Sådan opretter du midlertidige vægte i Revu

Gælder for:

 • Revu 20
 • Revu 2019

Siden Revu 2019 er “Brug integreret skala” blevet fjernet, og standardadfærden er altid at bruge den integrerede sideskala. I nogle tilfælde kan en midlertidig skala dog indstilles på en PDF:

 • Brug af Revu i visningstilstand.
 • Arbejde på en fil i en Studio-session.
 • Arbejde på en fil i Studio-projekter, der ikke er blevet tjekket ud.
 • En PDF, der er skrivebeskyttet eller skrivebeskyttet med grundlæggende markeringstilladelser.

I disse scenarier kan der anvendes en midlertidig skala, som gør det muligt at placere opmålinger fra en anden skala, mens dokumentets originale sideskala bibeholdes.

Brug af en midlertidig skala


En midlertidig skala oprettes på samme måde, som du ville indstille den ægte sideskala. Forskellen er, at når du indstiller en midlertidig skala, vises meddelelsen: “Dette dokuments sideskala er beskyttet.” Det betyder, at når du lukker dokumentet, slettes den midlertidige skala, og dokumentet vender tilbage til sin oprindelige skala.

Sådan indstiller du en midlertidig skala på et beskyttet dokument:

 1. Åbn panelet Opmålinger (Alt+U).
 2. I sektionen Sideskala under meddelelsen “Dette dokuments sideskala er beskyttet” skal du oprette en forudindstillet eller tilpasset skala. Du kan også klikke på knappen Kalibrer for at generere en midlertidig skala baseret på afstanden mellem to punkter.

Når en midlertidig skala er indstillet, vil de opmålinger, du bagefter placerer, holde sig til denne skala. Kun opmålingerne fra den person, der har oprettet den midlertidige skala, vil blive påvirket af den midlertidige skala. Andre brugeres opmålinger vil stadig blive vist i henhold til den faktiske sideskala.

Fjernelse af en midlertidig skala


Selvom midlertidige skalaer slettes efter lukning af et dokument, vil markeringer, der er opmålt med den midlertidige skala, ikke justeres tilbage til den oprindelige skala. For at ændre skalaen for eksisterende opmålinger tilbage til den ægte sideskala, kan du bruge knappen Rekalibrer i panelet Opmålinger (Alt+U). Dette vil opdatere skalaen for alle dine markeringer til den aktuelle sideskala. Bemærk, at dette også vil rekalibrere markeringer, der er placeret, før den midlertidige skala blev oprettet.

Eksport af et dokument med en midlertidig skala


PDF-filer uploadet til en Studio-session er beskyttede dokumenter, så det er muligt at oprette en midlertidig skala i en session. Når først PDF’en er fjernet fra sessionen og gemt på din enhed, er den dog ikke længere et beskyttet dokument, der kan have en midlertidig skala. I denne situation vil alle opmålinger, der er placeret på PDF’en, mens den var i sessionen, fortsat blive vist i overensstemmelse med den midlertidige skala, de engang havde. Flytning af en måling til en ny placering på PDF’en vil dog medføre, at den bliver kalibreret i henhold til den ægte sideskala. Du vil se opmålingens værdi blive opdateret øjeblikkeligt på PDF’en såvel som i annotationslisten.

Visningsporte


Midlertidige skalaer kan kun sættes på beskyttede dokumenter, der falder ind under en af kategorierne ovenfor. Hvis du arbejder i et ubeskyttet dokument, kan du oprette visningsporte for at indstille en skala, der er forskellig fra resten af dokumentet.

Sådan opretter du en visningsport:

 1. Åbn panelet Opmålinger (Alt+U).
 2. Klik på + i sektionen Visningsporte.
 3. Klik og træk rundt i det ønskede område.
 4. Navngiv visningsporten, og vælg mellem en forudindstillet eller brugerdefineret skala.

Du vil nu se en blå visningsport på din PDF. Enhver opmåling, der oprettes i den, vil overholde den skala, du har indstillet.

Sådan gør du

Revu 2019

Opmåling

Revu 20

Lær, hvordan du indstiller en midlertidig skala, og hvad du skal gøre, når du er færdig med den.

Related Articles