Opret og opmål buer og kurver

Gælder for:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Revu kan oprette kurver på opmålinger af typen Omkreds og Areal samt andre polygon- og polylinjeformede markeringer, som omfatter:

 • Polylinje
 • Polylinjeskitse i korrekt målestoksforhold
 • Polygon
 • Sky
 • Volumen
 • Polygonformet skitse i korrekt målestoksforhold .

Fordi der er så mange typer markeringer, der understøtter kurver, kalder vi dem blot “polylinje” nedenfor, men husk, at dette gælder for alle de markeringer, der er anført ovenfor.

Det er nemmest at oprette en kurve ved at lave en polylinje og derefter konvertere kontrolpunkterne (de gule håndtag på hvert af polylinjens punkter) eller linjesegmenterne til kurver.

Konvertering af et linjesegment til en kurve

Sådan konverterer du et linjesegment:

 1. Højreklik på et linjesegment på en polylinje.
 2. Klik på Konverter til bue .

Der vises to nye kontrolpunkter for enden af funktionslinjen. Dem bruger du til at styre buens retning og kurve.

 • Stræk håndtaget væk fra kontrolpunktet for at strække kurven.
 • Roter håndtaget for at ændre kurvens vinkel der, hvor kurven udgår fra kontrolpunktet.

Hvis du konverterer to tilstødende linjesegmenter, vil der være to håndtag på dette kontrolpunkt, der styrer kurven på begge sider af punktet. Håndtagene kan roteres uafhængigt af hinanden, så du kan have en kurve på den ene side af punktet og en lige linje på den anden.

Billedet nedenfor viser, hvordan en polylinje ændres til en kurve. Fra venstre mod højre ses en polylinje, samme polylinje, efter det højre linjesegment er konverteret, og til sidst kurverne, efter håndtagene er flyttet.

Konvertering af et kontrolpunkt

Sådan konverterer du et kontrolpunkt:

 1. Højreklik på et kontrolpunkt.
 2. Klik på Kontrolpunkt > Konverter kontrolpunkt til kurve

– eller –

 1. Klik på værktøjslinjen Kontrolpunkt og derefter Konverter kontrolpunkt til kurve
 2. Klik på det kontrolpunkt, som du vil danne en kurve fra.

– eller –

 • Hold Ctrl-tasten nede, og klik på kontrolpunktet.

Konvertering af et kontrolpunkt er anderledes end konvertering af et linjesegment, fordi de to håndtag er koblet sammen. Når du roterer det ene håndtag, roterer det andet også. Det gør det muligt at danne en jævn kurve på hver side af punktet.

Billederne nedenfor viser den samme polylinje, der blev brugt ovenfor, men denne gang er kontrolpunktet øverst til højre blevet konverteret, og håndtagene er blevet flyttet for at ændre kurven.

Tilføjelse og fjernelse af kontrolpunkter

Kontrolpunkter kan hurtigt føjes til eller fjernes fra en eksisterende polylinje.

Tilføj kontrolpunkt:

 1. Højreklik på et linjesegment.
 2. Klik på Kontrolpunkt > Tilføj kontrolpunkt

– eller –

 • Hold Skift-tasten nede, og klik på et linjesegment.
Der tilføjes et nyt punkt der, hvor du klikker eller højreklikker.

Fratræk kontrolpunkt:

 1. Højreklik på et kontrolpunkt.
 2. Klik på Kontrolpunkt > Fratræk kontrolpunkt.

– eller –

 • Hold Shift-tasten nede, og klik på et kontrolpunkt.

Tegning af kurver

Du kan også tegne kurver direkte i PDF-filen i stedet for at redigere en polylinje, der allerede findes:

 1. Hold Ctrl-tasten nede, og klik og træk, mens et polylinjeværktøj er valgt.
 2. Der oprettes et nyt punkt der, hvor museknappen slippes.
 3. Bliv ved med at klikke og trække og derefter slippe for at oprette flere punkter.
 4. Tryk på Enter for at gøre polylinjen færdig.

Det er lidt sværere at tegne kurver, så husk, at du kan ændre kurverne, efter du har tegnet dem.

Opmålinger

Vi bruger disse oplysninger til at oprette en arealopmåling til en plæne i frit format. Billedet herunder viser forløbet, hvor et areal oprettes og derefter justeres, så det passer til omridset.

 1. Opret et areal med 11 punkter, der definerer formen omtrentligt. Start med et i hvert hjørne og for hver kurve. Der kan oprettes flere punkter, hvis der er behov for det.
 2. Opret kurver ved hjælp af Konverter kontrolpunkt til kurve, når et punkt har kurver på begge sider, og Konverter til bue, når en linje har en vinkel i den ene ende eller i begge ender, som f.eks. siderne af gårdhaven nederst.
 3. Flyt til sidst kontrolpunkthåndtagene for at finjustere arealets form, indtil den passer til omridset.

Revu 2019

Revu 2017 og ældre

Revu 20

Revu 2018

Sådan gør du

Markering

Opmåling

Gruppering af markeringer er nyttigt, når du vil kombinere flere markeringer, som du ofte bruger. Følg disse trin for at oprette dine egne markeringer:

Related Articles