Markør og markeringer bevæger sig på en uventet måde

Gælder for:
  • Revu 20
  • Revu 2019
  • Revu 2018

Problem

Når du anbringer markeringer, virker det, som om markøren klæber til visse steder i dokumentet.

Årsag

Fastgør-funktionen er aktiveret. Med Fastgør er det lettere at placere dine markeringer præcist ved at “fastgøre” markøren til PDF-indholdet eller andre markeringer. De knapper, der aktiverer og deaktiverer fastgørelsesfunktionerne, findes to steder – i menuen Vis og på statuslinjen, som er placeret allernederst i Revu-programvinduet. Knapperne fremhæves med blåt, når de er aktive. Tryk på tasten F8 for at få vist statuslinjen, hvis den ikke vises i øjeblikket.Der er seks knapper på statuslinjen, som du kan bruge til hurtigt at skifte disse indstillinger. Det er vigtigt at være opmærksom på, at Vis gitter, Genbrug og Synkroniser ikke har nogen fastgørelsesfunktion, men de har alle noget at gøre med placering af markeringer og er derfor vigtige i denne beskrivelse.Vis gitter (Shift+F9): Viser gitterpunkter på PDF-siden. Dette får ikke markøren til at blive fastgjort på punkterne.Fastgør til gitter  (Ctrl+Shift+F9): Når indstillingen er aktiveret, fastgøres markøren til det nærmeste gitterpunkt, også selvom gitteret ikke vises.Fastgør til indhold  (Ctrl+Shift+F8): Markøren fastgøres til det underliggende indhold i PDF-filen. Der vises en lille, kvadratisk markør udfyldt med blåt, når markøren er tæt på et hjørnepunkt, som den vil blive fastgjort til. Et lille kvadrat (ikke udfyldt med blåt) vises, når markøren er tæt på et objekt, som den vil blive fastgjort til.Fastgør til markering (Ctrl+Shift+F7): Markøren fastgøres til andre markeringer i PDF-filen på samme måde, som Fastgør til indhold fastgøres til indhold i PDF-filen. Der vises også vandrette og lodrette hjælpelinjer, der giver dig mulighed for at fastgøre til den vandrette eller lodrette placering af punkter på andre markeringer, også selvom de ikke vises i øjeblikket. Fastgør til markering er meget praktisk, når du opretter formularer eller andre typer dokumenter, hvor markeringer skal være perfekt justeret.Genbrug markeringsværktøjer  : Gør det muligt at bruge det samme værktøj flere gange uden at skulle vælge knappen på værktøjslinjen igen. Det er praktisk, når du vil tilføje den samme markering i PDF-filen flere gange.Synkroniser dokument og Synkroniser side: Synkroniserer visningen af flere PDF-filer, når dokumenter vises i en af de opdelte visninger.

Tips og tastaturgenveje

  • Fastgør til indhold fungerer kun sammen med vektorindhold i PDF-filen. Det vil f.eks. fastgøre sig til linjer og buer i en PDF-fil, der er oprettet ud fra en CAD-tegning. Det vil ikke fastgøre sig til billedindhold som i en scannet PDF-fil. Klik her, hvis du vil have flere oplysninger om de forskellige typer indhold på PDF-sider.
  • Du kan deaktivere fastgørelsesfunktionen midlertidigt ved at holde Ctrl-tasten nede, når du opretter en markering.
  • Hold Shift-tasten nede, når du opretter en opmåling af typen Linje eller Længde for at fastgøre linjen ved 0,45 eller 90 grader.
  • Fastgør til indhold er som standard aktiveret i værktøjerne i Mål . Hold Ctrl-tasten nede for at deaktivere fastgørelse midlertidigt, eller fjern markeringen af afkrydsningsfeltet Fastgør til indhold nederst på fanen Opmålinger for at deaktivere fastgørelse permanent.
  • Du kan tilpasse gitterstørrelsen og de typer punkter, som dine markeringer fastgøres til. Klik på Revu > Indstillinger, og klik derefter på Fastgør til gitter, eller tryk på Ctrl+K, og klik derefter på Fastgør til gitter.
  • Opdel visning giver dig mulighed for at inddele Revu-skærmbilledet i flere ruder, så du kan se flere PDF-filer på én gang.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Fejlfinding

Related Articles