Sådan overføres markeringer til et andet dokument

Denne artikel gælder for:

 • Alle versioner af Revu

Om at overføre markeringer

Der kan opstå situationer, hvor du ønsker at overføre markeringer fra et dokument til et andet. Dette kan du gøre på flere måder med Revu:

 • Værktøjerne Eksporter markeringer og Importér i annotationslisten.
 • Kopiér markeringer fra det originale dokument, og sæt på plads i destinationsdokumentet.
 • Brug Batchmellemlæg (kun tilgængelig i Revu eXtreme).

I denne artikel forklarer vi, hvordan man overfører markeringer ved hjælp af metoderne med annotationslisten samt Sæt på plads. Få mere at vide om batchmellemlæg i denne artikel.

For at sikre at dine markeringer overføres korrekt skal du bekræfte følgende:

 • Originaldokumentet og destinationsdokumentet har samme sidestørrelse.
 • Sidetal på det originale dokument skal passe til sidetallene på destinationsdokumentet.
 • Hvis du har oprettet markeringer med nogen skalerede værktøjer (dvs. målinger eller skitser), er sideskalaerne for original- og destinationsdokumenterne konsekvente.

Sådan bruges annotationslisten til at eksportere og importere markeringer

Annotationslisten (Alt+L) indeholder alle oplysninger om dine markeringer, såsom deres præcise placering på en side. Du kan eksportere disse oplysninger ved hjælp af værktøjerne Eksporter markeringer og Importer.

Først skal du eksportere dine markeringer fra det originale dokument.

 1. Åbn originaldokumentet.
 2. Gå til Annotationslisten (ALT+L).
 3. Vælg Annotationsliste > Markeringer > Eksporter markeringer (Ctrl+F2).
  I Revu 2017 skal du vælge Eksporter > Eksporter markeringer (Ctrl+F2).
 4. Gem filen med Bluebeam-annotationslisten (.bax).

Derefter skal du importere dine markeringer i destinationsdokumentet.

 1. Åbn destinationsdokumentet.
 2. Gå til Annotationslisten (ALT+L).
 3. Vælg Annotationsliste > Markeringer > Importer (Ctrl+F3).
  I Revu 2017 skal du vælge Importer.
 4. Åbn filen med Bluebeam-annotationslisten (.bax), som du gemte i de foregående trin.

Dine importerede markeringer vises på dokumentet.


Kopiér og Sæt på plads

En alternativ metode er at overføre dine markeringer med Sæt på plads.

Denne metode er mest effektiv for dokumenter med meget få sider, da man kun kan kopiere/indsætte markeringer på én side ad gangen.

Først skal du kopiere dine markeringer.

 1. Åbn originaldokumentet.
 2. Klik på Annotationslisten nederst til venstre i vinduet.
 3. Gå til Annotationslisten > Kolonner > Sideindeks for at se sidetallene, der er knyttet til dine markeringer.
 4. Vælg Filterliste.
 5. Vælg kolonnen Sideindeks, og vælg det tilsvarende sidetal fra rullemenuen. 
 6. Kopiér alle markeringer på den filtrerede liste ved at trykke Ctrl+A og Ctrl+C.
Alternativt kan du kopiere alle markeringer på en side ved at klikke og trække en boks rundt om PDF’ens omkreds med værktøjet Vælg og trykke på Ctrl+C.

Derefter skal du indsætte markeringerne i det nye dokument.

 1. Åbn destinationsdokumentet på den tilsvarende side.
 2. Gå til Rediger > Sæt på plads (Ctrl+Shift+V).

Alle markeringer bliver indsat på deres korrekte pladser på siden. Gentag kopiér-og-indsæt-trinnene for at overføre markeringer på flere sider.

Sådan gør du

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Revu 2017 og ældre

Markering

PDF-håndtering

Se, hvordan du problemfrit overfører markeringer mellem dokumenter.

Related Articles