Sådan forbedrer du arbejdsgangene for mængdeberegninger med optællingsværktøjet

Gælder for:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Optællingsværktøjet er en markering, der løbende tæller, hvor mange gange det er blevet anbragt i et dokument. Det er nyttigt for at registrere mængden af enkelte elementer på dine PDF’er og kan vises i et regneark eller i en tekstforklaring.

Denne artikel med tips og tricks fokuserer på optællingsværktøjet i de forskellige stadier af et byggeri. I denne arbejdsgang føjes optællingerne til tegninger under mængdeberegninger mærket med status for opstartsfasen og opdateres så med byggeriets aktuelle fase på byggepladsen.

Opret manuel optælling for mængdeberegninger

Optællinger kan placeres på din tegning ved at klikke direkte på det sted, hvor du ønsker dem:

 1. Gå til Værktøjer > Mål > Antal.
 2. Klik på hvert element på siden, som du ønsker at tælle.
 3. Tryk på Esc, når du er færdig med at placere optællingerne.

Hvis du vil fortsætte med at føje optællinger til en eksisterende gruppe af optællinger, skal du højreklikke på optællingen i annotationslisten eller i dit dokument og vælge Fortsæt antal.

I Revu 21 skal du have et Core- eller Complete-abonnement for at få adgang til opmålingsværktøjet Antal. Du kan få flere oplysninger om de funktioner, der er tilgængelige for hvert Bluebeam-abonnementsniveau,ved at klikke her.

Opret automatisk optælling med Visuel søgning

Optællinger kan automatisk placeres i dit dokument med Visuel søgning. Placering af optælling med Visuel søgning betyder, at du kan søge efter et bestemt element i hele dokumentet og automatisk anvende optælling for hvert resultat. Sådan tilføjer du optælling ved hjælp af Visuel søgning:

 1. Åbn panelet Søg (Alt+1).
 2. Klik på knappen Synlig .
 3. Klik på knappen Hent rektangel.
 4. Tegn et rektangel rundt om det element eller den tekst, du vil tælle.
 5. Klik på Søg.
  Dine resultater vises nederst i søgepanelet.
 6. Hvis du vil vælge individuelle resultater, skal du udfylde afkrydsningsfeltet ved siden af det enkelte resultat. Hvis du vil vælge alle resultater, skal du udfylde afkrydsningsfeltet over resultaterne.
 7. Klik på rullemenuen Markeringsindstillinger og klik på Anvend optælling på markerede for at vælge et symbol for din optælling.

Optællinger vises på hvert søgeresultat i dokumentet.

Denne arbejdsgang fungerer også med Tekstsøgning.
I Revu 21 skal du have et Core- eller Complete-abonnement for at få adgang til Visual Search. Du kan få flere oplysninger om de funktioner, der er tilgængelige for hvert Bluebeam-abonnementsniveau,ved at klikke her.

Se dine optællinger i Annotationslisten

Nu, hvor du har placeret dine optællinger i dokumentet, kan du se deres navn, antal og placering i annotationslisten:

 1. Åbn Annotationslisten (Alt+L).
 2. Klik på rullemenuen Annotationsliste .
 3. Gå til Kolonner, og vælg Antal og Område, hvis de ikke allerede er valgt.

Dine optællinger vises i annotationslisten, og mængden vises i kolonnen Antal, adskilt af områder.

Rediger tællingens udseende og detaljer

Du kan redigere optællingens udseende og metadata, så de kan identificeres og organiseres.

 1. Klik på en optælling for at vælge alle optællingerne i dens gruppe.
 2. Åbn panelet  Egenskaber (Alt+P) for at redigere tallet efter:
 • Ændring af emnenavnet for at gøre det lettere at identificere det i Annotationslisten.
 • Tilføjelse af mærker.
 • Valg af farve.
 • Ændring af dets symbol.
 • Justering af dets opacitet.
Disse egenskaber kan også redigeres direkte fra værktøjslinjen Egenskaber.
 1. Når du er færdig med at redigere optællingen, skal du trykke på Esc.

Når dine optællingsværktøjer ser ud, som du ønsker det, er det en god idé at gemme dem i dit Tool Chest, så du kan genbruge dem senere.

