Beheerdersgids Bluebeam Revu 21

revu
Beheerdersgids Bluebeam® Revu 21®

Dit artikel is van toepassing op:

 • Revu 21

Spring naar andere versies:

Introductie

Deze gids biedt IT-beheerders de kennis, het zelfvertrouwen en de vrijheid om alle aspecten van Bluebeam-oplossingen binnen hun organisatie te beheren en problemen op te lossen.

In deze gids bespreken we onderwerpen als: abonnementen, eenmalige aanmelding (SSO), Studio, firewall- en proxy-instellingen, Revu en de configuratie van documentbeheersystemen (DMS) en Revu-instellingen en -voorkeuren.

De volledige instructies voor installatie van Revu binnen uw organisatie zijn te vinden in de Revu-installatiehandleiding. Zie de Implementatiehandleiding voor Bluebeam-abonnementen voor meer informatie over de implementatie van abonnementen.

Abonnement

Bluebeam-abonnementen

Welke functies beschikbaar zijn in Revu 21 en in Bluebeam Cloud wordt nu bepaald door het abonnement dat is gekoppeld aan de gebruikerslicentie op naam: Basics, Core of Complete. In ons nieuwe model op basis van abonnementen moeten gebruikers inloggen met een Bluebeam ID (BBID) om toegang te krijgen tot Bluebeam-oplossingen. Lees dit artikel voor informatie over het aanmaken van een BBID.

Bluebeam-portaal voor abonnementsbeheer

Het Bluebeam-portaal voor abonnementsbeheer is een online beheertool voor bedrijfsbeheerders om de gebruikerslicenties op naam van gebruikers en hun toegang tot hun abonnement te beheren. Van hieruit kunnen bedrijfsbeheerders seats voor Bluebeam-abonnementen toewijzen, abonnementspakketten wijzigen, andere beheerders beheren en meer. Lees hoe u via het portaal abonnementen en gebruikers beheert in de Handleiding voor het beheren van Bluebeam-abonnementen.

Bluebeam Cloud

Alle gebruikers met toegang tot Revu 21 kunnen ook gebruikmaken van Bluebeam Cloud, onze nieuwe mobiele en appservice voor samenwerking. Bluebeam Cloud omvat huidige en toekomstige cloud oplossingen, waaronder Bluebeams krachtige Field Tools, waarmee u overal eindcontroles, RFI’s en indieningen kunt beheren. Hiermee kunnen gebruikers beter bouwen, beheren en op tijd opleveren met een hogere productiviteit en een enkel registratiesysteem.

Revu-accounts vs. Studio-accounts

Idealiter hebben gebruikers één BBID om in te loggen bij de verschillende oplossingen van Bluebeam. Maar als het abonnement van een gebruiker gekoppeld is aan een andere BBID dan waar de Studio-projecten en -sessies van de gebruiker zijn opgeslagen (of als de gebruiker verschillende BBID’s heeft voor verschillende Studio-regio’s), kan deze gebruiker Revu-functies activeren met de ene BBID en zich aanmelden bij Studio met een andere.

Offline modus

Gebruikers met een Revu 21-abonnement kunnen tijdelijk offline werken als ze gedurende maximaal 14 dagen geen internetverbinding hebben.

Single sign-on

Single sign-on (SSO) bevindt zich in een vroege toegangsfase. SSO is alleen beschikbaar voor actieve klanten die minimaal 100 seats hebben gekocht of omgezet naar een Bluebeam-abonnement.

Met eenmalige aanmelding (SSO) kunnen gebruikers een niet-Bluebeam Federated Directory gebruiken om zich te verifiëren bij Bluebeam-oplossingen (Revu 21, Studio en Bluebeam Cloud). Bluebeam SSO kan worden ingesteld in zowel Microsoft Azure AD– als Okta-omgevingen. SSO biedt een betere inlogervaring voor werknemers en een beter beveiligings-, risico- en gebruikersbeheer voor IT-teams.

De configuratie van SSO ondersteunt meerfactorauthenticatie (MFA) zoals gedefinieerd door de identiteitsprovider.

<!–

For more details, visit our SSO FAQ.

!–>

Bluebeam Studio

Bluebeam Studio is ons samenwerkingsplatform in de cloud, waarmee teams en organisaties werkprojecten kunnen beheren. Gebruikers kunnen Studio-sessies en -projecten aanmaken en daaraan deelnemen en vervolgens pdf’s en andere bestandstypen uploaden, zodat ze in real time kunnen samenwerken met hun partners. Met Revu 21 kunnen gebruikers zich bij Studio aanmelden met een andere BBID dan de BBID die hun abonnement bepaalt.

Bluebeam Studio Portal

In het Bluebeam Studio-portaal kunnen gebruikers hun Bluebeam Studio-accounts beheren. Na aanmelding met hun aanmeldgegevens voor het Studio-account kunnen zij de volgende taken uitvoeren:

 • Het Studio-profiel beheren
 • E-mailadressen veranderen
 • Een lijst met sessies bekijken die hij/zij heeft aangemaakt
 • Het eigendom van sessies overdragen
 • Een lijst met documenten van sessies bekijken
 • Lijsten met deelnemers van sessies bekijken

Aanvullende informatiebronnen

Zie voor meer informatie over Bluebeam Studio de volgende gidsen en artikelen in onze kennisbank:

Neem contact met ons op als u nog vragen over Studio-functies heeft of problemen ondervindt.

De Bluebeam Administrator

Met de Bluebeam Administrator kunt u Revu configureren met behulp van de functies op de verschillende tabbladen, zoals beschreven in de volgende secties. Deze instellingen kunnen naar de machines van uw eindgebruikers worden gepusht om uw aanpassingen na installatie te standaardiseren.

De Bluebeam Administrator moet met extra privileges kunnen werken en uw firewall en proxyserver mogen het niet in de weg staan verbinding te maken met het internet.

Meer informatie is te vinden in de Bluebeam-hulpgids voor beheerders.

