Fejl: “SharePoint-dokument kunne ikke downloades (Den angivne sti, filnavnet eller begge dele er for langt)…”

Gælder for:

 • Revu 20
 • Revu 2019

Gå til andre versioner:

Selvom en nylig SharePoint-opdatering har gjort det muligt at hæve tegngrænser i filstier, er Revu i øjeblikket ikke kompatibel med filstier, der er længere end 260 tegn.

Problem

Når du forsøger at få adgang til en SharePoint-fil i Bluebeam Revu, vises følgende meddelelse:

SharePoint-dokument kunne ikke downloades. (Den angivne sti, filnavnet eller begge dele er for langt. Det fulde filnavn skal være på mindre end 260 tegn, og mappenavnet skal være på mindre end 248 tegn).

Årsag

Revu understøtter i øjeblikket op til 260 tegn for filstier, som består af mappestien plus filnavnet. Når en SharePoint-hostet PDF-fil åbnes i Revu, kopieres filen til mappen "SharePoint Drafts" på din PC. Før Revu kan søge i mappestien, hvor dokumentet er placeret, skal den først besøge:

C:Users{your-username}DocumentsSharePoint Drafts

Hvis mappestien ovenfor og filnavnet til dit dokument overstiger 260 tegn, får du vist en fejlmeddelelse. Du kan finde flere oplysninger om webstedsnavne, mappenavne og filnavne i SharePoint på Microsofts hjemmeside.

Løsning

Sørg for, at hele filstien ikke overstiger 260 tegn ved hjælp af følgende metoder:

 • Forkort filnavnet.
 • Forkort mappestien.
 • Flyt filen til en mappe højere oppe i mappestrukturen.

Integrationer og plugins

Fejlfinding

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Fejlmeddelelse

Andre udgaver af denne artikel

Revu 2017 og ældre

Oversigt

Du får vist en fejlmeddelelse, når du åbner SharePoint-filer, som siger, at filnavnet er for langt.

Relevante produkter

Bluebeam Revu


Problem

Selvom en nylig SharePoint-opdatering har gjort det muligt at hæve tegngrænser i filstier, er Revu i øjeblikket ikke kompatibel med filstier, der er længere end 260 tegn.

Du forsøger at få adgang til en SharePoint-fil i Bluebeam Revu, og følgende meddelelse vises:

SharePoint-dokument kunne ikke downloades. (Den angivne sti, filnavnet eller begge dele er for langt. Det fulde filnavn skal være på mindre end 260 tegn, og mappenavnet skal være på mindre end 248 tegn).

Hvorfor sker dette?

SharePoint bruger de samme regler for filnavne og mappestier som Windows-operativsystemet, der har en begrænsning på 260 tegn på den kombinerede længde af filnavnet og den komplette mappesti. Begrænsningen på 260 tegn omfatter maksimalt 248 tegn for filstien plus det antal tegn, der anvendes i filnavnet. Dette omfatter drevbogstavet eller servernavnet, kolon, skråstreger, mellemrum, mappenavne, filnavnet, filudvidelsen, punktummet foran udvidelsen og et yderligere skjult tegn.

Når du åbner en PDF-fil i Revu, der hostes i SharePoint, kopieres filen og dens overordnede mappestruktur til en mappe på harddisken kaldet "SharePoint Drafts", der er placeret i din Windows-brugerprofil. Det betyder, at Revu skal gå til C:Users{your-username}DocumentsSharePoint Drafts, før den kan søge i mappestien, hvor dokumentet er placeret. Dette øger antallet af tegn, fordi det også omfatter stien fra roden af dit C-drev (C:) til mappen SharePoint Drafts, som forklaret i følgende eksempel.

Kun den mappestruktur og det dokument, du har adgang til, kopieres til din lokale harddisk. Alle mapperne er faktisk tomme, bortset fra den sidste mappe, som kun indeholder de dokumenter, du har åbnet eller tjekket ud.

Tjek tallene

Lad os se på et eksempel med en bruger, der har Windows-loginnavnet jdavis, og som åbner en PDF-fil fra SharePoint med navnet E101 Sheet Set Plan.pdf. Filens placering i SharePoint-repositoriet er spvmZZtest library 1Valley College ProjectSheets…Electrical. Lad os antage, at det samlede antal tegn for denne mappesti, inklusive servernavnet (spvmZZ), er 232 tegn. Når du lægger antallet af tegn i filnavnet E101 Sheet Set Plan.pdf sammen, er det samlede antal tegn 255 for stien til SharePoint-mappen plus filnavnet.

Når denne fil åbnes eller tjekkes ud, kopieres en kopi af dokumentet og alle mapper i mappestien til C:UsersjdavisDocumentsSharePoint Drafts, som er 44 tegn lang. Dette udvider nu længden af den kombinerede mappesti og filnavn til 299 tegn, og det overstiger Windows’ grænse med 39 tegn.

Få flere oplysninger fra Microsoft vedrørende brug af specialtegn i webstedsnavne, mappenavne og filnavne i SharePoint.

Løsning

For at løse dette problem bør du overveje at flytte mappen SharePoint-Drafts til roden af dit C:-drev ved at nulstille placeringen af serverkladder i dialogboksen Indstillinger i Microsoft Word.

Sådan nulstiller du placeringen af serverkladder:

 1. Åbn Revu, og sørg for, at du har tjekket alle dine SharePoint-filer ind – eller i det mindste annulleret eventuelle udtjekninger.
 2. Luk Revu.
 3. Åbn Microsoft Word, og klik på Filer > Indstillinger.
 4. Vælg Gem fra listen til venstre.
 5. Gå til sektionen Indstillinger for offlineredigering for serverfiler til dokumenthåndtering, og skift placering for serverkladder til C:SharePoint Drafts.
 6. Klik på OK.

SharePoint bruger nu denne version af mappen SharePoint Drafts.

Fejlfinding

Revu 2017 og ældre

Fejlmeddelelse

Integrationer og plugins

Dette problem skyldes en tegnbegrænsning, som kan reduceres ved at flytte en mappe til en bestemt placering.

Related Articles