Sådan afviser du en sessionsdeltager og flytter ejerskab af markeringer

Denne artikel gælder for:
 • Revu 20
I tidligere versioner af Revu var markeringer låst til den bruger, der havde oprettet dem, og kunne ikke redigeres eller overdrages til andre. Selvom denne funktion var beregnet til at sikre sporbarhed af skaberen, skabte det problemer, når ejerne af markeringerne forlod igangværende projekter. Fra og med Revu 20.1 er det nu muligt at flytte markeringer fra inaktive brugere til andre brugere i en session. Dette nedsætter behovet for at overlejre korrigerende kommentarer og bevarer sporbarheden af skaberen.

Sådan afviser du en bruger og flytter deres markeringer

For at flytte ejerskab af markeringer skal du først afvise den inaktive bruger og derefter vælge en modtager til markeringerne.
Bemærk, at når en bruger er blevet afvist, og deres markeringer er blevet flyttet, kan den afviste bruger ikke komme tilbage til sessionen. Det primære formål med denne funktion er at give sessionsejeren mulighed for at omfordele markeringer fra brugere, der har forladt et igangværende projekt eller virksomheden, der er forbundet med projektet.
 1. I din session skal du gå til Sessionsindstillinger og vælge fanen Deltagere. Alternativt kan du vælge Deltageradgang under Deltagere.
 2. Vælg den bruger, der skal afvises, og vælg derefter Afvis. Dialogboksen for funktionen Afvis brugere vises, og du bliver spurgt, om du vil beholde de afviste brugeres markeringer i låst tilstand, eller om du vil flytte ejerskabet.
  Figur 1. Dialogboksen Afvis brugere vises, når du afviser en bruger. Her kan du vælge at holde den nægtede brugers markeringer låst eller flytte dem til en ny ejer.
 3. Hvis du vil flytte ejerskabet af markeringerne, skal du vælge Tildel igen for at redigere deres markeringer. Du får vist en rulleliste med deltagerne i sessionen.
 4. Vælg den deltager, du vil overføre ejerskabet af markeringerne til, og vælg Afvis 1 bruger.
  Du kan afvise flere brugere på en gang, men deres markeringer kan kun flyttes til én anden bruger på deltagerlisten.
 5. Markeringsmodtagerne modtager en besked, der beder dem om at lukke og genåbne deres sessionsdokumenter, før de kan ændre dem. Derudover vil modtagerne også få en e-mail om, at markeringer er blevet flyttet til dem.
  Figur 2. Der sendes en bekræftelsesmail til den nye ejer af de flyttede markeringer.
  Du kan også kontrollere i chatoversigten, at en bruger er blevet afvist, og at vedkommendes markeringer er blevet flyttet.

Værd at overveje

 • Det er kun sessionsadministratorer og brugere med deltageradgang, der kan afvise en bruger og flytte ejerskab af markeringer.
 • En afvist bruger kan ikke deltage i en session igen, efter at vedkommendes markeringer er blevet flyttet. Denne proces er permanent og kan ikke fortrydes. 
 • Annotationslisten og eventuelt tilhørende PDF-oversigt vil vise både en markerings originale skaber og den nuværende ejer.
 • En registrering i loggen om flytning af ejerskabet for markeringer kan eksporteres som en del af en sessionsrapport.
 • Se Afvisning af en eksisterende deltagers adgang for at få mere at vide om flytning af markeringsejerskab.

Sådan gør du

Revu 20

Markering

Når der arbejdes i en Studio-session, kan det ske, at en deltager forlader et projekt. I tidligere versioner af Revu var markeringer, som denne person havde oprettet, låst, og de kunne ikke redigeres eller overdrages til andre. Fra og med Revu 20.1 er det nu muligt at flytte markeringer til andre brugere i en session, hvilket nedsætter behovet for at overlejre kommentarer og bevarer sporbarheden af skaberen.

Revu 20

Sådan gør du

Markering

Studio

Når der arbejdes på tværs af forskellige versioner af Revu, forbliver alle dine markeringer bagudkompatible. Hvis du for eksempel sender et dokument, der er redigeret i Revu 20, til en kollega, der bruger Revu 2019. Der findes dog et par forskelle at huske på, når du bruger Revu 20 og arbejder på tværs af versioner.

Related Articles