Sådan bruges forskellige måleenheder på den samme tegning | Revu 21

Bruger du en ældre version af Revu?

Denne artikel gælder for:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Definer separate måleenheder for længde, areal og volumen

Bluebeam Basics-abonnenter er begrænset til værktøjer til måling af længde og areal.

Hvor din Sideskala dikterer standardmåleenheden for din tegning, kan du fastsætte uafhængige måleenheder for specifikke markeringer ved at følge vejledningen herunder:

  1. Åbn panelet Opmålinger.
  2. I PDF-dokumentet skal du foretage en opmåling eller vælge den opmålingsmarkering, som du vil indstille en uafhængig enhed for.
  3. I panelet Opmålinger kan du indstille måleenheder for Længde, Areal og Volumen (afhængigt af opmålingstypen). 
  4. Vælg en måleenhed for Længde, Areal eller Volumen. Enhederne vil opdatere den valgte markering uafhængigt af sideskala.

Når værktøjslinjen Egenskaber er aktiveret, har du også mulighed for at indstille og justere måleenhederne. 

Benyt tilpassede måleenheder som standard

Benyt som standard giver mulighed for altid at få vist dine længde-, areal- og volumenopmålinger med dine uafhængige enheder. Sådan aktiverer du denne funktion:

 1. Når du har anvendt uafhængige enheder på en markering, skal du højreklikke på markeringen.
 2. Vælg Benyt som standard.

 

Sådan gør du

Revu 21

Opmåling

Markering

Related Articles