Sådan eksporterer, importerer og administrerer du profiler | Revu 21

Bruger du en ældre version af Revu?

Denne artikel gælder for:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Med profiler kan du let gemme dine foretrukne værktøjslinjer, menuer og andre visningsindstillinger i Revu. Ligesom værktøjssæt kan du eksportere dine tilpassede profiler, som du derefter kan tilføje eller importere dem til en anden Revu-konto.

Ud over profiler kan du tilpasse værktøjssæt og stempler i Revu, så de passer bedst til dig.

Eksport af en profil

Sådan eksporterer du en profil:

 1. Gå til Revu > Profiler   > Administrer profiler, eller vælg profilikonet på navigationslinjen.
  Hvis du ikke kan se navigationslinjen, skal du gå til Værktøjer > Værktøjslinjer > Navigationslinje (F4) for at få vist værktøjslinjen i dit arbejdsområde. Hvis profilikonet ikke er synligt på navigationslinjen, skal du gå til værktøjet Tilpas værktøjslinjer.
 2. Vælg den profil, som du vil dele, og klik derefter på Eksporter. Profilen gemmes som en .bpx-fil, der kan sendes via e-mail eller overføres til et delt netværksdrev eller et andet fildelingssystem.
 3. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Medtag tilhørende områder inden eksporten, inkluderer Revu værktøjssæt, bogmærkestrukturer (kun Complete), skraveringsmønstre og stregtyper i den eksporterede profil. Når profilen importeres i Revu, medtages disse tilhørende emner.
 4. Vælg OK.

Import af en profil

Sådan importerer du en profil til Revu:

 1. Gå til Revu > Profiler > Administrer profiler, eller vælg profilikonet på navigationslinjen.
 2. Klik på knappen Importer for at kopiere .bpx-filen til den sti, der er anført i feltet Placering:.
  Du kan fjerne eller kopiere profiler efter behov i den anførte mappe.
 3. Vælg OK.

Administration af profiler

Du kan oprette en ny profil, som du derefter kan tilpasse. Du kan også omdøbe eller slette eksisterende profiler. Sådan tilføjer du en profil:

 1. Gå til Revu > Profiler > , Administrer profiler, eller vælg profilikonet på navigationslinjen.
 2. Vælg Tilføj, og indtast navnet på den pågældende profil.
 3. Vælg OK.

Sådan omdøber du en profil:

 1. Gå til Revu > Profiler > , Administrer profiler, eller vælg profilikonet på navigationslinjen.
 2. Vælg den profil, du vil omdøbe.
 3. Vælg Rediger, og indtast det nye navn for den pågældende profil.
 4. Vælg OK.

Sådan sletter du en profil:

 1. Gå til Revu > Profiler > , Administrer profiler, eller vælg profilikonet på navigationslinjen.
 2. Vælg den profil, du vil slette.
 3. Vælg Slet.
 4. Vælg Ja.

Sådan gør du

Markering

Brugergrænseflade og navigation

Profiler gør det let at gemme dine foretrukne værktøjslinjer, menuer og andre visningsindstillinger i Revu.

Related Articles