Sådan opretter du Dynamic Stamps | Revu 21

Bruger du en ældre version af Revu?

Denne artikel gælder for:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Hvad er et dynamisk stempel?

Alle abonnementer giver dig mulighed for at oprette dynamiske stempler (tidligere kendt som interaktive stempler), der er tilpasset dine projekter. Stempler oprettes ved hjælp af JavaScript og kan omfatte knapper, formularfelter, firmalogoer, datoer og mere. Når stempler findes i et dokument, kan du og dine kolleger interagere med dem ved at udfylde formularfelter, markere felter og ændre andet indhold, der er relevant for dit projekt.

Grundlæggende stempel for dokumenter til forelæggelse

Interaktive stempler giver dig mulighed for at oprette formularer, der kan redigeres og udfyldes af alle. Når en bruger f.eks. placerer stemplet Status for dokumenter til forelæggelse (Submittal_Status), bliver vedkommende, i Revu, bedt om at:

 • Vælge det projektnavn, som stemplet relaterer til.
 • Kontrollere den relevante status for den PDF-fil, der stemples.
 • Udfylde relevante oplysninger om bruger, specifikation, dato og forelæggelsesnummer.

Hvilke Revu-produkter fungerer sammen med interaktive stempler?

Selvom alle abonnementer kan redigere udseendet af et interaktivt stempel, kræves der et Complete-abonnement for at tilføje formularfelter, redigere formularfelter og redigere JavaScript for et interaktivt stempel.

Tilføjelse af et stempel til Revu

Der er to måder, hvorpå du kan oprette et interaktivt stempel. Den ene måde er at oprette stemplet fra bunden ved hjælp af JavaScript. Den anden måde er at starte med en stempelskabelon (f.eks. fra vores side med tilpassede biblioteker til Revu) og tilpasse det til dit projekt. Denne artikel vil fokusere på at oprette stempler ved hjælp af skabeloner.

Download skabelonen

 1. Gå til siden med tilpassede biblioteker til Revu.
 2. Under Interaktive stempler skal du vælge Status for dokumenter til forelæggelse (Submittal_Status) for at starte din download.
 3. Find submittal-status.zip på destinationen for din download, højreklik på filen, og vælg Udpak alle.
 4. Vælg Pak ud.

Importer stemplet

 1. Åbn og log ind på Revu 21.
 2. Gå til Værktøjer > Stempel > Importer stempel …
 3. Gå til den mappe, der indeholder dit stempel.
  I dette eksempel skal du gå til destinationen for din download og åbne mappen med navnet submittal-status.

  Mappen indeholder følgende PDF-filer:

  • Submittal_Status Instructions.pdf indeholder instruktioner, der er specifikke for ændring af det globale script og formularfelterne i det pågældende stempel.
  • Submittal_Status.pdf bruges til placering af enkelt stempel.
  • Submittal_Status_Batch.pdf bruges til stempling af flere sider på én gang.
 1. Vælg dit stempel.
  Vælg Submittal_Status.pdf i dette eksempel.
 2. Vælg Åbn.

Næste gang, du vælger værktøjet Stempel, vises dette stempel på listen.

Placering af et stempel

 1. Vælg Værktøjer > Stempel, og vælg Submittal_Status på listen over frimærker.
 2. Klik på det dokumentlærred, hvor du vil placere stemplet. Du vil blive bedt om at udfylde følgende felter:

Udfyldt stempel for dokumenter til forelæggelse

 1. Vælg et projekt i rullemenuen.
 2. Vælg en status.
 3. Udfyld tekstfelterne.
 4. Vælg OK for at placere stemplet på siden.

Grundlæggende stempel for dokumenter til forelæggelse udfyldt

Indholdet i stemplet kan ikke ændres, når det er blevet føjet til en side.

Tilpasning af et stempel

Ud over teksten i formularfelterne kan du tilpasse alle aspekter af et stempel i Revu 21 uanset dit abonnement. I dette eksempel vil vi tilpasse firmanavnet og firmalogoet.

Hvis du vil foretage ændringer i et stempel, skal du åbne det i redigeringstilstand:

 1. Vælg Værktøjer > Stempel, hold derefter markøren over det ønskede stempel, og klik på Rediger til højre.
  I dette eksempel skal du redigere stemplet Submittal_Status.pdf.
 2. Brug Markeringsværktøjer til at tilpasse stemplet ved at tilføje dit firmanavn og redigere tekstfarve, baggrundsfarve eller dit firmalogo.

Stempel for dokumenter til forelæggelse med firmalogo

Hvis du vil justere, tilføje eller fjerne formularfelter, skal du have et Complete-abonnement.
 1. Når du har tilpasset dit stempel, skal du vælge Filer > Gem som og indtaste et nyt navn til dit stempel.

