Sådan bruger du ændringstasterne effektivt i Revu

Gælder for:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Gå til andre versioner:

Brug af ændringstaster

Tasterne Alt, Shift og Ctrl er ikke begrænset til tastaturgenveje. De kan også bruges til at ændre den måde, som din mus fungerer på i Revu, og gøre dine arbejdsgange hurtigere og mere effektive. Tasterne aktiverer forskellige funktioner, afhængigt af den sammenhæng de bruges i.

Generelt
 • Ctrl kan bruges til at tilsidesætte indstillingerne for Fastgør til, når du opretter eller redigerer en markering, så du kan placere punktet hvor som helst.
 • Hold Shift nede, mens du klikker på og trækker en markering for at flytte den i en lige linje op, ned, til venstre eller til højre.
 • Ctrl skifter også mellem zoom og panorering på musehjulet. Du kan få flere oplysninger ved at læse Konfiguration af musehjulet.
 • Når du er ved at anbringe eller flytte en markering eller holder et kontrolpunkt nede, kan du afbryde handlingen midlertidigt og panorere i dokumentet ved at holde mellemrumstasten nede. Slip mellemrumstasten, når du vil fortsætte redigeringen af markeringen.
Kontrolpunkter på markeringerne Polylinje eller Polygon
 • Du kan føje nye linjesegmenter til markeringer med typen polygon eller polylinje (f.eks. værktøjet Sky , Polygon , Polylinje , Omkreds eller Areal ) ved at oprette nye kontrolpunkter. Hold Shift nede, og klik på et linjesegment for at tilføje et kontrolpunkt.
 • Du sletter et kontrolpunkt på en polygon- eller polylinjemarkering ved at holde Shift nede og klikke på et gult kontrolpunkt.
 • Tryk på Ctrl, mens du klikker på en polylinjes kontrolpunkt for at konvertere den fra en lige linje til en kurve (eller omvendt). Dette er en genvej til Konverter kontrolpunkt (højreklik > Kontrolpunkt > Konverter kontrolpunkt til kurve).
 • Håndtagene til et kurvepunkt flyttes normalt sammen. Ctrl+klik på et kontrolpunkthåndtag for at flytte punktet for sig selv.
Buer
 • Hold Shift-tasten nede, mens du opretter en bue , hvis buen skal være cirkulær.
 • Du kan oprette en bue ud fra tre punkter ved at vælge værktøjet  Bue, holde Alt nede og vælge de ønskede punkter.
 • Shift annullerer også størrelsesforholdet for markeringer baseret på polylinjer og polygoner, når du flytter kontrolpunktet i hjørnet. Ændringstasten annullerer også størrelsesforholdet for billedmarkeringer, når du opretter eller redigerer dem.

Du kan læse mere om buer og kurver her.

Rotation

Markeringer fastgøres med intervaller på 15°, når de roteres ved hjælp af det øverste kontrolpunkt. Hold Shift nede, mens du roterer en markering for at annullere fastgørelsen og gøre det muligt at foretage rotationen med 1° ad gangen.

Kopiering og indsættelse af markeringer
 • Ctrl+klik på en markering, og træk den for at kopiere den.
 • Ctrl+Shift+klik på en markering for at kopiere den, og træk derefter for at flytte kopien i en lige linje.
 • Efter du har brugt Ctrl+C til at kopiere en markering, kan du trykke på Ctrl+Shift+V for at indsætte markeringen på samme position som originalen. Hvis du f.eks. vil anbringe en sky på et rum, der vises på flere sider, kan du oprette en sky og derefter bruge denne ændringstast til hurtigt at oprette samme markering på samme position på hver af de efterfølgende sider.
Tegn lige linjer
 • Hold Shift nede, mens du bruger markeringen Linje, Pil, Polylinje eller Polygon eller en markering af typen Opmålinger til at tegne en lige vandret, lodret eller 45-graders linje.
 • Hold Shift nede, mens du bruger Polylinjeskitse i korrekt målestoksforhold eller Polygonformet skitse i korrekt målestoksforhold , for at fastgøre til intervaller på 45 grader.
 • Hold Shift nede, mens du bruger værktøjet Pen eller Fremhæv, for at tegne lige linjer vandret eller lodret.
Fremhæv

Værktøjet  Fremhæv ændres til en I-formet markør, så længe indstillingen Aktiver tekstfremhævning er aktiv (Revu > Indstillinger (Ctrl+K) > Vindue > Tablet). Du kan tilsidesætte indstillingen og tegne frit ved at holde Ctrl nede, mens du bruger værktøjet.

Du kan også tegne lige linjer og samtidig tilsidesætte den I-formede markør ved at holde Ctrl+Shift nede over tekst.
Tegning af cirkler og kvadrater
 • Hold Shift nede, mens du bruger værktøjet Ellipse til at oprette en cirkel.
 • Hold Shift nede, mens du klikker på et kvadratisk kontrolpunkt på en ellipse, for at ændre den til en cirkel og ændre dens størrelse fra midten og udefter.
 • Hvis du bruger værktøjet  Rektangel, kan du oprette et kvadrat ved at holde Shift nede.
 • Hvis du vil tegne cirkler fra midten og udad, holder du bare Alt nede, før du tegner med værktøjet Ellipse. Det er praktisk, hvis du skal tegne en cirkel med en kendt radius.
 Billedforklaringer 
 • Værktøjet  Billedforklaring har mange kontrolpunkter, som du kan bruge til at flytte billedforklaringens dele hver for sig. Du flytter hele markeringen ved at holde Alt nede, mens du klikker på den og trækker den.
 • Du kan også tilføje pile-linjer i en billedforklaring ved at holde Shift nede, mens du klikker på et kontrolpunkt på en eksisterende pils bøjning. Brug Shift+klik på kontrolpunktet på pilens punkt for at slette pilen.
Flyt billedtekster for opmålinger

Hold Shift nede, og klik på billedforklaringen til en markering af typen Opmålinger for at flytte billedforklaringen uden selve markeringen.

