Handleiding voor het beheerportaal van Bluebeam

Introductie

Het beheerportal van Bluebeam is een online beheerportaal voor actieve abonnementen. Van hieruit kunnen beheerders seats voor Bluebeam-abonnementen toewijzen, eindgebruikers toevoegen of verwijderen, andere beheerders beheren en meer.

 1. Na aankoop van een Bluebeam-abonnement ontvangt u een e-mailuitnodiging om uw beheerdersaccount te registreren.Uitnodiging bedrijfsbeheerder
 2. Klik op Uitnodiging accepteren.
 3. Vul het formulier in met uw gegevens en stel een wachtwoord in voor uw nieuwe account.
 4. Wanneer u klaar bent met het invullen van het formulier, klikt u op Voltooien onderaan de pagina.
 5. U ontvangt een tweede e-mail waarin u wordt gevraagd het e-mailadres voor uw Bluebeam ID (BBID) te bevestigen.Bluebeam-ID bevestigen
 6. Klik op Mijn Bluebeam-ID bevestigen.
 7. Nadat u de accountregistratie heeft voltooid, ontvangt u een derde e-mail met een link naar de pagina om in te loggen bij uw Bluebeam-account.Aan de slag als bedrijfsbeheerder
 8. Klik op Aan de slag.
 9. Voer uw BBID-inloggegevens in.
Tijdens het accountregistratieproces ontvangt u ook een e-mail om uw account voor Bluebeam University in te stellen. Alle abonnementen bieden u en uw gebruikers gratis toegang tot BBU-trainingsmateriaal.

Gebruikers- en productniveaubeheer

Welcome Org Admin PortalIn het beheerportaal van Bluebeam kunt u gebruikers en hun abonnementstoegang (d.w.z. productniveau) beheren. Zo gaat u aan de slag:

 1. Nadat u zich heeft aangemeld, selecteert u het account dat u wilt bekijken en beheren onder Accounts.
 2. Ga in het Dashboard naar Accountbeheer in het linkerzijbalkmenu.
 3. Selecteer Gebruikers- en productniveaubeheer.
 4. Selecteer Gebruikersoverzicht om alle accountgebruikers en hun informatie te bekijken, zoals type gebruiker, productniveau en status.
 5. Selecteer Overzicht productniveau om alle beschikbare seats op uw account voor elk abonnementsniveau te zien.

Een nieuwe abonnementgebruiker toevoegen

Binnen Gebruikers- en productniveaubeheer kunt u nieuwe gebruikers individueel aan uw account toevoegen. Hiervoor doet u het volgende:

 1. Klik op de knop Nieuwe abonnementgebruiker aanmaken rechts van Gebruikersoverzicht.
 2. Het venster Nieuwe abonnementgebruiker toevoegen verschijnt.
 3. Vul in het tabblad Nieuwe gebruiker toevoegen de verplichte velden en eventuele andere belangrijke contactgegevens in.
  Naast het instellen van machtigingen moet u ook de juiste serverregio selecteren.
 4. Druk op Opslaan wanneer u klaar bent met het invoeren van de gegevens van de nieuwe gebruiker.
 5. Selecteer in het volgende venster het productniveau waarvoor de nieuwe gebruiker toegang krijgt.Selecteer een productniveau
 6. Druk op Wijzigingen opslaan.

De nieuwe gebruiker wordt weergegeven onder Gebruikersoverzicht met de status In behandeling totdat diens account is geactiveerd.


Meerdere gebruikers toevoegen

Beheerders kunnen ook een groep gebruikers aan hun account toevoegen. Hiervoor doet u het volgende:

 1. Ga in het Dashboard naar Accountbeheer > Gebruikers- en productniveaubeheer.
 2. Klik op de knop Nieuwe abonnementgebruiker aanmaken.
 3. Ga bovenaan het venster Nieuwe abonnementgebruiker toevoegen naar het tabblad Meerdere gebruikers toevoegen.
  Meerdere gebruikers toevoegen
 4. Om meerdere gebruikers toe te voegen, moet u een .csv-bestand importeren. Download de sjabloon en voer alle nodige informatie in Excel in.
 5. Nadat u uw versie van de .csv heeft opgeslagen, uploadt u deze in het venster Nieuwe abonnementgebruikers toevoegen.
  Versleep het bestand of zoek ernaar in de Verkenner.
 6. Klik op Validatie uitvoeren.
 7. De .csv wordt verwerkt en verschijnt (indien geldig) onderaan in het venster.
  Meerdere gebruikers importeren
 8. Druk op de knop Alles importeren.
 9. Klik op Sluiten nadat u het overzicht heeft bekeken.

De nieuwe gebruikers worden weergegeven onder Gebruikersoverzicht met de status In behandeling totdat hun account is geactiveerd.


