Bedste fremgangsmåder for dokumenter med flere digitale signaturer

Gælder for:

  • Alle versioner af Revu

Revu tilbyder to forskellige metoder til at tilføje digitale signaturer til en PDF-fil, som begge kan bruges i situationer, hvor der kræves flere underskrifter.

Har du aldrig lavet en digital signatur?

Før du læser videre, kan du lære, hvad digitale signaturer er, og finde ud af, hvordan man opretter en.

Tilføj flere digitale signaturfelter uden certificering

Tilføjelse af et digitalt signaturfelt uden certificering er den enkleste mulighed og giver alle fleksibiliteten til at oprette deres egne signaturfelter eller sætte en signatur inden for et eksisterende felt.

Signaturfelter kan føjes til et dokument ved at vælge funktionen i panelet Signaturer eller ved at gå til menuen Værktøjer og vælge Signatur > Tilføj signaturfelt (X).

Denne metode forhindrer ikke yderligere redigeringer af PDF-filen, når den er underskrevet, og eventuelle ændringer gør underskrifterne ugyldige. (Du kan altid validere en signatur igen ved at højreklikke på den og vælge Valider signatur).

Certificer et dokument til flere underskrifter med begrænsninger

Hvis du ikke vil tillade ændringer efter underskrift, eller hvis du vil beskytte underskrifterne, skal du overveje at certificere dokumentet, når alle signaturfelterne er oprettet. Denne proces involverer at tilføje det krævede antal signaturfelter og derefter certificere dokumentet, inden eventuelle underskrifter påføres.

Når et dokument er certificeret, deaktiveres alle værktøjslinjer og menuer til de begrænsede funktioner i Revu, Adobe Acrobat og enhver anden PDF-applikation.

Den grundlæggende arbejdsgang til denne metode kræver én person, der opretter dokumentet og tilføjer signaturfelter. Denne person underskriver dokumentet og sender det derefter videre til de relevante underskrivere.

Oprettelse af signaturfelterne
  1. Gå til menulinjen, gå til Værktøjer > Formular > Digital signatur .
  2. Klik og træk det første signaturfelt. Gentag proceduren for det antal underskrifter, du har brug for.

Nu, hvor felterne er oprettet, kan du selv underskrive dokumentet.

Underskrift af dokumentet
  1. Klik på det Signaturfelt, som du skal underskrive.
  2. Vælg det digitale ID, du vil bruge, og indtast adgangskoden om nødvendigt.
  3. I sektionen Signaturtype skal du markere Dokumentcertificering.
  4. Under Tilladte ændringer efter certificering skal du vælge Udfyld formularer og digitale signaturer på listen.
  5. Udfyld indstillingerne, og rediger signaturens udseende efter behov.
  6. Klik på OK.

Bagefter skal du gemme dokumentet. Du kan nu sende dokumentet til de andre underskrivere, som skal følge instruktionerne for underskrivelse af dokumentet ovenfor.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Sådan gør du

Markering

Optællingsværktøjet er en markering, der løbende tæller, hvor mange gange det er blevet anbragt i et dokument. Det er nyttigt for at registrere mængden af enkelte elementer på dine PDF’er og kan vises i et regneark eller i en tekstforklaring.

Related Articles