Tabblad plug-ins

Dit tabblad geeft een lijst weer van de geïnstalleerde toepassingen die worden ondersteund door onze PDF-invoegtoepassing. Deze worden gedetecteerd door ‘Bluebeam Admin User.exe’, dat wordt gestart wanneer de clientmachine opstart.

Alle abonnementsniveaus van Revu bevatten de plug-ins voor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point en Outlook). De plug-ins voor AutoCAD, Revit, SolidWorks en Navisworks worden ook worden weergegeven, maar werken alleen voor Core- en Complete-abonnementen.

Zij-aan-zij-installatie van Revu 21

Revu 21 kan zij-aan-zij met Revu 2019 en nieuwere versies worden geïnstalleerd en uitgevoerd, waardoor uw gebruikers toegang krijgen tot twee volledig functionele versies van Revu. Zo kunnen gebruikers Revu 21 evalueren terwijl uw organisatie besluit of het al dan niet tijd is om een upgrade uit te voeren.

Het activeren en deactiveren van alle invoegtoepassingen moet in Bluebeam Administrator 21 worden gedaan als u zij-aan-zij-installaties van Revu gebruikt.

Een plug-in inschakelen

Meer informatie over het oplossen van problemen met plug-ins vindt u op deze pagina, maar als een plug-in ontbreekt binnen een ondersteunde toepassing, kunt u deze inschakelen door de volgende stappen te volgen:

 1. Sluit de toepassing
 2. Ga naar Start > Alle programma’s > Bluebeam Software > Bluebeam Administrator 21.U kunt nu twee dingen doen:
  • Selecteer Start en typ Bluebeam Administrator 21.
  • Ga naar Help > Administrator in Revu.
 3. Selecteer het tabblad Invoegtoepassingen.
 4. Selecteer het selectievakje naast de naam van het programma.
 5. Selecteer OK.
 6. Open de toepassing opnieuw.

Tabblad Netconfiguraties (Netconfiguratie)

Op dit tabblad kunt u de locatie van verschillende Revu-instellingen en -activa instellen. Deze kunnen in de lokale standaardmappen blijven in het gedeelte Onbeheerd of u kunt ze openen vanuit een centrale serverlocatie, die u kunt instellen in het gedeelte Beheerde netconfiguratie. Maar u kunt Revu ook configureren om een combinatie van lokale en netwerklocaties te gebruiken, op basis van mappaden die u definieert in het gedeelte Onbeheerd.

Onbeheerde Netconfiguraties

In een doorsnee Revu-installatie is de optie Onbeheerd standaard ingeschakeld. In dit geval bevinden de kenmerken en instellingen zich op verschillende locaties in het Windows-gebruikersprofiel, onder C:\ProgramData, zoals getoond op de schermafbeelding.

E-mailsjablonen hebben een andere standaardmap: C:\Users\Documents\Bluebeam\E-mail

Netwerkconfiguratie onder beheer:

Om uw Revu-installaties te configureren voor toegang tot alle instellingen en kenmerken van een centrale serverlocatie:

Selecteer een computer om als ‘staging’- machine te gebruiken en kopieer eventuele aangepaste instellingen of middelen naar de bijbehorende standaardlocaties: deze worden weergegeven zodra de optie Onbeheerd is ingeschakeld. Raadpleeg de schermafbeelding van de Onbeheerde instellingen hierboven.
U kunt de standaard maplocaties gemakkelijk openen door te dubbelklikken op hun bijbehorende mappaden.

 1. Als u klaar bent met het kopiëren van alle onderdelen, schakelt u de optie Behgeerde Netconfiguratie in. Er wordt een dialoogvenster geopend, waarin u naar een bestaande netwerkmap kunt gaan die u als centrale locatie wilt gebruiken, of u kunt een nieuwe netwerkmap aanmaken.
 2. In beide gevallen selecteert u de map en drukt u op de knop Map selecteren.
 3. Als het dialoogvenster Alle bestanden kopiëren wordt geopend, klikt u op een van de volgende drie mogelijkheden.
  • Alle kopiëren, waarmee mappen worden aangemaakt voor het type kenmerk of instelling op de locatie van de server en alles naar de juiste locatie wordt gekopieerd.
  • Samenvoegen, waarmee alle lokaal gedefinieerde instellingen en middelen worden samengevoegd met eventuele bestaande onderdelen op de gedeelde locatie.
  • Geen kopie, wat wijst naar de netwerkmap, maar niets naar de map kopieert of daarin integreert. zodra de handeling is uitgevoerd, geeft het tabblad Netconfiguratie de locaties van alle middelen en instellingen weer.
Als u niet wilt dat eindgebruikers veranderingen aanbrengen in de centrale netwerkmap, dan kunt u de mapmachtigingen instellen op Alleen-lezen.

Beïnvloede registratiesleutels

De volgende vijf registersleutels worden gewijzigd zodra u wijzigingen aanbrengt in het tabblad Net Config:

De onderstaande mappaden zijn slechts bedoeld ter informatie.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\21\Plugins]"ManageNetConfig"="1""ManageNetConfigPath"="U:\\netconfig\\"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\21\Brewery\V45]"PageSizeConfigFile"="U:\\netconfig\\PtrPageSizes\\"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\21\Plugins\AutoCAD]"PC3Path"="U:\\netconfig\\PC3"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\21\Plugins\Email]"TemplateFolder"="U:\\netconfig\\E-mail\\"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\21\Plugins\PageSetup]"ConfigFolder"="U:\\netconfig\\Page Setup\\"

Een beheerde configuratie inzetten

De Bluebeam Administrator maakt een registratiebestand aan genaamd Netcfg.reg, welke alle beïnvloede registratiesleutels bevat. Dit bestand bevindt zich in het hoofddeel van de beheerde map (U:\netconfig in het eerdere voorbeeld) en kan worden verspreid als onderdeel van een MSI-installatie, zoals beschreven in de Revu Installatiegids.

U kunt dit registratiebestand installeren op individuele werkstations om de beheerde configuratie snel in te kunnen zetten.

