Sådan konfigureres job i Bluebeam Stapler

Denne artikel gælder for:
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018
Du kan konfigurere visse aspekter af Stapler-jobbet, før du kører det, ved at klikke på Konfigurer. Denne dialogboks vises muligvis også som en Gem som-dialogboks, når du kører jobbet, hvis indstillingen “Bed om filnavn” ikke er deaktiveret i Indstillinger.
Dialogboksene “Gem som” eller “Konfigurer job” i Bluebeam Stapler.
Du kan indstille følgende:Filnavn: Navnet på den fil, der oprettes.Filtype: Vælg blandt ti filtyper ud over PDF. Understøttede formater omfatter: PostScript, TIFF, Bitmap, JPEG, PNG, PSD, PCL, WMF, EMF, GIF.Farveindstilling: Forskellige filformater understøtter forskellige farvedybder. Farvedybden afgør, hvor mange farver, der bruges, når billeder gemmes. Brug menuen Farveindstilling for at vælge en anden farvedybde.Brug ægte farve, 256 farver eller 16 farver til farvebilleder. Ægte farver bruger flere farver, end det menneskelige øje kan skelne mellem (og mere end nogen skærm/printer kan vise/udskrive), så brug det til billeder af den højeste kvalitet. 256 farver og 16 farver producerer mindre filer, men med mindre farvepræcision. Monokrom er sort og hvid, og Gråtoner understøtter mange forskellige gråtoner. De eneste indstillinger, der vises, er dem, der understøttes af den valgte filtype.Hvis farveindstillingen er indstillet til færre farver, end kildefilen inkluderer, erstattes ikke-understøttede farver med dem, der er tættest på. Fotografier og gengivne billeder skal normalt bruge ægte farve, mens skemaer og tegninger med færre farver fint kan repræsenteres med 256 farver eller 16 farver.Tilføjelsestilstand: Giver dig mulighed for at føje den nye PDF-fil til begyndelsen eller slutningen af en eksisterende PDF-fil eller til at overskrive den eksisterende PDF-fil. Tilføjelsestilstand fungerer kun med PDF-filer. Indstillingerne er:
 • Overskriv: erstatter den eksisterende fil.
 • Tilføj: tilføjer det nye indhold til slutningen af den eksisterende PDF-fil.
 • Forarbejde: tilføjer det nye indhold til begyndelsen af den eksisterende PDF-fil.

Billedkomprimering

Denne sektion består af to dele: en komprimeringstype og menuen JPEG-kvalitet. Vælg enten Billedfiler (JPEG) eller Grafik (ZIP), når du opretter filen. Hvis du vælger Standard, anvendes den indstilling, der er sat som standard på din computer.Hvis den tegning, du konverterer til PDF, hovedsageligt består af fotografier, giver indstillingen Billedfiler (JPEG) bedre resultater. Hvis din tegning hovedsageligt indeholder grafik eller monokrome billeder, giver Grafik (ZIP) de bedste resultater.Bemærk: Brug af forkert komprimering kan øge størrelsen på PDF-filen betydeligt.Menuen JPEG-kvalitet er kun tilgængelig, når du opretter en JPEG-billedfil. Bemærk, at en PDF-fil, der bruger JPEG-komprimering, ikke udgør et JPEG-billede. Menuen giver dig mulighed for at justere, hvor præcise de resulterende billeder vil være. Der er fem muligheder: Minimum, Lav, Medium, Høj og Maksimum.Minimum producerer den mindste fil, men den laveste billedkvalitet. Maksimum gør det modsatte; den skaber den største fil med den højeste billedkvalitet. Valgmulighederne mellem Minimum og Maksimum producerer billeder mellem disse to yderligheder.

Opløsning

Denne sektion styrer billedopløsningen. Den første indstilling, Linje, styrer, hvor nøjagtigt softwaren vil overføre linjevektorerne fra den originale fil til billedet. Udskriv vil oprette en større fil af højere kvalitet; Udkast opretter en mindre fil af lavere kvalitet.Menuen Billede kontrollerer billedopløsningen ved at justere det antal punkter pr. tomme (dpi), billedet vil have. En højere dpi-indstilling giver et bedre billede, men øger filstørrelsen.

Billede Anti-Aliasing

Fjern kantudjævning af billede udglatter billedet. Kantudjævning er den effekt, der forårsager takkede linjer hos diagonale eller buede objekter på grund af de firkantede pixels på computerskærme og printere. Fjernelse af kantudjævning forsøger at rette dette ved at bruge mellemliggende farver mellem linjefarven og baggrundsfarven.Menuen Tekst indstiller, hvor meget kantudjævning der skal bruges på tekst, mens menuen Grafik indstiller, hvor meget kantudjævning der skal bruges på vektorgrafik. Bemærk, at disse indstillinger ikke påvirker fotografier eller andre allerede gengivne billeder.

Linjeflet

Den sidste avancerede indstilling er Linjeflet. Vælg Linjeflet for at få farvede linjer til at se gennemsigtige ud, når de overlapper andre farvede linjer, og få tekst under skraverede områder til at være synlig.Blandingstilstand kontrollerer, hvordan linjerne blandes sammen, og menuen Opacitet kontrollerer, hvor uigennemsigtig den øverste linje vil være. Der er 12 forskellige blandingstilstande, der kan bruges til at kontrollere indstillingerne for gennemsigtighed sammen med Linjeflet.

Efterbehandling

Marker afkrydsningsfeltet Aktiver for at aktivere en efterbearbejdning som en del af PDF-oprettelsesprocessen. PDF-filen behandles igen for at rette visse forhold, der kan skabe ikke-optimale PDF-filer. Ved at klikke på knappen Administrer vises dialogboksen PDF-efterbearbejdningsindstilling.Vælg den version, der skal gemmes, ved hjælp af rullemenuen for PDF-version.
 • 1.4 Standard er standard
 • 1.5 Komprimeret komprimerer alle datastrømme, der ikke allerede er komprimeret.
 • PDF/A-1b opretter en PDF-fil, der er kompatibel med arkivstandarden PDF/A-1b
Marker indstillingen for Behandle udviskninger, tekstmasker og OLE-objekter, når du opretter PDF-filer fra AutoCAD-tegninger, der har tekstmasker eller udviskninger. Denne indstilling er som standard slået til for at oprette PDF-filer fra AutoCAD.
 • Reparer stribet billede reducerer steder, hvor linjer eller striber optræder på billeder.
 • Kombiner tilstødende billeder gemmer billeder mere effektivt i PDF-filen. Dette hjælper også med at vise visse billeder i PDF-filer oprettet fra AutoCAD korrekt.
 • Optimer fast farvebillede konverterer rasterbilleder i fast farve til vektor.
 • Fjern fritlægning af tekst for de situationer, hvor tekst nær de øverste margener på en tegning ser beskåret ud.

Siderotation

Vælg en siderotation for at rotere PDF-filens retning. Vælg 0 grader for dokumenter og de fleste situationer. Auto bruger den sidst gemte værdi.

Flere oplysninger

Oversigt over Bluebeam StaplerBluebeam Stapler-guidenUdførelse af flere job på én gang i Bluebeam Stapler

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Sådan gør du

Stapler-guiden giver dig mulighed for at tilføje mapper eller enkelte filer, som du vil kombinere. Når mapperne eller filerne er valgt, kan du vælge at kombinere alle filerne i en PDF-fil eller konvertere hver af dem til en separat PDF-fil.

Related Articles