Markeringen zijn doorzichtig en verbergen tekeningen of tekst

Van toepassing op:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Probleem

Als u het markeringsmiddel gebruikt, is uw markering doorzichtig en verbergt de tekening of tekst.

Oplossing

Probeer elke oplossing in de aangegeven volgorde.

Markeringseigenschappen aanpassen:

 1. Selecteer de markering Markeren. Er verschijnt een blauwe stippellijn rond de markering wanneer deze is geselecteerd.
 2. Navigeer naar het paneel Eigenschappen (Alt+P).
 3. Onder Vormgeving kunt u de kleur en dekking van de markering bewerken om de onderliggende inhoud beter zichtbaar te maken.
  Eigenschappen van highlight
 4. Om deze eigenschappen op te slaan, selecteert u Als standaard instellen onder Opties.
  Als standaard instellen

Mengmodi inschakelen

Als het aanpassen van de markeringseigenschappen niet tot oplossing van het probleem heeft geleid:

 1. Ga naar Revu > Voorkeuren (Ctrl+K).
 2. Select Geavanceerd in de zijbalk en vervolgens 2D Rendering.
 3. Selecteer het selectievakje Mengmodi.
 4. Klik op OK

Gebruik het markeringsmiddel nogmaals om te controleren of het probleem is opgelost.

Meer informatie

Voor tips voor het gebruik van het markeringsmiddel gaat u naar Tips voor het markeren en selecteren van tekst of naar de hulpgids.

Problemen oplossen

Revu 2019

Markering

Revu 20

Als u het markeringsmiddel gebruikt, is uw markering doorzichtig en verbergt de tekening of tekst.

Related Articles