Als u een beheerde netconfiguratie verspreidt als onderdeel van een MSI-installatie, worden de veranderingen pas doorgevoerd zodra de machine van de klant opnieuw is opgestart. Opnieuw opstarten is echter niet nodig als u een individuele machine handmatig configureert.

Als u het pad binnen Beheerde netconfiguratie of binnen Revu-voorkeuren voor netconfiguratie bijwerkt, moet Revu worden afgesloten en opnieuw worden geopend om veranderingen door te voeren.

Tabblad Printer

Dit tabblad is verdeeld in vier delen (Printeropties, Printer, Poortmonitor en Beeldresoluties), wat functies en kenmerken aanbiedt voor het bedienen en opnieuw installeren van de Bluebeam PDF printer.

Printeropties

Deze opties bepalen wat er gebeurt tijdens en nadat een PDF is aangemaakt met de PDF Printer of de Stapler.

Vragen om bestandsnaam

Als deze optie is ingeschakeld, verschijnt er een dialoogvenster waarin de gebruiker wordt gevraagd een bestandsnaam in te voeren en, indien nodig, een bestemming te kiezen voor de nieuwe PDF.

Bron-PS-bestand verwijderen

Deze optie is standaard uitgeschakeld. Als de optie ingeschakeld is, zal het PostScript-bestand waar een pdf op gebaseerd wordt, worden verwijderd zodra het document geproduceerd is.

Openen in Viewer

Deze instelling bepaalt of de nieuwe pdf zal worden geopend in de standaard pdf-toepassing op de machine van de gebruiker.

Contextmenu van Stapler

Als deze optie ingeschakeld is, zijn de opties Bestanden in Revu combineren en Bestanden in Revu converteren beschikbaar wanneer de gebruiker op een desktop of in de Bestandsverkenner met de rechtermuisknop op een toepasselijk bestand klikt.

De gebruiker moet beheerdersrechten bezitten op de machine om deze instelling te kunnen wijzigen.

Mapopties

Als u Mapopties selecteert, wordt het dialoogvenster Mapopties geopend. Daarin kunt u de standaardlocatie selecteren waar nieuwe pdf’s worden opgeslagen die met de Bluebeam Stapler worden geproduceerd. De beschikbare opties zijn:

 • Bronmap: de locatie van het originele bronbestand.
 • Laatst opgeslagen map: de laatste map waar een nieuwe pdf in was opgeslagen.
 • Aangepaste projectmap: met deze optie kunt u zelf een andere standaardlocatie specificeren.
Beeldresoluties

In de lijst met Oplossingen staan de beeldresoluties die verschijnen in het venster Opslaan als voor de Bluebeam PDF Printer, Stapler en Bluebeam plug-ins.

Printer

Behalve de weergave van de naam van de printer, het stuurprogramma en de printerpoort kunt u in het gedeelte Printer ook de standaard paginagrootte selecteren uit de lijst met beschikbare paginagrootten. U kunt ook de knop Pagina’s beheren gebruiken om de lijst met paginagroottes te bewerken. Dit wordt hieronder uitgelegd.

Bovendien kunt u, als u problemen probeert op te lossen met de prestaties, de installatie van de Bluebeam PDF printer ongedaan maken en weer installeren met de knop Printer opnieuw installeren.

Pagina’s beheren

Door op de knop Pagina’s beheren te klikken, wordt het dialoogvenster Paginagrootten geopend, waar u paginaformaten kunt toevoegen, verwijderen of bewerken die worden gebruikt in Revu, de PDF Printer, Stapler en plug-ins.

Dit zijn dezelfde paginaformaatinstellingen (PrtPageSizes.xml) als die worden gekopieerd vanuit de standaard locatie (%ProgramData%\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Brewery\V45\Printer Support) wanneer u een beheerde netconfiguratie installeert.

Printer opnieuw installeren

Als een gebruiker tegen een probleem aanloopt met de Bluebeam PDF Printer of Stapler, bijvoorbeeld als het dialoogvenster Opslaan als niet verschijnt terwijl u een PDF aanmaakt, kunt u de knop Printer opnieuw installeren gebruiken om de PDF Printer opnieuw te installeren.

Als dit niet werkt, kunt u ook met de rechtermuiskknop op de knop Printer opnieuw installeren klikken en Printer installeren selecteren.

Nadat u de Bluebeam pdf-printer geïnstalleerd hebt, moet u naar het gedeelte Apparaten en printers van het Windows-configuratiescherm gaan om te controleren of het programma daar ook geïnstalleerd is.

Poortmonitor

De Poortmonitor is gebaseerd op het BBPrint.exe proces, dat per gebruiker wordt uitgevoerd en dat de map van de printer van de gebruiker (C:\ProgramData\Bluebeam Software\Print Jobs\) controleert op te verwerken bestanden.

Er vanuit gaande dat BBPrint.exe is ingeschakeld als opstartonderdeel, is de kans groot dat de Poortmonitor niet wordt uitgevoerd als het dialoogvenster Opslaan als niet verschijnt of als een gebruiker anderszins geen PDF’s kan maken met de Bluebeam PDF Printer of Stapler. In dat geval geeft het statusveld van de Poortmonitor “<n/a>” weer. U kunt de Poortmonitor opnieuw opstarten door de instructies te volgen in het volgende deel.

De Poortmonitor opnieuw opstarten

Als de status van de Poortmonitor wordt weergegeven als <n.v.t.> of als het dialoogvenster Opslaan als niet wordt weergegeven wanneer u een pdf aanmaakt, moet u de Poortmonitor opnieuw opstarten. Zodra de Poortmonitor weer draait, zou de status moeten worden weergegeven als Reageert en zou BBPrint.exe moeten worden weergegeven als lopend proces in de Taakmanager van Windows.

Tabblad Paginaformaat AutoCAD

Dit tabblad is beschikbaar voor Core- en Complete-abonnees op machines waarop ook een compatibel AutoCAD-product is geïnstalleerd.

