Sådan deles værktøjssæt

Denne artikel gælder for:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Gå til andre versioner:

Tool Chest giver dig mulighed for at gemme tilpassede markeringer i værktøjssæt og dele dem med alle. Du kan eksportere værktøjssæt, gemme dem lokalt på din enhed, importere dem eller bruge synkroniserede redigeringer til at dele dem på tværs af et netværk.

Hvis du har et Basics-abonnement og arbejder med et værktøjssæt, der er oprettet af brugere med Core- eller Complete-abonnementer, er brugerdefinerede markeringer, der omfatter Skitse i korrekt målestoksforhold eller måleværktøjer ud over længde og område, muligvis ikke tilgængelige.

Sådan eksporteres et værktøjssæt

Revu 21-brugere kan eksportere deres værktøjssæt til Bluebeam Cloud. Se denne artikel for at få mere at vide.
 1. Åbn Tool Chest.
 2. Vælg Egenskaber for det værktøjssæt, du vil eksportere, og vælg derefter Eksporter.
 3. Vælg den mappe, hvor du vil gemme filen, og vælg Gem.

Når du har eksporteret værktøjssættet, skal du tilføje eller importere det til Tool Chest.

Sådan tilføjer eller importerer du et delt værktøjssæt

Tilføj et værktøjssæt

Brug denne funktion, hvis du vil dele et værktøjssæt på et netværksdrev, så flere brugere kan anvende det på samme tid.
Værktøjssæt, der er placeret på en central netværksplacering, cachelagres lokalt og kan anvendes, når du er offline. Når en markering tilføjes, redigeres eller fjernes fra et værktøjssæt, vil det gælde for alle brugere, der deler værktøjssættet. Mens du er offline, kan du ikke opdatere eller tjekke disse værktøjssæt ud for at redigere dem.

Sådan tilføjes et værktøjssæt:

 1. Åbn Tool Chest.
 2. Vælg Tool Chest > Administrer værktøjssæt.
 3. Vælg Tilføj.
 4. Under Type skal du vælge Eksisterende.
 5. Klik på knappen Gennemse, naviger til værktøjssætfilen (.btx), og klik på Åbn.
 6. Markér felterne Vis og Vis i alle profiler, og vælg OK.

Import af et værktøjssæt

Import af et værktøjssæt kopierer .btx- filen til standardplaceringen, hvilket giver de enkelte brugere mulighed for at administrere værktøjssættet lokalt. Eventuelle ændringer i et importeret værktøjssæt afspejles ikke i en anden brugers værktøjssæt.

Sådan importerer du et værktøjssæt:

 1. Åbn Tool Chest.
 2. Vælg Tool Chest > Administrer værktøjssæt.
 3. Vælg Importer.
 4. Naviger til værktøjssættet (.btx-filen), og vælg OK.

Du kan også importere værktøjssætfiler ved at trække dem fra Windows Stifinder til Revu-vinduet.

Du kan administrere værktøjssæt for at forhindre flere brugere i at opdatere et værktøjssæt på samme tid. Der vises en lås over et delt værktøjssæt for at vise, at der ikke kan foretages ændringer i værktøjssættet. Vælg låsen for at tillade ændringer i et værktøjssæt. Der vises et flueben over et ulåst værktøjssæt for at vise, at du kan foretage ændringer i værktøjssættet. Eventuelle ændringer i et tilføjet værktøjssæt implementeres for alle brugere, der deler værktøjssættet.

Andre udgaver af denne artikel

Revu 2017 og ældre

Der findes en lang række annotationsværktøjer i Revu, som kan tilpasses og bruges til at føje kommentarer, opmålinger og symboler til en PDF-fil. Hver markering i Revu har et sæt egenskaber, der styrer udseendet og de oplysninger, der gemmes sammen med den. Revus enestående Tool Chest gør det muligt at opbevare dem i brugerdefinerede værktøjssæt og dele dem med kolleger i hele verden.

Tool Chest er som standard placeret i venstre panel på grænsefladen i Revu. Hvis du ikke kan se denne fane, skal du gå til Visning > Faner > Tool Chest eller trykke på Alt+X.

Klik derefter på Administrer værktøjssæt. Du vil se listen over aktuelle værktøjssæt samt knapper til funktionerne Importer , Tilføj og Eksporter.

Deling af et værktøjssæt

Hvis du vil dele et brugerdefineret værktøjssæt, skal du eksportere det som en .btx-fil og derefter enten e-maile den eller uploade den til et delt netværksdrev eller et hvilket som helst andet fildelingssystem.

Import eller tilføjelse af et delt værktøjssæt

Der er to forskellige måder at indlæse eksporterede værktøjssæt i Revu, og det er her, du bestemmer, hvordan du vil have dine kolleger til at administrere de nye værktøjssæt.

 • Tilføj – brug denne metode, hvis du vil dele et værktøjssæt på et netværksdrev, så Revu "læser" det fra den placering, hvilket lader flere brugere få adgang til det på samme tid.
  I Revu 12 og nyere cachelagres værktøjssæt, der ligger på en centraliseret netværksplacering lokalt og kan bruges, mens de er offline. Mens du er offline, kan du ikke opdatere eller tjekke disse værktøjssæt ud for at redigere dem.
 • Importer – Denne funktion kopierer .btx-filen til standardplaceringen, som lader brugeren administrere værktøjssættet lokalt på sin harddisk.

Se afsnittet Værktøjssæt i hjælpevejledningen til Revu for at få flere oplysninger.

Få mere at vide

Revu gør det også nemt at dele profiler og stempler med kolleger, hvilket kan hjælpe med at skabe et standardiseret arbejdsflow i din organisation. Få mere at vide ved at klikke på nedenstående links:

Sådan gør du

Revu 21

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Revu 2017 og ældre

Markering

Brugergrænseflade og navigation

Tool Chest giver dig mulighed for at gemme tilpassede markeringer i værktøjssæt og dele dem med andre. Lær, hvordan du deler dine tilpassede værktøjssæt.

Related Articles