Redigering af formularfelter og JavaScript

Dette afsnit fokuserer på, hvordan du foretager ændringer i JavaScript-dialogboksen og formularfelterne, hvis du har begrænset eller ingen viden om JavaScript. Når et dynamisk eller interaktivt stempel er placeret på et dokument:

 • Dette udløser en handling fra feltet “Beregning”, som genererer stempeldialogboksen.
 • Den person, der placerer stemplet, kan derefter udfylde de ønskede detaljer i JavaScript-prompten.

JavaScriptet i stemplerne fra vores side med udvidelser er opdelt i to dele: StampCode og beregningsscriptet. Disse to udtryk er vigtige at forstå, før du redigerer dit stempel.

For at redigere JavaScript skal du have et Complete-abonnement.

Beregningsscript

Beregningsscriptet er forudskrevet og bør ikke ændres. Det kan findes under Egenskaber i formularfeltet “Beregning”. Beregningsscriptet definerer de variabler, der refereres til i StampCode. Uden en avanceret forståelse af JavaScript vil redigering af beregningsscriptet sandsynligvis få dit stempel til at mislykkes.

Du må ikke redigere eller fjerne feltet “Beregning” i stemplet.
Hvert stempel fra siden med udvidelser fungerer med foruddefinerede formularfelter. Du kan ikke tilføje radioknapgrupper eller andre formularfelttyper. Hvis det er nødvendigt, kan du dog kontakte teknisk support for at få flere stempeleksempler.

StampCode

Hvert stempel har en gemt værdi kaldet StampCode, som er back-end-koden, der repræsenterer de visuelle elementer i et interaktivt stempel. Hvis du f.eks. vil tilføje eller redigere formularfelter, skal du bruge StampCode. StampCode kontrollerer det indhold, der vises i stempeldialogboksen, og interagerer direkte med formularfelterne i stemplet.

Følgende figur illustrerer, hvordan StampCode korrelerer med formularfeltnavnene:

Stempel for dokumenter til forelæggelse revision i kode og stempel

For alle stempler, der er tilgængelige på siden med tilpassede biblioteker til Revu, er stempelkoden opdelt i to sektioner: Den første halvdel af StampCode refererer til alle de tekstfelter, der bruges i stemplet, mens anden halvdel refererer til en gruppe med radioknapper og en rulleliste.

Redigering af en StampCode

 1. Gå til Vindue > Paneler > Formularer (Alt+Q) for at åbne panelet Formularer. 
 2. Gå til Værktøjer > Formular > JavaScript … (Ctrl+Skift+J) for at åbne dialogboksen med globale scripts.
 3. Sørg for, at StampCode er fremhævet, og vælg derefter Rediger.
  Det forudbyggede StampCode JavaScript for Status for dokumenter til forelæggelse vises.

Du bemærker måske, at værdierne i StampCode i øjeblikket afspejler navnene på hvert formularfelt, der bruges i stemplet. I panelet Formularer refereres der f.eks. til radioknappen “Revise” i stempelkoden som:

{ value:"Revise", description:"Revise" }

Tekstfeltet kaldet “CheckedBy” refereres i StampCode som:

{ field:"CheckedBy", description:"Checked by:", default:function() { return Collab.user; } }

I begge disse eksempler starter StampCode med value: eller med field:. Disse to udtryk korrelerer direkte med navnene i formularfeltet. Hvis navnet på et formularfelt ikke stemmer nøjagtigt overens med StampCode-værdien eller -feltet, kan JavaScriptet ikke udføres. Hvis vi for eksempel ændrede radioknappen “Revise” til “Revised”, men ikke opdaterede StampCode til at matche dette udtryk, ville stemplet mislykkes.

Efter value eller field finder du description, som er det, der vises, efter stemplet er placeret, og JavaScript-dialogboksen vises. Der refereres f.eks. til formularfeltet “Spec” som:

{ field:"Spec", description:"Spec #:", default:function() { return ""; } }

Hvis du vil tilpasse de feltbeskrivelser, der vises i JavaScript-dialogboksen, skal du redigere navnet på formularfeltet i panelet Formularer og i StampCode. Beskrivelsen behøver ikke at svare til navnet på et formularfelt. Hvis vi f.eks. ændrer “Spec #” i StampCode til “Specification Number”, vil dialogboksen afspejle denne ændring.

Redigering af en radioknapgruppe

Sådan føjer du en ny radioknap til en eksisterende radioknapgruppe:

 1. Vælg Værktøjer > Stempel, hold markøren over det ønskede stempel, og vælg  Rediger.
 2. Vælg panelet  Formularer (Alt + Q).
 3. Vælg en af radioknapperne i radioknapgruppen Status for at fremhæve radioknappen i stemplet.
 4. Højreklik på den valgte radioknap i stemplet, og vælg Kopier.
 5. Indsæt (Ctrl+V) radioknappen på det sted, hvor den skal vises på stemplet.
 6. Dobbeltklik på den nye radioknap i panelet Formularer for at omdøbe den. I dette eksempel har vi tilføjet en radioknap, som blev omdøbt til “Support”.

