Mængdelink

This video applies to:

  • Revu 20
  • Revu 2019
  • Revu 2018

Sammenkæd nemt opmålingstotaler fra flere PDF-filer til Excel®-regneark til automatiske tilbudsberegninger ved hjælp af dine egne foruddefinerede formler og formater. Fås kun i Revu eXtreme®-udgaven.

Seamlessly link measurement totals from multiple PDFs to Excel® worksheets for automatic bid calculations using your own predefined formulas and formats. Only available in Revu eXtreme® edition.