Sådan roteres, arrangeres og ændres størrelsen på markeringer

Gælder for:

 • Revu 20
 • Revu 2019

Da der er mange forskellige justeringsværktøjer med meget ens navne og ikoner, kan det være svært at skelne dem fra hinanden, hvis du ikke kender dem. Denne artikel fokuserer på de forskellige typer justeringsværktøjer og deres specifikke funktioner.

Hvis du vil bruge justeringsværktøjerne ofte, bør du aktivere værktøjslinjen Justering. For at gøre dette skal du gå til Værktøjer > Værktøjslinjer > Justering. Justeringsværktøjerne vil være deaktiverede (grå), indtil markeringerne vælges.

Om justeringsværktøjer

Det er vigtigt at forstå, at næsten alle justeringsværktøjer er afhængige af den primære markering, der er kendetegnet ved gule kontrolpunkter, mens alle andre markeringer har grønne kontrolpunkter. Revu omplacerer de andre markeringer i din markering i henhold til den primære markering.

Primære kontra sekundære markeringer
Eksempel på en primær markering (venstre) og sekundær markering (højre).

Sådan udpeger du en primær markering:

 1. Vælg flere markeringer. Den første valgte markering vil som standard være den primære markering. Hvis du har brug for flere tips til at vælge flere markeringer, kan du læse Nemme måder at mestre valg af markering på.
 2. For at ændre den primære markering skal du klikke på en markering med grønne kontrolpunkter. Kontrolpunkterne bliver gule for at vise den nuværende primære markering.

Du kan få adgang til justeringsværktøjerne ved at højreklikke på markeringen og derefter vælge et af værktøjerne fra rullelisten Justering.

Værktøjer til justering af position

Disse værktøjer påvirker markeringernes position i forhold til den primære markering eller midten af dokumentet.

 • Juster venstre (Ctrl+Alt+L) : Justerer de venstre kanter for to eller flere markeringer til den primære markerings venstre kant.
 • Juster top (Ctrl+Alt+T) : Justerer den øverste kant for to eller flere markeringer til den primære markerings øverste kant.
 • Juster højre (Ctrl+Alt+R) : Justerer de højre kanter for to eller flere markeringer til den primære markerings højre kant.
 • Juster bund (Ctrl+Alt+B) : Justerer den nederste kant for to eller flere markeringer til den primære markerings nederste kant.
 • Juster midten (Ctrl+Alt+M) : Justerer den lodrette midte for to eller flere markeringer til den primære markerings lodrette midte.
 • Juster center (Ctrl+Alt+E) : Justerer det vandrette center for to eller flere markeringer til den primære markerings vandrette center.
 • Centrum i dokument : Justerer centrum for en eller flere markeringer til sidens centrum.

Placer markeringer i en lige linje

Placering af markeringer i en lige linje kan være nyttigt til en række formål, f.eks. at placere flere markeringer langs en væg på en plantegning.

 1. Vælg de markeringer, som du vil justere.
 2. Højreklik på den markering, som du vil justere efter. Dette vil være din primære markering.
 3. Højreklik, og klik så på Justering, og vælg det relevante værktøj. Brug Juster midten for vandrette linjer eller Juster center for lodrette linjer.

Ved at bruge “1” som den primære markering er sekvensmarkeringerne nu justeret korrekt.

Værktøjer til justering af størrelsen

Med disse værktøjer kan du kopiere den præcise bredde og/eller højde fra en primær markering og anvende dem på andre valgte markeringer – selv om de ikke er samme type.

 • Juster bredde : Giver to eller flere markeringer den samme bredde som den primære markering.
 • Juster højde : Giver to eller flere markeringer den samme højde som den primære markering.
 • Juster størrelse : Giver to eller flere markeringer den samme højde og bredde som den primære markering.

Justering af markeringens størrelse

Du kan bruge justeringsværktøjerne til at ændre størrelsen på dine markeringer, så de svarer til ankermarkeringen .

 1. Vælg flere markeringer.
 2. Højreklik på den markering, som du vil justere størrelsen på de andre markeringer efter.
  Den primære markering har gule kontrolpunkter, mens resten af markeringerne har grønne kontrolpunkter.
 3. Klik på Justering, og vælg derefter et af de værktøjer, der er angivet ovenfor.

Fordelingsværktøjer

Disse værktøjer omplacerer markeringer, så mellemrummene mellem deres midte er i samme afstand.

 • Fordel vandret : Fordeler tre eller flere markeringer langs deres vandrette niveauer.
 • Fordel lodret : Fordeler tre eller flere markeringer langs deres lodrette niveauer.

Lige opdeling af et rum

Du kan opdele pladsen mellem markeringerne ligeligt ved hjælp af Fordel lodret eller Fordel vandret . Dette fungerer virkelig godt i situationer, hvor du f.eks. skal opdele et rum i særskilte lokaler.

 1. Placer først markeringerne på siden.
 2. Vælg de ønskede markeringer.
 3. Højreklik på en vilkårlig markering.
 4. Klik på Justering, og vælg så et af ovenstående fordelingsværktøjer.
Før (venstre) og efter (højre) med Fordel lodret.

Værktøjer til spejlvending

Disse værktøjer kan vende en markerings retning på tværs af dens vandrette eller lodrette akse. Markeringens position bevares.

 • Spejlvend vandret (Ctrl+Alt+H) : Spejlvender en eller flere markeringer vandret.
 • Spejlvend lodret (Ctrl+Alt+V) : Spejlvender en eller flere markeringer lodret.

Du skal blot højreklikke på den markering, som du vil spejlvende, klikke på Justering og derefter vælge et af værktøjerne til spejlvending eller bruge værktøjslinjen Justering.

Hvis du har flere spørgsmål, kan du se afsnittet Værktøjslinjen Justering i Hjælp til Revu.

Revu 2019

Revu 2017 og ældre

Revu 20

Revu 2018

Sådan gør du

Markering

Related Articles