Abonnementstoegang voor meerdere gebruikers bewerken

Nadat u meerdere gebruikers heeft toegevoegd, moet u hen toegang tot een abonnement geven. Dit kunt u als volgt voor meerdere gebruikers tegelijk doen:

  1. Scrol in Gebruikers- en productniveaubeheer naar beneden naar Overzicht productniveaus.
  2. Selecteer het menupictogram naast het Toewijzen aan productniveauTotaal aantal abonnementen voor een abonnementsniveau met beschikbare seats.
  3. Selecteer Leden toewijzen aan productniveau.
  4. In het dialoogvenster Productniveau bewerken worden niet-toegewezen gebruikers links weergegeven. Schakel het selectievakje in naast de gebruikers die u wilt toevoegen aan het abonnement.Productniveau bewerken
  5. Nadat u alle gebruikers heeft geselecteerd, klikt u op de pijl naar rechts om ze te verplaatsen naar Huidige gebruikers.
  6. Klik op Opslaan.
U kunt ook meerdere gebruikers uit een abonnementsniveau verwijderen om seats vrij te maken door Huidige gebruikers te selecteren en op de pijl naar links te klikken om ze terug te verplaatsen naar Accountgebruikers.

Zoeken en abonnementgebruikers filteren

Binnen Gebruikers- en productniveaubeheer kunt u ook specifieke accountgebruikers zoeken en/of filteren op categorieën. Hiervoor doet u het volgende:

 1. Klik onder Gebruikersoverzicht op het keuzemenu naast de trechter. ‘Alles zoeken’ is de standaardinstelling.Abonnementgebruikers filteren
 2. Selecteer de categorie waarop u abonnementgebruikers wilt filteren:
  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres
  • Type gebruiker
  • Productniveau
  • Vervaldatum uitnodiging
  • Status

U kunt ook zoeken op trefwoord als u een bepaalde accountgebruiker en/of e-mailadres zoekt:

 1. Typ uw zoekterm in het veld naast de filterlijst.
 2. Klik op het vergrootglas of druk op Enter.

Uw zoekresultaten worden weergegeven onder Gebruikersoverzicht.

Abonnementgebruikers zoeken

U kunt kolommen ook op waarde sorteren door de pijl te selecteren die wordt weergegeven wanneer u uw cursor boven een kolomkop beweegt:

Sorteren op kolomwaarden
Door te sorteren op achternaam met de pijl naar beneden worden de gebruikers alfabetisch in aflopende volgorde weergegeven. Klik nogmaals op de pijl om over te schakelen naar oplopende volgorde.


Gebruikersinformatie bewerken

Vanuit de pagina Gebruikers- en productniveaubeheer kunt u ook de gegevens van bestaande accountgebruikers bewerken. Hiervoor doet u het volgende:

 1. Selecteer onder Gebruikersoverzicht het menupictogram naast de Status van een gebruiker voor meer opties. Gebruikersinformatie bewerken
 2. Selecteer Gebruikersinformatie bewerken.
 3. Het venster Eindgebruiker abonnement wijzigen wordt weergegeven. Van hieruit kunt u navigeren naar Productniveaus wijzigen, Machtigingen bijwerken en/of Contactgegevens bijwerken.Eindgebruiker abonnement wijzigen
 4. Druk op Opslaan wanneer u klaar bent met het bewerken van de gebruikersinformatie.

De bijgewerkte informatie wordt weergegeven in de lijst Gebruikersoverzicht.


Abonnementstoegang voor een enkele gebruiker wijzigen

Wanneer u de toegang tot het abonnement voor een specifieke accountgebruiker wilt wijzigen, selecteert u het menupictogram naast diens status en:

 • Ga naar Gebruikersinformatie bewerken > Productniveaus wijzigen
 • Of kies Abonnementstoegang wijzigen

Selecteer een nieuw productniveau met beschikbare seats en klik op Wijzigingen opslaan.

Als u alle beschikbare seats voor een bepaald abonnementsniveau hebt toegewezen, kunt u de toegang van een bestaande gebruiker wijzigen in Alleen-lezen om een plaats vrij te maken voor een nieuwe gebruiker.

Uitnodiging opnieuw verzenden

Wanneer er nieuwe abonnementgebruikers worden toegevoegd, wordt er per e-mail een uitnodiging verzonden om een account aan te maken en te activeren. E-mailuitnodigingen verlopen na de datum in de kolom Vervaldatum uitnodiging onder Gebruikersoverzicht. Als u een uitnodiging opnieuw wilt verzenden, klikt u op het menupictogram naast Status en selecteert u:

 • Gebruikersinformatie bewerken > Uitnodiging opnieuw verzenden
 • Of Uitnodiging opnieuw verzenden

Uitnodiging opnieuw verzenden

Vink het vakje naast Welkomstmail aan en klik op Opnieuw verzenden. Er wordt een nieuwe uitnodiging naar de e-mail van de gebruiker gestuurd en de vervaldatum wordt automatisch bijgewerkt.


Gebruiker deactiveren

Als u een gebruiker wilt deactiveren, doet u het volgende:

 1. Klik onder Gebruikersoverzicht op het keuzemenu naast de Status van de gebruiker.
 2. Selecteer Gebruiker deactiveren.
  Gebruiker deactiveren
 3. Klik op Ja om te bevestigen.

Gedeactiveerde gebruikers worden nog steeds vermeld in het Gebruikersoverzicht, maar hun status wordt gewijzigd naar Inactief.

Als u een gebruiker weer wilt activeren, kunt u opnieuw een e-mailuitnodiging verzenden.

Licentiëring

Revu 21

Licentiëring/p>

Aan de slag

Bluebeam Administator


Related Articles