Adskilte tællinger med områder

Med Områder kan du gruppere dine markeringer efter deres placering på tegningen. Dette gør det nemt f.eks. at organisere dine optællinger efter det specifikke rum, de er placeret i.

Opsætning af områder:

 1. Åbn panelet Områder .
 2. Klik på Tilføj område (Alt+S).
 3. Hvis du vil lave et rektangulært område, skal du klikke og trække et rektangel for at definere området.
  Hvis du vil lave et område med en uregelmæssig form, skal du klikke på hvert hjørne af dit område, indtil du har et komplet omrids.
 4. Indtast et navn for området, og klik på OK.

Når du har lavet områder i dokumentet, kan du bruge kolonnen Område i annotationslisten til at organisere dine optællinger efter det område, de er i.

Rediger tællestatus

Du kan tildele dine optællinger en status, så du let kan se, hvor langt i installationsprocessen hvert element er. Status vil blive anvendt på alle optællinger i en optællingsgruppe. Du kan vælge en forudindstillet status, eller du kan oprette brugerdefinerede statusser. Du kan f.eks. oprette brugerdefinerede statusser, der hedder Installer og Fuldfør. Herefter kan du redigere deres udseende, så optællingen Installer er orange, og Fuldfør er grøn på tegningen.

I Revu 21 skal du have et Core- eller Complete-abonnement for at kunne oprette brugerdefinerede statusser. Du kan få flere oplysninger om de funktioner, der er tilgængelige for hvert Bluebeam-abonnementsniveau, ved at klikke her.

Indstilling af en status for dine optællinger:

 1. Højreklik på en optælling i enten annotationslisten eller på dit dokument, og gå så til Indstil status, og vælg den ønskede status.
 2. Statusser gælder for hele den valgte optællingsgruppe. Hvis du vil anvende statusser individuelt, kan du opdele dine optællinger, hvilket adskiller dem fra deres gruppe og gør dem til individuelle markeringer. Sådan opdeler du dine optællinger:
  1. Højreklik på en optælling, og vælg Opdel alle.
   Hver optælling vises nu individuelt i annotationslisten, og optællingskolonnen viser "1".
  2. Når optællinger deles, kan du angive en status for individuelle optællinger.
 3. Højreklik på på hver tælling, og indstil den relevante status.
  Optællingernes status vises i kolonnen Status i Annotationslisten.

Opret en forklaring til dine optællinger

Når dine optællinger er placeret korrekt, og de har fået tildelt en status, kan du anbringe en forklaring direkte på din PDF for at oprette en dynamisk visuel præsentation af installationsforløbet.

Sådan opretter du en forklaring:

 1. Hold Ctrl nede i annotationslisten, og vælg alle de optællinger, du vil medtage i forklaringen.
 2. Højreklik på en af optællingerne, og vælg Forklaring > Opret ny forklaring.
 3. Åbn panelet Egenskaber og klik på Rediger kolonner.
 4. Udfyld afkrydsningsfelterne Antal og Status samt eventuelle andre oplysninger, der vil være nyttige til din forklaring.

Hvis en person ændrer en optællings status, opdateres forklaringen automatisk for at afspejle denne ændring og giver modtageren en visuel statusrapport, der er opdateret i hvert trin i installationsprocessen.

I Revu 21 skal du have et Core- eller Complete-abonnement for at oprette en forklaring. Du kan få flere oplysninger om de funktioner, der er tilgængelige for hvert Bluebeam-abonnementsniveau, ved at klikke her.

Når dine optællinger og statusser er angivet som ønsket, kan du eksportere en Oversigt over markeringer for at oprette en læservenlig rapport, der kan gemmes og deles som et PDF- eller CSV-dokument.

Sådan gør du

Revu 2019

Opmåling

Markering

Revu 20

Revu 21

Optællingsværktøjet er en markering, der løbende tæller, hvor mange gange det er blevet anbragt i et dokument. Det er nyttigt for at registrere mængden af enkelte elementer på dine PDF’er og kan vises i et regneark eller i en tekstforklaring.

Related Articles