Foutmelding in Studio: ‘Het pad van het projectbestand is te lang.’ | Revu 21

Dit artikel is van toepassing op:

  • Core
  • Complete

Probleem

Wanneer u een bestand probeert te uploaden naar Studio-projecten, verschijnt dit bericht:

‘Fout: Het pad van het projectbestand is te lang.’

Oorzaak

Bestandspaden in Windows mogen maximaal 260 tekens bevatten, maar in Studio-projecten is dat 180 tekens, inclusief bestands- en mapnamen. Deze beperking is het gevolg van de manier waarop bestanden in de cache van Windows worden opgeslagen. Bestanden die naar Studio-projecten worden geüpload, moeten worden gekopieerd naar uw lokale gebruikersprofiel, dat u hier kunt vinden:

C:\Users\[UwGebruikersnaam]\AppData\Local\Bluebeam\0

Door bestanden naar het gebruikersprofiel te kopiëren kan Revu zonder internetverbinding met bestanden in Studio-projecten blijven werken, maar dit maakt het bestandspad wel langer. Om rekening te houden met langere gebruikersprofielnamen, hebben Studio-projecten een limiet van 180 tekens om ervoor te zorgen dat alle bestandspaden voldoen aan de Windows-limiet van 260 tekens.

[Naam gebruikersprofiel] + [Projectmap(pen)] + [Projectnaam] < 260 tekens

Oplossing

Bluebeam stelt de volgende tips voor om het bestandspad korter te houden:

  • Kort woorden af tot drie à vier letters. (bijv. Proj in plaats van Project)
  • Verwijder spaties tussen woorden en gebruik hoofdletters om onderscheid te maken. (bijv. NwBouwvrschr in plaats van Nieuwe bouwvoorschriften)
  • Wis spaties in datums en/of gebruik cijfers. (bijv. Aug17 in plaats van Augustus 2017)

Problemen oplossen

Revu 2017 & ouder

Foutbericht

Studio

Wanneer u een bestand probeert te uploaden naar Studio-projecten, verschijnt dit bericht: ‘Fout: Het pad van het projectbestand is te lang.’ Leer wat de oorzaken van deze fout zijn en lees hier de oplossing.

 

Related Articles