Integraties in Bluebeam Cloud inschakelen en gebruiken

Dit artikel is van toepassing op:

 • Bluebeam Cloud

In Bluebeam Cloud kunnen projectbeheerders externe integraties inschakelen, zodat teamleden en andere gebruikers tekeningen kunnen importeren en/of documenten van gekoppelde accounts kunnen bijvoegen. In dit artikel wordt beschreven hoe u integraties kunt inschakelen, synchroniseren en gebruiken voor projectworkflows en stakeholders. Momenteel worden de volgende integraties ondersteund in Bluebeam Cloud:

 • Studio-projecten (standaard beschikbaar met uw Bluebeam ID)
 • SharePoint Online
 • OneDrive
 • Dropbox
 • Box
 • Google Drive
 • Egnyte
Op dit moment ondersteunt Bluebeam Cloud alleen integraties voor gebruikers in de VS.

Ga voor meer informatie over specifieke integraties naar de Bluebeam-marktplaats. Van daaruit kunt u contact opnemen met ons integratieteam of onze partners voor meer informatie over de installatie en activering.

Integratieaccounts koppelen

Voordat u documenten van externe integraties kunt importeren of bijvoegen, moet u eerst uw accounts koppelen. Selecteer hieronder een platform voor installatieaanwijzingen.

Om integraties binnen uw projectinstellingen op te zetten, heeft u een Core- of Complete-abonnement met beheerdersrechten nodig.

SharePoint Online
 
 1. Ga vanuit het Dashboard naar Settings (Instellingen) > Integrations (Integraties).
 2. Selecteer SharePoint Online.
 3. Klik of tik op Connect Your Account (Account koppelen).
 4. Meld u aan bij uw Microsoft-account of selecteer uw account als u al bent aangemeld.
 5. Kies in het dialoogvenster Account Connected (Account gekoppeld) de mappen/bestanden die u beschikbaar wilt hebben in Bluebeam Cloud.
  Momenteel ondersteunt Bluebeam Cloud alleen PDF-bestanden.
 6. Selecteer Delen met project.
OneDrive
 
 1. Ga vanuit het Dashboard naar Settings (Instellingen) > Integrations (Integraties).
 2. Selecteer OneDrive.
 3. Klik of tik op Connect Your Account (Account koppelen).
 4. Meld u aan bij uw Microsoft-account of selecteer uw account als u al bent aangemeld.
 5. Kies in het dialoogvenster Account Connected (Account gekoppeld) de mappen/bestanden die u beschikbaar wilt hebben in Bluebeam Cloud.
  Momenteel ondersteunt Bluebeam Cloud alleen PDF-bestanden.
 6. Selecteer Delen met project.
Dropbox
 
 1. Ga vanuit het Dashboard naar Settings (Instellingen) > Integrations (Integraties).
 2. Selecteer Dropbox.
 3. Klik of tik op Connect Your Account (Account koppelen).
 4. Meld u aan bij uw Dropbox-account.
 5. Kies in het dialoogvenster Account Connected (Account gekoppeld) de mappen/bestanden die u beschikbaar wilt hebben in Bluebeam Cloud.
  Momenteel ondersteunt Bluebeam Cloud alleen PDF-bestanden.
 6. Selecteer Delen met project.
Box
 1. Ga vanuit het Dashboard naar Settings (Instellingen) > Integrations (Integraties).
 2. Selecteer Box.
 3. Klik of tik op Connect Your Account (Account koppelen).
 4. Meld u aan bij uw Box-account.
 5. Kies in het dialoogvenster Account Connected (Account gekoppeld) de mappen/bestanden die u beschikbaar wilt hebben in Bluebeam Cloud.
  Momenteel ondersteunt Bluebeam Cloud alleen PDF-bestanden.
 6. Selecteer Delen met project.
Google Drive
 1. Ga vanuit het Dashboard naar Settings (Instellingen) > Integrations (Integraties).
 2. Selecteer Google Drive.
 3. Klik of tik op Connect Your Account (Account koppelen).
 4. Meld u aan bij uw Google-account of selecteer uw account als u al bent aangemeld.
 5. Kies in het dialoogvenster Account Connected (Account gekoppeld) de mappen/bestanden die u beschikbaar wilt hebben in Bluebeam Cloud.
  Momenteel ondersteunt Bluebeam Cloud alleen PDF-bestanden.
 6. Selecteer Delen met project.
Egnyte
 
 1. Ga vanuit het Dashboard naar Settings (Instellingen) > Integrations (Integraties).
 2. Selecteer Egnyte.
 3. Klik of tik op Connect Your Account (Account koppelen).
 4. Voer uw Egnyte File Server-domein in.
 5. Meld u aan bij uw Egnyte-account.
 6. Kies in het dialoogvenster Account Connected (Account gekoppeld) de mappen/bestanden die u beschikbaar wilt hebben in Bluebeam Cloud.
  Momenteel ondersteunt Bluebeam Cloud alleen PDF-bestanden.
 7. Selecteer Delen met project.

Nadat u uw integratieaccounts heeft gekoppeld aan Bluebeam Cloud, worden deze weergegeven in Settings (Instellingen) > Integrations (Integraties) onder Connected Accounts (Gekoppelde accounts).

Lijst met gekoppelde accounts voor Bluebeam Cloud-integraties

Als u een gekoppeld account wilt beheren of ontkoppelen, selecteert u het menupictogram naast het toepasselijke platform.

