Zo maakt u formuliervelden voor berekeningen | Revu 21

Gebruikt u een oudere versie van Revu?

Dit artikel is van toepassing op:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Met Revu 21 kunt u formuliervelden maken die eenvoudige berekeningsformules ondersteunen. In dit artikel bespreken we hoe u eenvoudige berekeningsvelden instelt voor uw pdf-formulieren.

Berekeningsvelden toevoegen aan formulieren

In het paneel Formuliereigenschappen is de eigenschap Berekenen van een formulierveld standaard ingesteld op Waarde is niet berekend. U kunt deze eigenschap wijzigen naar Berekeningsveld om sommen (+), producten (x), gemiddelden, minima en maxima uit ingevoerde waarden op het formulier te genereren.

Een vaak gebruikte berekening is Aantal x Prijs = Totaal. Volg deze stappen om deze berekeningsvelden aan uw formulier toe te voegen:

 1. Open een nieuwe pdf of een bestaand formulier in Revu.
 2. Ga naar Hulpmiddelen > Formulier > Tekstvak.
 3. Klik en versleep een tekstvak naar uw PDF-formulier.
 4. Herhaal stap 2 en 3 om in totaal drie tekstvakken te maken.
 5. Ga naar het paneel Formulieren (Alt+Q) en verander de naam van het eerste tekstvak (Text1) naar Aantal.
  U kunt ook met de rechtermuisknop op het eerste tekstvak klikken en Eigenschappen selecteren om de naam bij te werken vanuit het paneel Eigenschappen van formulierveld.
 6. Verander de naam van het tweede tekstvak (Text2) naar Prijs.
 7. Verander de naam van het derde tekstvak (Text3) naar Totaal.
  Formuliertekstvakken
 8. Klik met de rechtermuisknop op het veld Totaal op het PDF-formulier.
 9. Selecteer Eigenschappen.
 10. Scrol in het paneel Eigenschappen van formulierveld omlaag naar Berekenen.
 11. Selecteer in de eerste vervolgkeuzelijst Berekeningsveld.
 12. Kies product (x) in de tweede vervolgkeuzelijst.
  Berekeningsformulierveld
 13. Klik op Selecteren.
 14. Selecteer zowel Aantal als Prijs.
  Formuliervelden selecteren
 15. Klik op OK.

Als er nu numerieke waarden worden ingevoerd in de formuliervelden Aantal en Prijs, wordt het Totaal automatisch berekend. Zie dit artikel voor meer informatie over het gebruik van geavanceerde formules, JavaScript en/of scripts voor berekeningsformuliervelden.

How-to

Revu 21

PDF-formulieren

Lees hoe u eenvoudige berekeningsvelden instelt voor uw pdf-formulieren in Revu 21.

Related Articles