U kunt de selectievakjes gebruiken om het paginaformaat (ANSI, ARCH of ISO) te selecteren dat u beschikbaar wilt stellen in het tabblad Paginaconfiguratie van de AutoCAD plug-in.

Selectievakken ANSI, ARCH en ISO

In plaats van op individuele selectievakjes te klikken, kunt u ook het selectievak ANSI, ARCH en ISO gebruiken om gehele groepen of soorten formaten te selecteren of deselecteren.

Type PDF

Met de vervolgkeuze van Type PDF kunt u kiezen welk printerstuurprogramma wordt gebruikt voor het maken van PDF’s vanuit AutoCAD.
Uw keuze is echter het standaard PDF-stuurprogramma of het Heidi (AutoCAD HDI) stuurprogramma, wat hieronder wordt uitgelegd:

Printer

Deze optie maakt gebruik van de Bluebeam pdf-printer: de Bluebeam pdf-printer ondersteunt Truetype-lettertypes om vanuit AutoCad pdf’s met doorzoekbare tekst te maken. Dit stuurprogramma biedt niet alleen een betere beeldkwaliteit, maar stelt u ook in staat meer Paginaformaten toe te voegen en deze over uw hele netwerk te synchroniseren, zodat ze door al uw Revu Core- en Complete-gebruikers gebruikt kunnen worden.

Heidi

De Heidi-optie maakt gebruik van het AutoCAD HDI-stuurprogramma, dat TrueType-lettertypes niet ondersteunt en niet-doorzoekbare tekst ‘tekent’ als vectorgegevens. U kunt echter aangepaste Paginaformaten aanmaken en deze over uw hele netwerk synchroniseren, zodat al uw Revu Core- of Complete-gebruikers ze kunnen gebruiken.

Paginaformaten synchroniseren binnen uw netwerk

Als u uw aangepaste paginaformaten wilt centraliseren voor al uw Core- en Complete-gebruikers, dan kunt hiervoor de volgende stappen volgen, afhankelijk van of uw organisatie de Bluebeam pdf-printer of het AutoCAD Heidi-stuurprogramma gebruikt:

 1. Paginaformaten synchroniseren voor de Bluebeam PDF Printer
 2. Selecteer een computer om te gebruiken als fasemachine en maak er uw eigen, aangepaste paginaformaten op aan.
 3. Ga naar het tabblad Netconfiguratie.
 4. Klik op de ellips rechts van het standaard mappad voor het stuurprogramma van de printer.
 5. Er wordt een dialoogvenster geopend, waarin u naar een bestaande netwerkmap kunt gaan die u als centrale locatie wilt gebruiken, of u kunt een nieuwe netwerkmap aanmaken.
 6. Selecteer de map en klik op Map selecteren.
 7. Als het dialoogvenster Alle paginaformaatbestanden kopiëren verschijnt, klikt u op Alle kopiëren.
  Hiermee wordt het prtPages.xml bestand van de standaard locatie op de lokale schijf naar de netwerklocatie gekopieerd en wordt het nieuwe mappad voor het stuurprogramma van de printer weergegeven in het tabblad Net Config.
 8. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK.
Andere machines configureren om de gecentraliseerde paginaformaten te gebruiken voor de PDF Printer

Deze instelling kan worden gedistribueerd naar andere Core- en Complete-abonnees als onderdeel van een MSI-installatie, of u kunt individuele machines handmatig configureren door onderstaande stappen te volgen:

Let op: Gecentraliseerde PC3-bestanden kunnen niet worden gebruikt als het type PDF is ingesteld op Printer. Deze kunnen alleen worden gebruikt als het Heidi-stuurprogramma is geselecteerd.

Als deze is gedistribueerd als onderdeel van een MSI-installatie, dan worden de veranderingen pas doorgevoerd als de machine van de klant opnieuw wordt opgestart. Opnieuw opstarten is niet nodig als u een individuele machine handmatig configureert.

 1. Open Bluebeam Administrator en ga naar het tabblad Net Config.
 2. Klik op de ellips rechts naast het standaard mappad voor het stuurprogramma van de printer.
 3. Als de Bestandsverkenner wordt geopend, zoekt u de netwerkmap met daarin de prtPages.xml. Klik op die map en klik vervolgens op Map selecteren.
 4. Als het dialoogvenster Alle paginaformaatbestanden kopiëren verschijnt, klikt u op Geen kopiëren.
 5. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK.
Paginaformaten synchroniseren voor het Heidi-stuurprogramma
 1. Selecteer een computer om te gebruiken als fasemachine en maak er uw eigen, aangepaste paginaformaten op aan.
 2. Klik op het tabblad Net Config en dubbelklik op het bestandspad voor het Heidi stuurprogramma.
  Er wordt een dialoogvenster geopend, waarin u naar een bestaande netwerkmap kunt gaan die u als centrale locatie wilt gebruiken, of u kunt een nieuwe netwerkmap aanmaken.
 3. Selecteer de map en klik op Map selecteren.
 4. Als het dialoogvenster Alle Bluebeam PC3-bestanden kopiëren wordt geopend, klikt u op Alle kopiëren.
 5. Hiermee worden de PC3-bestanden van de standaard locatie op de lokale schijf naar de netwerklocatie gekopieerd en wordt het nieuwe mappad voor het Heidi-stuurprogramma van de printer weergegeven in het tabblad Net Config.
 6. Klik op Toepassen en op OK.
Andere machines configureren om gecentraliseerde PC3-bestanden te gebruiken

Deze instelling kan worden gedistribueerd naar uw andere Revu Core- en Complete-clients als onderdeel van een MSI-installatie, zoals beschreven in de installatiehandleiding voor ondernemingen van Revu, of u kunt individuele apparaten handmatig configureren door de onderstaande stappen te volgen:

Gecentraliseerde PC3-bestanden kunnen alleen worden gebruikt voor de AutoCAD plug-in als het Heidi-stuurprogramma is geselecteerd. Gecentraliseerde PC3-bestanden kunnen niet worden gebruikt voor de Bluebeam PDF printer.

