Tilføj-tilstand: Giver dig mulighed for at tilføje den nye PDF til begyndelsen eller slutningen af en eksisterende PDF eller at overskrive den eksisterende PDF. Tilføj-tilstand fungerer kun med PDF-filer. Der er følgende muligheder:

 • Overskriv: erstatter den eksisterende fil.
 • Tilføj: tilføjer det nye indhold til slutningen af den eksisterende PDF-fil.
 • Forarbejde: tilføjer det nye indhold til begyndelsen af den eksisterende PDF-fil

Program: Kilden til den fil, du konverterer.

Du kan redigere følgende konfigurationer ved at vælge Avanceret i dialogboksen Konfigurer job.

Billedkomprimering

Indstillingen for billedkomprimering består af to dele: komprimeringstypen og menuen JPEG-kvalitet. Vælg enten Billedfiler (JPEG) eller Grafik (ZIP), når du opretter filen. Hvis du vælger Standard, anvendes den indstilling, der er sat som standard på din computer.

Hvis den tegning, du konverterer til PDF, hovedsageligt består af fotografier, giver indstillingen Billedfiler (JPEG) et bedre resultat. Hvis din tegning hovedsageligt indeholder grafik eller monokrome billeder, giver Grafik (ZIP) de bedste resultater.

Brug af forkert komprimering kan øge størrelsen af PDF-filen betydeligt, og det gør den svær at dele.

Menuen JPEG-kvalitet er kun tilgængelig, når du opretter en JPEG-billedfil. Bemærk, at en PDF-fil, der bruger JPEG-komprimering, ikke udgør et JPEG-billede. Menuen giver dig mulighed for at justere, hvor præcise de resulterende billeder vil være. Der er fem muligheder: Minimum, Lav, Medium, Høj og Maksimum.

Minimum producerer den mindste fil, men den laveste billedkvalitet. Maksimum skaber den største fil med den højeste billedkvalitet. Valgmulighederne mellem Minimum og Maksimum producerer billeder mellem disse to yderligheder.

Opløsning

Denne indstilling styrer billedopløsningen. Indstillingen Linje styrer, hvor nøjagtigt softwaren vil overføre linjevektorerne fra den originale fil til billedet. Udskriv vil oprette en større fil af højere kvalitet. Udkast opretter en mindre fil af lavere kvalitet.

Menuen Billede kontrollerer billedopløsningen ved at justere det antal punkter pr. tomme (dpi), billedet vil have. En højere dpi-indstilling giver et bedre billede, men øger filstørrelsen.

Fjern kantudjævning af billede

Fjern kantudjævning af billede udglatter billedet. Kantudjævning er den effekt, der forårsager takkede linjer hos diagonale eller buede objekter på grund af de firkantede pixels på computerskærme og printere. Fjernelse af kantudjævning forsøger at rette dette ved at bruge mellemliggende farver mellem linjefarven og baggrundsfarven.

Menuen Tekst indstiller, hvor meget kantudjævning der skal bruges på tekst, mens menuen Grafik indstiller, hvor meget kantudjævning der skal bruges på vektorgrafik.

Disse indstillinger påvirker ikke fotografier eller andre allerede gengivne billeder.

Linjeflet

Den sidste avancerede indstilling er Linjeflet. Vælg Linjeflet for at få farvede linjer til at se gennemsigtige ud, når de overlapper andre farvede linjer, og få tekst under skraverede områder til at være synlig.

Menuen Blandingstilstand kontrollerer, hvordan linjerne blandes sammen, og menuen Opacitet kontrollerer, hvor uigennemsigtig den øverste linje vil være.Der er 12 forskellige blandingstilstande, der kan bruges til at kontrollere indstillingerne for gennemsigtighed sammen med Linjeflet.

Efterbehandling

Marker Aktiver for at aktivere en efterbehandling som en del af PDF-oprettelsesprocessen. PDF-filen behandles igen for at rette visse forhold, der kan skabe mindre optimale PDF-filer. Vælg Administrer for at få vist dialogboksen PDF-efterbearbejdningsindstilling.

Vælg den PDF-version, der skal gemmes, ved hjælp af menuen PDF-version .

 • 1.4 Standard er standard.
 • 1.5 Komprimeret komprimerer alle datastrømme, der ikke allerede er komprimeret.
 • PDF/A-1b opretter en PDF-fil, der er kompatibel med arkivstandarden PDF/A-1b.

Vælg Behandle udviskninger, tekstmasker og OLE-objekter, når du opretter PDF-filer fra AutoCAD-tegninger, der har tekstmasker eller udviskninger. Denne indstilling er aktiveret som standard for at lave PDF-filer fra AutoCAD.

 • Reparer stribet billede reducerer steder, hvor linjer eller striber optræder på billeder.
 • Kombiner tilstødende billeder gemmer billeder mere effektivt i PDF-filen. Dette hjælper også med at vise visse billeder i PDF-filer oprettet fra AutoCAD korrekt.
 • Optimer fast farvebillede konverterer rasterbilleder i fast farve til vektor.
 • Fjern fritlægning af tekst for de situationer, hvor tekst nær de øverste margener på en tegning ser beskåret ud

Siderotation

Vælg en siderotation for at rotere PDF-filens retning. Vælg 0 grader for dokumenter og de fleste situationer. Auto bruger den sidst gemte værdi.

Flere oplysninger

Sådan gør du

Studio

Integrationer og plugins

 

Du kan konfigurere visse aspekter af Stapler-jobbet, før du kører det, ved at klikke på Konfigurer.

Related Articles