Sådan justeres tegninger bedst ved Sideoverlejring

Gælder for:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Sådan justeres tegninger

Den grundlæggende procedure til at overlejre dokumenter er at vælge de filer, du ønsker at sammenligne, vælge tre justeringspunkter fra tegningerne i hver fil og derefter bruge Overlejr sider Ikon for Revu sideoverlejring til at lave en ny fil, der indeholder separate lag. For at sikre, at dine valgte justeringspunkter overlejrer filerne præcist, bør du aktivere Fastgør til indhold Ikon for Revu fastgør til indhold og sørge for, at dine justeringspunkter bliver valgt i den rigtige rækkefølge, som beskrevet herunder:

 1. Tilføj filerne, der skal sammenlignes, til dialogboksen for sideoverlejring:
  1. Hvis dokumenterne allerede er åbne, kan du gå til Dokument > Overlejr sider Ikon for Revu sideoverlejring, hvorefter dialogboksen automatisk viser filerne, når den åbnes.
   Hvis du har flere åbne filer, kan du tilføje dem ved at klikke på Tilføj åbne filer.
  2. Hvis filerne ikke allerede er åbne, kan du gå til Dokument > Overlejr sider Ikon for Revu sideoverlejring og klikke på Tilføj i dialogboksen. Så får du mulighed for at finde og vælge den første af de filer, du vil sammenligne. For at tilføje resten af dokumenterne skal du klikke på Tilføj igen og gentage processen for hver fil.
   For at tilføje et bestemt område af en tegning i stedet for hele siden skal du gå til Dokument > Overlejr sider > Ændre. I dialogboksen skal du klikke på Vælg område og derefter klikke og trække markøren hen over det område af tegningen, du vil medtage i overlejringen. Klik på OK.
 2. Vælg justeringspunkter:
  Når du fastsætter justeringspunkter, er det vigtigt at vælge de samme tre punkter i samme rækkefølge på hver tegning. For at sikre nøjagtigheden bør du aktivere Fastgør til indhold Ikon for Revu fastgør til indholdstatuslinjen eller ved hjælp af tastaturgenvejen Ctrl+Shift+F10.
  1. Når Fastgør til indhold er aktiveret, skal du klikke på Juster punkter i dialogboksen Overlejr sider og vælge tre placeringer på den første tegning. Derefter åbnes den næste tegning, så du kan vælge de samme tre punkter i samme rækkefølge.
   Det er bedst at vælge justeringspunkter i det faktiske indhold af tegningen i stedet for at klikke på tre hjørner af den omgivende ramme.
  2. Klik på OK i dialogboksen Overlejr sider.

Når processen er gennemført, åbnes en ny og korrekt justeret fil, der hedder Overlejring.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Sådan gør du

Studio

Redigering af dokumenter

Related Articles