Als deze is gedistribueerd als onderdeel van een MSI-installatie, moet de machine van de klant opnieuw worden opgestart voordat deze kan worden gebruikt.

 1. Open Bluebeam Administrator en ga naar het tabblad Net Config.
 2. Klik op de ellips rechts van het standaard mappad voor het Heidi-stuurprogramma.
 3. Als de Bestandsverkenner wordt geopend, zoekt en selecteert u de netwerkmap met de PC3-bestanden en klikt u vervolgens op Map selecteren.
 4. Als het dialoogvenster Alle Bluebeam PC3-bestanden kopiëren wordt geopend, klikt u op Geen kopie.
 5. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

Beïnvloede registratiesleutels

De volgende twee registratiesleutels worden gewijzigd als de paginaformaten van de PDF Printer en PC3-bestanden zijn gecentraliseerd:

De onderstaande mappaden zijn slechts bedoeld ter informatie.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\21\Brewery\V45]"PageSizeConfigFile"="U:\\netconfig\\PtrPageSizes\\"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\21\Plugins\AutoCAD]"PC3Path"="U:\\netconfig\\PC3"

Ondersteuningslogboeken

Als u problemen ondervindt met Revu of haar plug-ins, dan zijn er meerdere manieren om de relevante logboeken te openen en, indien nodig, naar onze technische ondersteuning te mailen.

Logboekbestanden bekijken

 • Bluebeam Administrator – Help > Logboekmap verkennen
 • Revu – Revu > Voorkeuren > Beheer > Opties > Logboekmap verkennen

Logboeken naar de technische ondersteuning van Bluebeam mailen

 • Bluebeam Administrator – Help > Logboeken naar ondersteuning mailen
 • Revu – Help > Een probleem melden > Ja
U kunt Uitgebreid bugs verwijderen alleen veranderen in de Voorkeuren van Revu.

Toepassingslogboeken

In deze logboekbestanden worden de activiteiten van verscheidene onderdelen van de Revu-toepassing geregistreerd. U kunt elk logboekbestand openen door op de bijbehorende hyperlink te klikken.

Logboeken plug-in

In deze groep logboekbestanden worden de activiteiten van eventuele ingeschakelde plug-ins voor ondersteunde toepassingen geregistreerd. Elke ingeschakelde plug-in heeft een bijbehorende hyperlink waar u op kunt klikken om het logboekbestand te openen.

Verkennen

Met deze knop opent u de map in het huidige Windows-gebruikersprofiel waar alle logboekbestanden worden opgeslagen.

E-maillogboeken naar ondersteuning

Deze knop wordt gebruikt om uw logboekbestanden naar onze technische ondersteuning te mailen.

Voordat u de logboekbestanden verzendt, probeert u het probleem te reproduceren.

Hierdoor worden nieuwe logboekvermeldingen aangemaakt, specifiek voor het probleem. Er wordt een zipbestand aangemaakt als u erop klikt (logs.zip) met de volledige set logboekbestanden voor alle onderdelen en plug-ins van Revu. Dit wordt bij een nieuwe e-mail bijgevoegd, gericht aan support@bluebeam.com.

Als de e-mail niet wordt geopend of als u een webmail account gebruikt, kunt u de aanwijzingen volgen voor Logboekbestanden bekijken hierboven en kunt u het logs.zip bestand handmatig bijvoegen bij een e-mail gericht aan @bluebeam.com.

Vergeet in elk geval niet zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het probleem dat u ondervindt.

Instellingen opnieuw instellen

Als u deze optie uitvoert, wordt de software naar de standaardinstellingen teruggezet zoals in C:\Program Files\Common Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\{Revu-version-number}\Revu.

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu\"PbMngr5.exe" /reset - Hiermee worden de instellingen van Revu gereset

Als u een de instellingen van Revu reset, wordt het bestand Backup.zip aangemaakt in %Appdata%\Roaming\Bluebeam Software\Revu\21\

Dit is van toepassing op resets die op de volgende manieren zijn gestart:

 • Revu > Voorkeuren > Beheer > Reset
 • Bluebeam Administrator Console > Help > Instellingen resetten
 • De opdrachtregel.

Toepassing Administrator Console

Met de consoletoepassing kunnen beheerders de volgende beheerfuncties uitvoeren via de opdrachtregel door de toepassing PbMngr5.exe te gebruiken.

De volgende opties van de opdrachtregel moeten worden uitgevoerd met verhoogde bevoegdheden. Selecteer Start, voer CMD in en klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en selecteer Uitvoeren als beheerder.

Beheersfuncties

Met het uitvoerbare bestand PbMngr5.exe kunnen beheerders de volgende beheerdersfuncties uitvoeren via de opdrachtregel:

 • Plug-ins installeren
 • Revu instellen als standaardtoepassing
 • Onze Bluebeam PDF printer opnieuw installeren/installatie ongedaan maken
 • Standaard DPI instellen voor de Bluebeam PDF Printer
 • Net Config configureren
 • Reset/Restore/and Backup user’s settings

Voorbeelden van deze opdrachten staan hieronder

Back-upinstellingen

Met deze optie worden uw huidige Revu-instellingen geback-upt naar een .zip-bestand en worden ze opgeslagen op een locatie naar keuze, wat handig kan zijn wanneer u instellingen naar een andere machine overzet.

Van stempels en gepinde onderdelen in het tabblad Bestandstoegang wordt geen back-up gemaak tijdens dit proces.

Back-up

Maakt een gecomprimeerd bestand aan genaamd Backup in de hoofdmap van C:\ :

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu\"PbMngr5.exe" /backup "C:\backup.zip"

Instellingen opnieuw instellen

Als u de onderstaande optie uitvoert, wordt de software gereset naar de standaard status op basis van de instellingen die te vinden zijn in C:\Program Files\Common Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\{Revu-version-number}\Revu:

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu\"PbMngr5.exe" /reset
Als u een reset van de instellingen van Revu uitvoert, wordt het bestand Backup.zip aangemaakt in %Appdata%\Roaming\Bluebeam Software\Revu\21\ Dit is van toepassing op resets vanuit Revu > Voorkeuren > Beheer > Reset, Bluebeam Administrator Console > Help > Instellingen opnieuw instellen en via de opdrachtregel, zoals hierboven getoond.

