Sådan bruges filterlisten ved gennemgang af markeringer

Denne artikel gælder for:

 • Revu 20

Filterlisten

Figur 1. Visning af filterlisten i Revu.

Filtrering af dine markeringer i Revu er nu nemmere end nogensinde med den nye filterliste. Opret dine egne filtre, eller skift mellem dynamiske række filtre, der er baseret på dit dokument.

Generelle funktioner og navigering

 • Aktivér filterlisten ved at gå til Annotationslisten og vælge Filterliste. Filterlisten fremhæves med orange, når den er aktiv. Du kan slå Filterlisten til eller fra, når du vil, ved at klikke på dens ikon.
 • Når filterlisten er aktiv, vil du se filterrækken blive vist øverst på annotationslisten. Hvis du klikker på en kolonneoverskrift i denne række, vises dynamiske filtre, der svarer til kolonnenavnet nedenfor, f.eks. Emne eller Dato. Alle kolonner er sat til Alt som standard.
  Figur 2. Filterrækken vises øverst på annotationslisten, når filterlisten er aktiv. Vælg en overskrift for at se flere muligheder.
 • Ryd bestemte filtre ved at klikke på en kolonneoverskrift på filterrækken, og vælg Ryd alt i bunden af listen.
 • Til højre for filterlisten er Gemte filtre .  Her kan du tilføje og vælge blandt de brugerdefinerede filtre, du har oprettet. Du kan også rydde alle aktive filtre ved at vælge Ryd alt øverst i dialogboksen.

Sådan bruges filterlisten

En af de nyttigste egenskaber ved filterlisten er, at man hurtigt kan anvende en lang række filtre på sit dokument. Lad os sige, at du har modtaget et opdateret dokument med mange forskellige markeringer. Du er dog kun interesseret i de gulv- og vvs-ændringer, der er lavet inden for den seneste uge.Sådan filtrerer du hurtigt for disse specifikke markeringer:

 1. Åbn et dokument med markeringer i Revu.
  Du kan downloade Filterliste_eksempel, så du bedre kan følge med i eksemplet. Det er ikke nødvendigt for dig at have denne fil for at følge eksemplet, men markeringsfiltrene kan være anderledes i dit dokument.
 2. Gå til Annotationslisten, og vælg Filterliste (øverst til højre i annotationslisten). Filterrækken vises.
 3. I filterrækken skal du vælge den grå celle over Emne-kolonnen (filteret sættes som standard til Alt). En liste med emner vises, baseret på de markeringer, der findes i dit dokument.
 4. Vælg to markeringsemner fra dit dokument, f.eks. Gulv og VVS. Når begge emner er valgt, vises de fremhævet med orange. Klik uden for listen (eller tryk på ESC) for at lukke listen.
 5. Vælg derefter den grå celle over Dato-kolonnen. En liste med datoer vises.
 6. Vælg De seneste 7 dage, og klik uden for listen (eller tryk ESC) for at lukke listen.
  Figur 3. Med filterlisten kan du anvende en række filtre til at se bestemte markeringer. I dette eksempel filtrerer vi listen til kun at se markeringer for gulve og VVS fra de sidste 7 dage.

Sådan gemmes et brugerdefineret filter

Gemte filtre   giver dig mulighed for når som helst at anvende dine brugerdefinerede filtre på ethvert dokument, uden at det er nødvendigt at genskabe disse filtre, hver gang du skal bruge dem. Hvis vi fortsætter eksemplet ovenfor, siger vi, at du gerne vil beholde filtrene for emne og dato, men ønsker at tilføje endnu et filter, der kun viser åbne bemærkninger og skjuler lukkede eller afsluttede bemærkninger. Når vi har filtreret for disse bemærkninger, har vi kun åbne markeringer vedrørende gulv og VVS fra de seneste 7 dage tilbage. Vi vil nu gemme dette filter, så vi kan beholde det som en del af vores normale arbejdsgang.Det gør du sådan:

 1. Gentag trinnene 1-6 ovenfor, hvis du ikke længere har filteret aktivt.
 2. Derefter skal du i filterrækken vælge cellen over Status-kolonnen og vælge Brugerdefineret. Dialogboksen Brugerdefineret filter vises.
  Figur 4. Dialogboksen Brugerdefineret filter.
 3. Under Vælg en filtreringsregel vælges ikke lig med. Under Vælg en filtreringsværdi vælges Lukket.
 4. Vælg ELLER for at tilføje endnu en betingelse. De enkelte betingelser kan ændres eller slettes, uden at det påvirker hele formlen.
  Figur 5. Dialogboksen Brugerdefineret filter viser individuelle betingelser.
 5. Under Vælg en filtreringsregel vælges lig med. Under Vælg en filtreringsværdi vælges Afventer.
 6. Vælg Anvend. Filteret er nu aktivt.
 7. For at gemme dette filter skal du vælge Gemte filtre  og indtaste et navn til filteret i feltet Gem filter. Vælg fluebenet for at gemme filteret i dine Gemte filtre.
  Figur 6. Indtast et filternavn, og gem det i din filterliste ved at vælge fluebenet.

Dit filter er nu gemt og kan anvendes når som helst ved at aktivere filterlisten og vælge det i Gemte filtre.

Revu 20

Revu 20

Sådan gør du

Markering

Related Articles