Sådan bruger du visningsporte

Gælder for:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Gå til andre versioner:

Med Revu kan du oprette visningsporte, som er områder med andre målestoksforhold end resten af PDF-filen. Alle opmålingsmarkeringer, der er tilføjet inden for disse visningsporte, overholder den pågældende visningsports specifikke målestoksforhold.

Sådan opretter du visningsporte:

 1. I panelet Opmålinger vælg tilføj Tilføj billedkant-knappen for at definere en visningsport.
 2. Vælg OK i pop op-vinduet, og klik og træk for at definere området for den nye visningsport.
 3. Indtast en etiket til visningsporten, og vælg enten mellem de forudindstillede målestoksforhold eller dit eget brugerdefinerede målestoksforhold.
 4. Vælg Anvend.

Hvis du vil ændre navnet og/eller målestoksforhold for en visningsport, skal du vælge menuikonet for den ønskede visningsport.

Hvis du vil slette en visningsport, skal du vælge visningsporten og klikke pådelete_close_cancelknappen Slet visningsport. Hvis du vil slette alle visningsporte fra enten siden eller hele dokumentet, skal du vælge papirkurv Knappen Ryd alle visningsporte.

Tilstedeværelsen af en ekstra visningsport kan påvirke opmålingsmarkeringer negativt. Hvis du f.eks. tegner en længdemåling ved hjælp af fod og tommer, men annotationen vises i decimaler, så er der muligvis en eksisterende visningsport i PDF-filen, der påvirker opmålingen Du kan slette den uønskede visningsport ved at følge ovenstående trin.

Sådan gør du

Revu 2018

Revu 2019

Opmåling

Revu 20

Revu 21

Andre udgaver af denne artikel

Revu 2017 og ældre

I afsnittet Visningsporte på fanen Opmålinger kan du oprette visningsporte med forskellige kalibreringer for målestoksforhold. Dette giver dig mulighed for at definere forskellige områder (via visningsportene), som hver har forskellige effektive målestoksforhold, og alle opmålingsmarkeringer, der er tegnet inden for disse visningsporte, overholder den pågældende visningsports specifikke målestoksforhold.

 1. Hold markøren over fanerne i menuen Vis, og klik derefter på Opmålinger. Eller brug tastaturgenvejen Alt+U.
 2. Klik på knappen Tilføj i sektionen Visningsporte for at definere en visningsport.
 3. Klik på OK i pop op-vinduet, og klik og træk for at tegne et rektangel på PDF-filen for at definere området til den nye visningsport.
 4. Skriv et navn til visningsporten, og klik derefter på OK.
 5. Klik på knappen Kalibrer i sektionen Visningsporte på fanen Opmålinger for at kalibrere et nyt målestoksforhold til visningsporten, eller indtast værdierne for det nye målestoksforhold manuelt direkte i afsnittet Visningsporte på fanen.
 6. Vælg en visningsport på listen, og klik derefter på den røde X-knap for at slette en visningsport. Klik på knappen Ryd alt for at slette alle eksisterende visningsporte (kun i version 8 og nyere).

visningsporte-forklaring

Tilstedeværelsen af en ekstra visningsport kan påvirke opmålingsmarkeringer negativt. Hvis du for eksempel tegner en længdeopmåling ved hjælp af "fod og tommer", men annotationen vises i decimaler, så er der muligvis eksisterende visningsporte i PDF-filen, der påvirker opmålingen.

Disse visningsporte kan også slettes fra PDF-filen via fanen Opmålinger.

 

Hvis du bruger Revu 11 eller nyere, kan du finde mere information om uønskede visningsporte, og hvordan de fjernes, i Siden bliver blå, når du foretager en opmåling, mens brugere af Revu 10 og ældre bør kigge på Kan ikke kalibrere et dokument.

Se vores videoselvstudier om PDF-opmålinger, forbedringerne til opmålinger i Revu 12 og materialeforbrug og estimering såvel som Ofte stillede spørgsmål på vores supportside og Hjælpevejledning til Revu.

 


Sådan gør du

Revu 2017 og ældre

Opmåling

Afsnittet Visningsporte i panelet Opmålinger giver dig mulighed for at oprette visningsporte med forskellige kalibreringer. Dette giver dig mulighed for at definere områder med andre målestoksforhold end resten af dokumentet. Alle opmålingsmarkeringer, der er tegnet inden for disse visningsporte, overholder den pågældende visningsports specifikke målestoksforhold.

Related Articles