Instellingen herstellen

Als u deze optie uitvoert, herstelt u geselecteerde Revu-instellingen, wat integraal onderdeel vormt van het migreren van Revu-instellingen van de ene machine naar de andere.

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu\”PbMngr5.exe” /restore “C:\backup.zip” – Herstelt de instellingen van Revu vanuit het gezipte bestand met de naam backup.zip in de hoofdmap C:\

Printer opnieuw installeren

Wanneer u deze opdracht uitvoert, wordt de Bluebeam pdf-printer opnieuw geïnstalleerd.

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu\"PbMngr5.exe" /reinstallptr

Functies Administrator Console

Volg de onderstaande stappen voor meer informatie over de beschikbare functies in de Administrator Console:

 1. Klik op Start en voer CMD in.
 2. Open de opdrachtprompt.
 3. In het opdrachtvenster voert u “C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu” in.
 4. Typ: PbMngr5.exe /help.
 5. Druk op Enter.

Op deze manier wordt het nieuwste hulpbestand geopend voor de toepassing. De beschikbare opties zijn als volgt:

/help of /? Toont de hulp van de opdrachtregel voor PbMngr5.exe.
/printername Geeft de naam van de printer weer die door Bluebeam Revu wordt gebruikt.
/printerdpi <number> Stelt de standaard-DPI van de Bluebeam pdf-printer in.
/reinstallptr Herinstalleert de Bluebeam Printer.
/uninstallptr Maakt de installatie van de Bluebeam Printer ongedaan.
/reset

Reset de instellingen van Revu. Zorg ervoor dat u al een back-up hebt gemaakt van de instellingen.

Ex: C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu\”PbMngr5.exe” /reset

/backup <zipfile>

Maakt een back-up van de instellingen van Revu.

Ex: C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu\”PbMngr5.exe” /backup “C:\backup.zip” – Maakt gezipt bestand met de naam Backup aan in hoofdmap van C:\

/restore <zipfile> Herstelt de instellingen van Revu.
/setup [parameters] Configuratie wordt gebruikt voor initialiseren van Bluebeam Revu.
/DVON
Microsoft heeft de manier gewijzigd waarop standaardtoepassingen worden geselecteerd in Windows 8 en hoger. Hierdoor werken deze opdrachten om Revu in te stellen als de standaard PDF-editor of om de standaard PDF-editor opnieuw in te stellen, niet met de Administrator Console-app. Gebruikers moeten de stappen in De standaard PDF-viewer wijzigen volgen om de standaard PDF-viewer te wijzigen. Meer informatie is te vinden op de website van Microsoft.
/DVON32
/DVOFF
/IF:

Bitwise flags voor installatie van plug-ins in:

Office(1), AutoCad(2), AutoCad Lt(4), SolidWorks(8), Revit(16), IE(32), ProjectWise(64), Outlook(128), Sketchup(256)

/DPS:[A4 or Letter] Standaard paginaformaat voor gebruik met Bluebeam pdf-printer.
/NCPATH:<path> Netconfig pad.
/JOPATH:<path> Taakoptiespad.
/PREFSPATH:<path> Pad naar een Bluebeam Revu voorkeurenconfiguratiebestand.
/ANALYTICS Hiermee kunnen gegevens over het gebruik van Revu worden vastgelegd en automatisch naar de servers van Bluebeam worden verzonden. Er worden geen gebruikersgegevens vastgelegd of doorgegeven.
/QLINKON Activeert de plug-in Quantity-koppeling voor Excel.
/QLINKOFF Activeert de plug-in Quantity-koppeling voor Excel.
/latest Gebruik de nieuwste geïnstalleerde versie van Bluebeam Administrator om de opdrachtregel uit te voeren.

Voorkeuren Revu – Beheer

Bepaalde functies die eerder zijn gevonden in de Bluebeam Administrator zijn naar de Bluebeam Voorkeuren verplaatst onder het deel Beheer, met inbegrip van de Resetinstellingen, Back-upinstellingen, Loggen en klantspecifieke Net Config instellingen.

Tabblad Opties

In het tabblad Opties staan de volgende functies:

 • Standaard PDF-viewer
 • Logboekmap verkennen
 • Uitgebreide foutopsporing
 • Instellingen
 • Opnieuw instellen
 • Back-up
 • Herstellen
 • Standaard PDF-viewer
 • Opent het venster met standaard-apps

Standaard PDF-viewer

Hiermee wordt het venster Standaard apps geopend. Van Revu de standaard PDF-viewer maken:

 1. Selecteer Standaard-apps per bestandstype kiezen.
 2. Selecteer .pdf.
 3. Selecteer Bluebeam Revu.

Logboekmap verkennen

Hiermee wordt het pad naar de logboekbestanden van Revu geopend. De logboekbestanden kunnen hier worden gevonden: C:\Users\AppData\Local\Bluebeam\Revu\21\Logs

Uitgebreide foutopsporing

Als u deze optie selecteert, wordt uitgebreide logboekregistratie ingeschakeld in de toepassing.

Instellingen – Reset

Als u deze optie selecteert, wordt u gevraagd Revu te sluiten. Nadat u OK hebt geselecteerd in het dialoogvenster:

 • Revu wordt automatisch gesloten.
 • Worden de gebruikersinstellingen gereset.
 • Zodra het proces is voltooid, zal Revu automatisch opnieuw opstarten.
 • Kunt u Annuleren selecteren om het proces te stoppen.

Als u een reset van de instellingen van Revu uitvoert, wordt het bestand Backup.zip aangemaakt in %Appdata%\Roaming\Bluebeam Software\Revu\21\
Dit is van toepassing op resets vanuit Revu > Voorkeuren > Beheer > Opnieuw instellen, Bluebeam Administrator Console > Help > Instellingen opnieuw instellen en via de opdrachtregel.

