Kanten skæres væk, når du opretter PDF-filer i AutoCAD

Gælder for:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018
 • Revu 2017 og ældre

Problem

Når du opretter en PDF-fil fra en AutoCAD-tegning ved hjælp af Bluebeam-plugin’et, bliver kanterne af din tegning skåret af, hvilket gør den ufuldstændig.

Årsag

Du skal muligvis ændre udskriftsområdet for hver sidestørrelse i dine Bluebeam .pc3-filer.

Løsning

Udskrivningsområdet for hver sidestørrelse er defineret i .pc3-filerne i Bluebeam-pluginet, som kan ændres ved hjælp af AutoCAD-plotterens konfigurationseditor.

Selvom det ikke anbefales at ændre disse filer, kan avancerede brugere vælge at gøre det. Vi anbefaler kraftigt at tage en sikkerhedskopi af de originale .pc3-filer, før du foretager ændringer.

.pc3-filerne til Bluebeam-pluginet til AutoCAD blev oprettet ved hjælp af AutoCAD-plotterens konfigurationseditor. Disse .pc3-filer blev oprettet specifikt til pluginet og kan ikke bruges fra AutoCADs dialogboks Udskriv. Filerne, der er inkluderet i Revu, er anført nedenfor:

Plugin ved hjælp af printerdriver:
AutoCAD 2010 og nyere Bluebeam PDF10 Printer HighRes.pc3, Bluebeam PDF10 Printer MedRes.pc3
Plugin ved hjælp af Heidi-driver:
AutoCAD 2010 og nyere Bluebeam PS10 HighRes.pc3, Bluebeam PS10 MedRes.pc3
Plugin, der opretter DWF-output
AutoCAD 2010 og nyere Bluebeam DWF10.pc3
Mappe, der indeholder PC3-filer
Revu 2016 – Revu 21 C:\ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\2018\Pushbutton PDF\AutoCAD\PC3 (hvor 2018 er Revu-versionen)
Revu 10 – 2015 C:\ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\Pushbutton PDF\AutoCAD\PC3
Revu 9 og ældre C:\Users\All Users\Bluebeam Software\Pushbutton PDF\AutoCAD\PC3
Som standard er mappen ProgramData skjult i Windows Stifinder. Afhængigt af din version skal du følge nedenstående trin for at få adgang til den.
 • I Windows 11, 10 og 8.1: Gå til fanen Vis i Stifinder, og markér afkrydsningsfeltet Skjulte elementer.
 • I Windows 7 SP1 og Vista: Gå til Organiser > Mappe > Søgeindstillinger. Når dialogboksen Mappeindstillinger åbnes, skal du vælge fanen Vis og derefter aktivere indstillingen Vis skjulte filer, mapper og drev.

Når du har fået adgang til og sikkerhedskopieret dine .pc3-filer, skal du følge nedenstående trin for at opdatere Udskriftsområdet:

 1. Rediger PC3-filen.
  1. Luk AutoCAD.
  2. I Stifinder skal du gå til den mappe, der indeholder .pc3-filer (se ovenfor).
  3. Dobbeltklik på den .pc3-fil, du vil redigere, for at åbne plotterens konfigurationseditor.
  4. Gå til fanen Device and Document Settings (Indstillinger for enheder og dokumentation).
  5. Vælg Modify Standard Paper Sizes (Printable Area) (Rediger standardpapirstørrelser (udskriftsområde)) på listen.
  6. Vælg den sidestørrelse, du vil redigere, på listen Modify Paper Standards (Rediger papirstandarder).
  7. Vælg Modify (Ændr), og rediger værdierne.
  8. Klik på Næste og derefter på Udfør.
  9. Gentag for de andre sidestørrelser.
  10. Vælg OK for at gemme ændringerne og lukke plotterens konfigurationseditor.
 2. Genopbyg AutoCAD-sidestørrelserne.
  1. Vælg Start , og indtast Bluebeam Administrator i søgefeltet.
  2. Højreklik på Bluebeam Administrator, og vælg Kør som administrator.
  3. Gå til fanen AutoCAD Page Sizes (AutoCAD-sidestørrelse).
  4. Vælg Ryd og derefter Genopbyg.
  5. Skift til fanen Plugins.
  6. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet AutoCAD, og klik på Anvend.
  7. Vælg afkrydsningsfeltet for AutoCAD, og klik på OK.
  8. Genstart AutoCAD.

Da indstillingerne gemmes pr. sidestørrelse, skal margenerne for din tegning ændres for hver sidestørrelse. Når du har opdateret udskriftsområdet i dine .pc3-filer og justeret margenerne i dine tegninger, skal du oprette en PDF-fil for at teste ændringerne.

Ændringer, der foretages i dine .pc3-filer, påvirker alle PDF-filer, der oprettes med Bluebeam-pluginet til AutoCAD. Hvis du kontakter Bluebeam Support, skal du fortælle, hvis du har foretaget ændringer i sidestørrelserne.
Disse ændringer påvirker ikke Bluebeams PDF-printer. PC3-filer til Bluebeams PDF-printer og plugin ved hjælp af printerdriveren kan ikke deles mellem computere eller gemmes på et fælles sted på et netværk.

Yderligere brugerdefinerede sidestørrelser kan oprettes til AutoCAD-pluginet og Bluebeams PDF-printer ved hjælp af Bluebeam Administrator. Læs denne artikel [EN] for at få mere at vide.

Fejlfinding

Revu 2017 og ældre

Revu 2018

Revu 2019

Revu 20

Revu 21

Integrationer og plugins

Hvis kanterne på din tegning beskæres, når du opretter en PDF-fil fra AutoCAD ved hjælp af Bluebeam-pluginet, beskriver denne artikel, hvordan du ændrer udskriftsområdet for hver sidestørrelse i Bluebeams .pc3-filer.

Related Articles