Det gælder kun for opmålinger af typen Længde, Omkreds, Areal og Volumen.
File Access og hyperlinks

Ctrl+klik på et hyperlink eller en PDF-fil på fanen  File Access for at åbne linket eller filen som en ny fane i baggrunden (filen eller linket bliver ikke den aktive fane eller det aktive vindue). Det kan bruges til at åbne noget for at se på det senere.

Valg af flere markeringer

Shift+klik på hver af markeringerne. Du kan bruge denne metode i stedet for at klikke og trække et rektangel rundt om markeringerne.

 

Sådan gør du

Revu 21

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Markering

Brugergrænseflade og navigation

Kom godt i gang

Ændringstaster er tastaturgenveje, der låser op for yderligere funktionalitet for dine foretrukne værktøjer i Revu. Lær mere om brugen af Alt-, Shift- og Ctrl-tasterne i Revu.

Revu 20

Andre udgaver af denne artikel

Revu 2017 og ældre

Det ville gøre mange opgaver for komplicerede, hvis alle funktioner blev lagt ind i en menu, så visse funktioner i Revu kan åbnes ved blot at holde en tast nede og klikke.

Lad os gennemgå nogle af de mange ændringstaster i Revu. Disse taster ændrer den måde, hvorpå musen normalt interagerer med forskellige markeringer og værktøjer. Nogle af disse genveje gør det nemt for dig hurtigt at ændre egenskaberne for en markering eller et værktøj, mens andre gør det nemmere for dig at åbne filerne mere effektivt. Ligesom alle tastaturgenveje gør ændringstasterne dig i stand til at udføre arbejdet hurtigere.

Shift

Hvis du nogensinde er usikker på, hvordan du ændrer en form- eller en linjemarkering, så er Shift-tasten sandsynligvis løsningen.

Som du måske ved, kan du holde Shift nede, mens du bruger værktøjerne Linje linje, Polylinje polylinje og Polygon polygon, for at fastgøre linjen til 0,45 eller 90 grader. Men vidste du, at denne tast også kan lave en cirkel eller et kvadrat, når den bruges sammen med værktøjet Ellipse cirkel eller Rektangel rektangel?

Der er mere endnu: Shift kan også bruges, mens du trækker en markering for at flytte den i en lige linje lodret eller vandret. Hvis dit arbejde kræver præcis placering af markeringer, så kan denne funktion blive din redning. Du kan også tilføje pile-linjer pil til en Billedforklaring billedforklaring ved at holde Shift nede, mens du klikker på kontrolpunktet i den eksisterende pils bøjning. Ved at bruge Shift og klikke på kontrolpunktet for pilens punkt, så kan du slette pilen pil-slet.

Du skal også prøve denne ændringstast sammen med andre værktøjer. Du vil måske blive overrasket over alle de nye ting, du kan gøre!

Alt

En anden nyttig tast, der er værd at huske, når du laver dine markeringer, er Alt, som giver dig to alternative metoder til at lave cirkler og buer:

 • Ved at holde Alt nede, før du klikker på og trækker enEllipse cirkel ud, kan du oprette en cirkel med to punkter, fra midten og udad. Dette værktøj kan bruges til at tegne cirkler baseret på måling af en radius.
 • Du kan tegne en Bue bue ved at klikke på tre punkter på buens radius, mens du holder Alt nede.

Ctrl

Ligesom Shift har Ctrl en række nyttige, kontekstafhængige funktioner. Hold for eksempel Ctrl nede, og klik på en fil under fanen File Access file-access for at åbne den i baggrunden.

Du vil måske ofte bruge Ctrl til følgende funktioner:

 • Hold Ctrl nede, og klik på et kontrolpunkt på en Polylinje polylinje eller Polygon polygon-markering for at konvertere en lige linje til en buet linje eller omvendt. Dette er en genvej til Konverter til bue bue-konvertér-punkt.
 • På visse markeringer, som f.eks. en Polylinje polylinje, kan du bruge Ctrl og klikke på et håndtag for kun at afbøje visse dele af en linje, så du kan fremhæve unikke former i dine plantegninger.
 • Hold Ctrl nede, mens du klikker på et kontrolpunkt for uden problemer at forbinde hvert punkt på et segment i en bue.

ctrl-klik

Brug Ctrl, mens du klikker på et håndtag for at fremhæve en unik form.

Denne artikel dækker kun de vigtigste ændringstaster, som du vil bruge i Revu. Du kan se hele listen her: Liste med ændringstaster.

Sådan gør du

Revu 2017 og ældre

Markering

Brugergrænseflade og navigation

Tasterne Alt, Shift og Ctrl er ikke begrænset til tastaturgenveje. De kan også bruges til at ændre den måde, som din mus fungerer på i Revu, og gøre dine arbejdsgange hurtigere og mere effektive.

Related Articles