Sådan afviser du en Studio-sessionsdeltager og flytter ejerskab af markeringer | Revu 21

Bruger du en ældre version af Revu?

Denne artikel gælder for:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Studio-sessionsværter kan flytte markeringer, der er tilføjet af inaktive brugere, til en anden sessionsdeltager. Dette nedsætter behovet for at overlejre korrigerende kommentarer og bevarer sporbarheden af forfatteren.

Disse trin giver dig kontrol over en anden brugers markeringer. De giver dig ikke mulighed for at ændre tilladelser for andre brugere eller ændre indstillingerne for sessionen. Hvis du har brug for dette kontrolniveau, skal du se Sådan overdrager du ejerskab af en Studio-session.

Sådan afviser du brugere og flytter deres markeringer

For at flytte ejerskab af en markering skal du først afvise den eller de inaktive brugere og vælge en modtager til deres markeringer.

Denne funktion giver sessionsejeren mulighed for at omfordele markeringer tilføjet af brugere, der har forladt en igangværende session eller forladt virksomheden, der er forbundet med sessionen. Bemærk, at efter at du har afvist en bruger og omfordelt vedkommendes markeringer, kan den afviste bruger ikke komme tilbage til sessionen. 
 1. I din session skal du gå til Sessionsindstillinger og vælge fanen Deltagere.
 2. Vælg den deltager, du vil afvise, og vælg Afvis. Dialogboksen for funktionen Afvis brugere vises, og du bliver spurgt, om du vil beholde de afviste brugeres markeringer i låst tilstand, eller om du vil flytte ejerskabet.
 3. Hvis du vil flytte ejerskabet af markeringerne, skal du vælge Tildel igen for at redigere deres markeringer. Du får vist en rulleliste med deltagerne i sessionen.
 4. Vælg den deltager, du vil overføre ejerskabet af markeringerne til, og vælg Afvis 1 bruger.
  Du kan afvise flere brugere på en gang, men deres markeringer kan kun flyttes til én anden bruger på deltagerlisten.
 5. Markeringsmodtagerne modtager en besked, der beder dem om at lukke og genåbne deres sessionsdokumenter, før de kan redigere dem. Modtagerne får også en e-mail, der meddeler, at markeringer er blevet flyttet til dem.

Du kan også kontrollere i chatoversigten, at en bruger er blevet afvist, og at vedkommendes markeringer er blevet flyttet.

Værd at overveje

 • Det er kun sessionsværter og brugere med fuld kontrol, der kan afvise en bruger og flytte ejerskab af markeringer.
 • Afviste brugere vises som nedtonet på listen over sessionsdeltagere. De vil ikke kunne komme tilbage til sessionen, når deres markeringer er blevet tildelt igen. Denne proces er permanent og kan ikke fortrydes.
 • Annotationslisten og den relevante PDF-oversigt vil vise både en markerings originale forfatter og den nuværende ejer.
 • En registrering i loggen om flytning af ejerskabet for markeringer kan eksporteres som en del af en sessionsrapport.

Se Afvisning af en eksisterende deltagers adgang for at få mere at vide om flytning af markeringsejerskab.

Sådan gør du

Markering

Når der arbejdes i en Studio-session, kan det ske, at en deltager forlader et projekt. Du kan flytte markeringer til andre brugere i en session, hvilket nedsætter behovet for at overlejre kommentarer og bevarer sporbarheden af forfatteren.

Related Articles