Sådan overføres markeringer til et andet dokument

Denne artikel gælder for:

 • Alle versioner af Revu

Om at overføre markeringer

Der kan opstå situationer, hvor du ønsker at overføre markeringer fra et dokument til et andet. Dette kan du gøre på flere måder med Revu:

 • Fra annotationslisten med værktøjerne Eksporter markeringer og Importer.
 • Kopiering af markeringer fra originaldokumentet for derefter at indsætte dem på deres plads i destinationsdokumentet.
 • Ved hjælp af batchmellemlæg (kun tilgængelig i Revu eXtreme).

I denne artikel forklarer vi, hvordan man overfører markeringer ved hjælp af metoderne med annotationslisten samt indsæt-på-plads. Få mere at vide om batchmellemlæg i hjælpevejledningen til Revu.

Sådan bruges annotationslisten til at eksportere og importere markeringer

Annotationslisten (Alt+L) indeholder alle oplysninger om dine markeringer, såsom deres præcise placering på en side. Du kan eksportere disse oplysninger ved hjælp af værktøjerne Eksporter markeringer og Importer.For at sikre at dine markeringer overføres korrekt skal du bekræfte følgende:

 • Originaldokumentet og destinationsdokumentet har samme størrelse.Markeringer fra et A4-dokument bliver ikke importeret korrekt på et A0-dokument.
 • Sidetal på det originale dokument skal passe til sidetallene på destinationsdokumentet.Hvis du f.eks. har indsat en sky-markering på side 2 i originaldokumentet, vil den også blive indsat på side 2 i destinationsdokumentet.

Først skal du eksportere dine markeringer fra det originale dokument.

 1. Åbn originaldokumentet.
 2. Gå til annotationslisten (ALT+L).
 3. Vælg Annotationsliste > Markeringer > Eksporter markeringer (Ctrl+F2).I Revu 2017 skal du vælge Eksporter > Eksporter markeringer (Ctrl+F2).
 4. Gem filen med Bluebeam-annotationslisten (.bax).

Derefter skal du importere dine markeringer i destinationsdokumentet.

 1. Åbn destinationsdokumentet.
 2. Gå til annotationslisten  (ALT+L).
 3. Vælg Annotationsliste > Markeringer > Importer (Ctrl+F3).I Revu 2017 skal du vælge Importer .
 4. Åbn filen med Bluebeam-annotationslisten (.bax), som du gemte i de foregående trin.

Dine importerede markeringer vises på dokumentet.


Kopiér og indsæt-på-plads

En alternativ metode er at overføre dine markeringer med indsæt-på-plads.

Denne metode er kun effektiv for dokumenter med meget få sider, da man kun kan indsætte markeringer på én side ad gangen.

Først skal du kopiere dine markeringer.

 1. Åbn originaldokumentet.
 2. Gå til annotationslisten og vælg alle markeringer.Du kan også vælge markeringerne direkte i dokumentet.
 3. Kopiér alle markeringer ved at trykke på CTRL+C.

Derefter skal du indsætte markeringerne i det nye dokument.

 1. Åbn destinationsdokumentet.
 2. Indsæt alle markeringer på deres pladser ved at trykke på CTRL+SHIFT+V.

Alle markeringerne vises på deres korrekte placeringer i dokumentet.

Denne artikel forklarer, hvorfor dine tegninger bliver blå, mens du tager målinger, og hvorfor målestoksforholdet ikke kan indstilles korrekt, og hvordan du løser disse problemer.

Related Articles