Instellingen – Back-up

Nadat u deze optie hebt geselecteerd, verschijnt er een dialoogvenster Opslaan als.

Als u een map selecteert en vervolgens op Opslaan klikt, wordt een .zip- bestand met een back-up van de Revu-instellingen opgeslagen op de geselecteerde locatie.

Instellingen – Herstellen

Met deze optie worden de instellingen hersteld vanuit een back-up in een .zip-bestand.

 1. Nadat u op Instellingen — Herstellen hebt geklikt, wordt u gevraagd Revu te sluiten.
 2. Selecteer OK.
 3. Selecteer het .zip-bestand.
 4. Klik op Openen

Revu zal automatisch opnieuw opstarten zodra de herstel is voltooid.

Tabblad Net Config

Het tabblad Net Config bevat de volgende opties:

 • Stempelpad
 • Pad e-mailsjablonen
Het pad verandert als een nieuw pad wordt geselecteerd onder Stempel > Stempelmap wijzigen

Het standaardpad voor stempelbestanden is ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Stamps. U kunt een andere stempelmap kiezen door op Bladeren te klikken en de gewenste map te selecteren.

Het standaardpad voor e-mailsjablonen is C:\Users\Documents\Bluebeam\E-mail. U kunt een andere map met e-mailsjablonen kiezen door op Bladeren te klikken en de gewenste map te selecteren.

Voorkeuren en instellingen Revu

Het dialoogvenster Voorkeuren wordt gebruikt om de instellingen van Revu te personaliseren voor één werkstation of voor een gehele organisatie.

U kunt bijvoorbeeld naar Interface > Bestandstoegang gaan om een verbinding met Microsoft Sharepoint of Bentley ProjectWise te configureren, welke u vervolgens inzet voor uw gebruikerspopulatie.

Of als uw organisatie Studio U.K. gebruikt om sessies en projecten te hosten, kunt u deze verbinding configureren vanuit het Studio-gedeelte.

Revu-voorkeuren exporteren

Als u een set Revu-voorkeuren wilt gebruiken binnen uw hele organisatie of een deel ervan, klikt u op Exporteren linksonder in het dialoogvenster Voorkeuren en slaat u ze op een netwerkshare op. RevuPrefences.xml kan worden gedistribueerd door het proces te volgen dat wordt uitgelegd in de Revu-installatiehandleiding.

Revu-profielen

Profielen bevatten informatie over de algemene indeling van de interface van Revu, zoals de posities van de werkbalken, de inhoud van de Tool Chest en de paneelconfiguratie.

Praktische tip: als u uw bedrijfsprofielen hebt aangemaakt in een oudere versie van Revu en u ze al jaren niet hebt bijgewerkt, dan is het een goed idee om deze profielen opnieuw aan te maken in de nieuwste versie van Revu. Anders loopt u mogelijk tegen compatibiliteitsproblemen aan.

Profielen exporteren

De volledige instructies voor het beheren, exporteren en importeren van Revu-profielen zijn te vinden in de Revu-handleiding, maar zodra een profiel is aangemaakt, geconfigureerd en opgeslagen, kan het worden geëxporteerd naar een centrale locatie door in het dialoogvenster Profielen beheren op Exporteren te klikken. Daarna kan het worden geïnstalleerd door het proces in de Revu-installatiegids te volgen.

U kunt ook een profiel in een Revu-installatie importeren door naar de locatie van het profiel te gaan en te dubbelklikken op het .bpx-bestand. U kunt het profiel ook importeren door op Importeren te klikken in het dialoogvenster Profielen beheren, het bestand te selecteren en op Openen te klikken.

Afhankelijkheden toevoegen

Als u dit selectievakje selecteert voordat u op Exporteren klikt, worden de volgende onderdelen opgenomen in het profiel:

 • Werksets
 • Aangepaste kolommen
 • Aangepaste statussen
 • Bookmark Structures™ (alleen Revu Complete)

Gedeelde profielen gebruiken op een netwerklocatie

Als u geen profiel wilt importeren in Revu, kunt u ook een “koppeling” maken met de locatie op een centraal netwerk dat toegankelijk is voor alle gebruikers. Om dit te doen:

 1. Open het dialoogvenster Profielen beheren en klik op de knop Bladeren aan de rechterkant van het pad van de map, weergegeven in het vak Locatie.
 2. Navigeer naar de map, klik erop en klik op Map selecteren.
Gedeelde profielen zijn alleen-lezen. Eventuele veranderingen die door een gebruiker zijn doorgevoerd (zoals werkbalken in- of uitschakelen) gaan verloren zodra Revu wordt gesloten.

Alleen-lezen profielen

Standaard onthoudt Revu de laatst bekende staat of indeling van de gebruikersinterface als de toepassing is gesloten. Veranderingen — zoals het inschakelen van een werkbalk of het verbergen van het tabblad Eigenschappen — worden opgeslagen in het actieve profiel. Als uw organisatie gedeelde profielen gebruikt zoals hierboven beschreven, wilt u dit voorkomen omdat daarmee het gedeelde profiel wordt overschreven, wat een nadelig effect kan hebben op andere mensen die het gebruiken. Om dit te doen:

 1. Navigeer naar de netwerklocatie van het profiel.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het profiel en selecteer Eigenschappen in het pop-upmenu.
 3. Selecteer het selectievakje Alleen-lezen en vervolgens Toepassen en OK.

De Tool Chest

De Tool Chest is een handige locatie waar gebruikers markeringen kunnen opslaan en indelen in Werksets. Verdere, gedetailleerde informatie over de Tool Chest is te vinden in de Revu-handleiding.

In Revu 21 kunnen gebruikers hun Tool Chest naar Bluebeam Cloud versturen, zodat ze overal toegang hebben tot hun aangepaste markeringen. Zie dit artikel voor meer informatie.