Stempel for dokumenter til forelæggelse support tilføjet

 1. Gå til Værktøjer > Formular > JavaScript (Ctrl + Shift + J).
 2. Vælg StampCode, og vælg derefter  Rediger.
 3. Føj en ny værdi til radioknapgruppen:

Det nye kodestykke vises nedenfor:

{ value:"Approved", description:"Approved" },
{ value:"Revise", description:"Revise" },
{ value:"Rejected", description:"Rejected" },
{ value:"Support", description:"Supported" }

 1. Vælg OK for at afslutte JavaScript-redigeringen.
 2. Vælg OK for at afslutte dialogboksen Global JavaScript.
 3. Gem stemplet, og test dine ændringer.

Når du føjer stemplet til en PDF-fil, skulle dialogboksen Stempel gerne vise den nye valgmulighed, der er oprettet. I dette tilfælde indeholder dialogboksen nu en fjerde radioknap kaldet Support.

Stempel for dokumenter til forelæggelse knaplogo tilføjet og udfyldt

Hvis du tilføjer en ny radioknap direkte ved hjælp af formularværktøjerne, oprettes der endnu en radioknapgruppe, som ikke er en del af den samme radioknapgruppe, som allerede findes. Du kan ændre navnet på den nye radioknap til “Status” i Egenskaber (Alt + P), hvilket tilføjer knappen til statusradioknapgruppen.

Stemplet Status for dokumenter til forelæggelse (submittal status) er kun beregnet til at fungere med én radioknapgruppe. Hvis du forsøger at tilføje endnu en radioknapgruppe, vil stemplet ikke længere fungere korrekt.

Nyttige oplysninger

Processen for interaktive stempler

Kort sagt forløber processen for interaktive stempler i denne rækkefølge:

 1. Stemplet placeres.
 2. Beregningsscriptet genererer stempeldialogboksen baseret på det globale script.
 3. Oplysninger indtastes i stempeldialogboksen.
 4. Stemplet udfyldes med de ønskede oplysninger.

Rullelister og ListBox-felttyper

I flere stempler fra siden med Udvidelser bemærker du måske, at et tekstfelt bruges som en rulleliste eller et listeboksformularfelt. Brug af en faktisk listeboks- eller rullelistefelttype vil være uforenelig med de beregningsscripts, der er integreret i Revu-stempler.

Her er et eksempel på et tekstfelt, der vises som en rulleliste i stempeldialogboksen:

Stempel for dokumenter til forelæggelse rullemenu JavaScript

Tekstfeltet “Projekt” fungerer som en rulleliste i stempeldialogboksen. Listen over elementer, der vises i stempeldialogboksen, afhænger af StampCode.

Stempel for dokumenter til forelæggelse rullemenu dialogboks

Fejlfinding

JavaScript-dialogboksen vises ikke, når du placerer et stempel

Det mest almindelige problem, der opstår med interaktive stempler, er, at beregningsfeltet blev slettet. Hvis beregningsfeltet slettes, vises JavaScript-dialogboksen ikke, når stemplet placeres.

Beregningsfelt i stempel

Hvis du vil genskabe beregningsfeltet efter sletning, skal du først finde og kopiere beregningsfeltet fra den oprindelige skabelon

 1. Vælg Værktøjer > Stempel, hold markøren over det ønskede stempel (Submittal Status i dette eksempel), og vælg Rediger.
 2. Højreklik på beregningsscriptet, og vælg Kopier.

Tilføj derefter beregningsfeltet i det brudte stempel:

 1. Vælg Værktøjer > Stempel, hold markøren over det ønskede stempel, og vælg  Rediger.
 2. Gå til Værktøjer > Formular > Tekstboks. Placer tekstboksen et vilkårligt sted i stemplet, og brug panelet Formularer til at navngive feltet Beregning.

Genskab beregningsfelt

 1. Højreklik på beregningsfeltet, og vælg Egenskaber.
 2. Vælg Beregn i Egenskaber for formularfelt, og brug rullemenuen til at vælge Brugerdefineret beregningsfelt.

Beregningsfelt tilføjet igen manuelt

 1. Klik på Rediger, og indsæt (Ctrl + V) i beregningsscriptet for stemplet.
 2. Gem stemplet.
 3. Vælg Filer > Ny, og placer stemplet på dokumentet for at kontrollere, at det fungerer korrekt.

Hvis du støder på problemer med trinnene i denne artikel eller har spørgsmål om dynamiske eller interaktive stempler, kan du sende en e-mail til support@bluebeam.com. Vedhæft det berørte stempel til din forespørgsel og en kort beskrivelse af problemet.

Sådan gør du

Revu 21

Markering

 

Related Articles