Uw integraties synchroniseren

In Bluebeam Cloud kunt u gekoppelde integraties synchroniseren, zodat teamleden alleen de tekeningen zien die u met het project deelt. U kunt zo ook versies beheren. Als een tekening wordt bijgewerkt op de bronlocatie, zoals SharePoint of Google Drive, verschijnen deze updates pas in uw project nadat u ze hebt gesynchroniseerd.

Een account synchroniseren:

 1. Log in op Bluebeam Cloud als u nog niet bent ingelogd.
 2. Open Projects (Projecten) en selecteer het project met integraties die gesynchroniseerd kunnen worden.
 3. Selecteer vanuit het Dashboard van het project Settings (Instellingen) > Integrations (Integraties).
 4. Selecteer onder Gekoppelde accounts het menupictogram naast de integratie die u wilt synchroniseren.
 5. Selecteer Manage Connection (Koppeling beheren).

  Gekoppelde integraties beheren in Bluebeam Cloud

 6. Selecteer Sync (Synchroniseren) naast Shared Items (Gedeelde items).
 7. Klik of tik op Save Changes (Wijzigingen opslaan).
Als u wijzigingen aanbrengt in een gesynchroniseerde tekening in Bluebeam Cloud, wordt het bronbestand van het geïntegreerde account niet automatisch bijgewerkt. Om uw tekeningen op de bronlocatie bij te werken, moet u de nieuwste tekening(en) in Bluebeam Cloud exporteren en naar het oorspronkelijke account uploaden.

Projectgegevens exporteren naar integraties

Om projectgegevens te exporteren, heeft u een Core- of Complete-abonnement met beheerdersrechten nodig.

 1. Log in op Bluebeam Cloud als u nog niet bent ingelogd.
 2. Open Projects (Projecten) en selecteer het project met gegevens die geëxporteerd kunnen worden.
 3. Selecteer vanuit het Dashboard van het project Settings(Instellingen).
 4. Selecteer in het tabblad Project Settings (Projectinstellingen) Export Project Data (Projectgegevens exporteren) > To Integrations (Naar integraties).
 5. Selecteer in het dialoogvenster Export Project Data (Projectgegevens exporteren) de bestanden die u wilt exporteren. Als u alleen tekeningen op de bronlocatie wilt bijwerken, deselecteert u alle opties behalve Drawing Data (Tekeninggegevens). Tekeninggegevens exporteren in Bluebeam Cloud
 6. Selecteer Volgende.
 7. Selecteer de bronlocatie onder Connected Accounts (Gekoppelde accounts).
 8. Klik of tik op Next (Volgende).
 9. Kies een bestemmingsmap voor uw geëxporteerde tekening(en).
  Als u een bestemming wilt aanmaken, selecteert u New Folder (Nieuwe map) en voert u een mapnaam in. Klik of tik vervolgens op Create (Aanmaken).
  Een nieuwe bestemmingsmap aanmaken in Bluebeam Cloud
 10. Selecteer Export (Exporteren) nadat u het selectievakje naast de doelmap heeft aangevinkt.

Wanneer het exporteren is voltooid, ontvangt u een e-mailbevestiging.

Exporteren bezig Bluebeam Cloud

Tekeningen importeren uit Studio en integraties

Nadat u uw accounts heeft gekoppeld, kunt u PDF-bestanden vanuit integraties importeren in Tekeningen. Standaard kunt u ook tekeningen uit Studio-projecten importeren, aangezien uw account is gekoppeld aan uw Bluebeam ID (BBID). Selecteer hieronder een optie voor verdere instructies over het importeren van tekeningen uit Studio en/of integraties.

Om tekeningen naar een Bluebeam Cloud-project te uploaden, heeft u een Core- of Complete-abonnement met beheerdersrechten nodig.

Studio-projecten

Lees dit artikel voor meer informatie over het voorbereiden van uw tekeningen in Revu voor Bluebeam Cloud. Tekeningen importeren vanuit Studio:

 1. Meld u aan als u nog niet bent aangemeld bij Bluebeam Cloud.
 2. Ga vanuit het Dashboard naar het tabblad Drawings (Tekeningen).
 3. Klik of tik op Add Drawings (Tekeningen toevoegen).
 4. Selecteer Import Drawings (Tekeningen importeren) > From Studio (Uit Studio).
 5. Selecteer een Studio-project en kies de map of bestanden die u wilt importeren.
 6. Als u klaar bent, selecteert u Selectie bevestigen.

Zodra de tekening(en) geüpload zijn en bekeken kunnen worden, ontvangt u een melding op uw scherm en per e-mail om deze in het project te publiceren.

Integraties

Voordat u tekeningen uit een integratie kunt importeren, moet uw account zijn gekoppeld via Settings (Instellingen) > Integrations (Integraties).

 1. Ga naar het tabblad Drawings (Tekeningen).
 2. Klik of tik op Add Drawings (Tekeningen toevoegen).
 3. Selecteer Import Drawings (Tekeningen importeren) > From Integrations (Vanuit integraties).
 4. Selecteer een van uw gekoppelde accounts.
 5. Kies de map of bestanden die u wilt importeren.
 6. Selecteer Selectie bevestigen.

Zodra de tekening(en) geüpload zijn en bekeken kunnen worden, ontvangt u een melding op uw scherm en per e-mail om deze in het project te publiceren.

Met gekoppelde accounts kunt u ook PDF-bestanden van integraties aan een RFI toevoegen. Ga voor meer informatie naar RFI’s aanmaken en volgen in Bluebeam Cloud.

Bluebeam Cloud

How-to

In Bluebeam Cloud kunt u externe accounts integreren om PDF-bestanden van andere bronnen te delen en toe te voegen aan projecten.

Related Articles