Werksets beheren

Alle werksets worden opgeslagen als .btx-bestanden die kunnen worden gekopieerd naar een netwerkschijf of direct naar gebruikers kunnen worden gestuurd. Net als met profielen kunnen ook werksets direct in Revu worden geïmporteerd door te dubbelklikken op een .btx-bestand of vanuit het dialoogvenster Werksets beheren.

Praktische tip: als u uw bedrijfsprofielen hebt aangemaakt in een oudere versie van Revu en u ze al jaren niet hebt bijgewerkt, dan is het een goed idee om deze profielen opnieuw aan te maken in de nieuwste versie van Revu. Anders loopt u mogelijk tegen compatibiliteitsproblemen aan.

Om een werksets te exporteren, opent u het dialoogvenster Werksets beheren, selecteert u de werkset en klikt u op Exporteren. Wanneer het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend, selecteert u de doelmap voor de werkset en klikt u op Opslaan. Als uw gebruikers deze werkset delen, dan moet u deze opslaan op een netwerklocatie waar zij toegang toe hebben.

U kunt Werksets ook verspreiden met een opdrachtregelscript, zoals beschreven wordt in de Revu Installatiegids.

Gedeelde werksets gebruiken op een netwerklocatie

Als u niet een profiel wilt importeren in Revu, kunt u ook een ‘koppeling’ maken met de locatie, op een centrale netwerklocatie die toegankelijk is voor alle gebruikers. Hiervoor volgt u de stappen in de Revu-handleiding.

Hoewel werksets op een gedeelde netwerklocatie kunnen worden gebruikt terwijl een gebruiker offline is, kunnen ze niet worden bijgewerkt of uitgecheckt.

Vergrendelde werksets

Een vergrendelde werkset verschijnt in de Tool Chest met een blauw hangslot   rechts van de naam. Als beheerder kunt u gebruikers toestemming geven om in het bestand te schrijven en kunt u anderen instellen op alleen-lezen. Een gebruiker met toestemming om te schrijven voor de werkset kan het bestand uitchecken en veranderingen doorvoeren. Eventuele veranderingen van een werkset hebben zijn van toepassing op alle gebruikers die de werkset delen.

Als een gebruiker is ingesteld op alleen-lezen, kan die gebruiker de werkset niet wijzigen en niet ontgrendelen om er veranderingen in aan te brengen. Gebruikers die worden weergegeven als alleen-lezen moeten contact opnemen met de beheerder en toestemming vragen om de werkset uit te checken.

Specifieke gebruikerstoestemmingen kunnen worden gebruikt in een werkset door de volgende, onderstaande stappen:

1. Ga naar de netwerklocatie van de werkset.
2. Klik met de rechtermuisknop op de werkset (.btx) en selecteer Eigenschappen. Het dialoogvenster Eigenschappen verschijnt.
3. Ga naar Beveiliging en selecteer Bewerken onder Groeps- of gebruikersnamen.
4. Wijzig bestaande gebruikers/groepen of voeg nieuwe gebruikers/groepen toe. 5. Druk op Toepassen en klik op OK.

Alleen-lezen werksets

Als u veranderingen van een gedeelde werkset wilt voorkomen, dan kunt u de eigenschappen op alleen-lezen zetten. Dit doet u als volgt:

 1. Navigeer naar de netwerklocatie van de werkset.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de werkset en selecteer Eigenschappen in het pop-upmenu.
 3. Selecteer het selectievakje Alleen-lezen en klik vervolgens op Toepassen en op OK.

Arceringspatronen

Revu bevat verschillende standaard arceringspatronen voor het vullen van markeringen, die op dezelfde manier als werksets kunnen worden geëxporteerd, geïmporteerd of toegevoegd. Deze arceringspatronen (.bhx-bestanden) kunnen ook naar een centrale netwerklocatie worden geëxporteerd, vanwaar ze kunnen worden geïmplementeerd in uw installatie van Revu.

Details over het installeren van Arceringspatronen binnen uw organisatie vindt u in de Revu-installatiegids. Informatie over het beheer van exporteren, importeren, toevoegen of anderszins werken met uw arceringspatronen is te vinden in de Revu-handleiding.

Integratie SharePoint en ProjectWise

Revu is direct geïntegreerd in de documentmanagementsystemen Microsoft SharePoint en Bentley ProjectWise.  Vanuit Revu kunt u bestanden uit een ProjectWise DataSource of SharePoint Document Library inchecken, uitchecken en bekijken.

Aanmelden

Standaard is het zo dat als u zich aanmeldt op een SharePoint-site, voor de eerste poging uw Windows-accountgegevens worden gebruikt. Als de aanmelding mislukt, wordt u gevraagd aanmeldgegevens in te voeren. Voor een vlekkeloze authenticatie kan Revu de juiste aanmeldgegevens opslaan in de Revu-bestandstoegangsvoorkeuren. Maar deze aanmeldgegevens worden niet opgenomen in het RevuPreferences.xml-exportbestand.

De Revu Handleiding bevat meer diepgaande informatie over het configureren van SharePoint of ProjectWise integraties, maar de basisstappen zijn:

 1. Ga naar Revu > Voorkeuren (Ctrl+K)
 2. In het dialoogvenster Voorkeuren gaat u naar Interface > Bestandstoegang.
 3. Klik op het +-symbool in het dialoogvenster Bestandstoegang. Daarmee wordt het dialoogvenster Documentmanagementsystemen toevoegen geopend.
 4. Selecteer het type DMS dat u wilt configureren en voer vervolgens de aanmeldgegevens in en eventuele andere vereiste informatie.
 5. Klik op OK.

Bluebeam, Revu, and Bluebeam Studio are trademarks or registered trademarks of Bluebeam, Inc. Microsoft, SharePoint, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

AutoCAD is a registered trademark of Autodesk in the United States and/or other countries.

© 2019 Bluebeam, Inc. All Rights Reserved.

All other trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners.

How-To

Revu 21

Implementatie

 

Related Articles