Revu-instellingen: back-up maken, resetten en herstellen | Revu 21

Gebruikt u een oudere versie van Revu ?

Dit artikel is van toepassing op:

  • Basics
  • Core
  • Complete

Een back-up maken van uw Revu-instellingen

Als u een back-up maakt van uw Revu-instellingen, dan wordt er een .zip- bestand aangemaakt dat u kunt gebruiken indien u problemen met uw computer ervaart of als u naar een nieuwe computer moet migreren. Zelfs als u niet direct overstapt op een nieuwe computer, is het een goed idee om altijd een back-upbestand bij de hand te hebben op een andere locatie dan uw lokale harde schijf, zodat u altijd een herstel kunt uitvoeren indien uw harde schijf defect raakt.

Een back-up van uw instellingen maken met Revu:

  1. Open Revu.
  2. Ga naar Revu > Voorkeuren (Ctrl+K).
  3. Selecteer Beheer vanuit de zijbalk. Vervolgens selecteert u bovenaan Opties.
  4. Selecteer Back-up.
  5. Indien gevraagd, slaat u uw .zip op op een veilige locatie.

Uw back-up van het Revu .zip- bestand is opgeslagen. Herhaal dit proces indien nodig, bijvoorbeeld wanneer u grote veranderingen van uw instellingen doorvoert.

Digitale id’s en stempels worden niet opgenomen in back-upbestanden en moeten afzonderlijk worden geëxporteerd/geïmporteerd. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over het maken van back-ups van uw aangepaste stempels.

Handmatig een back-up maken van uw instellingen

U kunt ook handmatig een back-up baken van de gehele map of de map toevoegen aan uw back-up routine. Deze bevindt zich in:

C:\Users\<UserName>\AppData\Roaming\Bluebeam Software\Revu

Zodra u de Revu-map hebt geopend, ziet u een submap met de naam 21.

Uw Revu-instellingen resetten

Met de optie Instellingen resetten zal Revu uw instellingen in de originele configuratie terugzetten. Voordat u doorgaat, raden we u aan een back-up te maken van uw instellingen voor het geval deze reset niet het gewenste resultaat oplevert.

Revu sluit af en start weer opnieuw op tijdens dit proces. Zorg ervoor dat u uw werk eerst opslaat voordat u doorgaat.

Uw instellingen resetten:

  1. Open Revu.
  2. Ga naar Revu > Voorkeuren (Ctrl+K).
  3. Selecteer Beheer vanuit de zijbalk. Vervolgens selecteert u bovenaan Opties.
  4. Selecteer Resetten. Selecteer vervolgens OK.
    Revu sluit nu zelf af en start opnieuw op.

Uw Revu-instellingen zijn gereset naar de originele configuratie.

Uw Revu-instellingen herstellen

Door uw instellingen te herstellen, kunt u de configuratie-instellingen van Revu naar een eerdere status herstellen door een back-upbestand te uploaden.

Revu sluit af en start weer opnieuw op tijdens dit proces. Zorg ervoor dat u uw werk eerst opslaat voordat u doorgaat.

Uw instellingen herstellen:

  1. Open Revu.
  2. Ga naar Revu > Voorkeuren (Ctrl+K).
  3. Selecteer Beheer vanuit de zijbalk. Vervolgens selecteert u bovenaan Opties.
  4. Selecteer Herstellen. Selecteer vervolgens OK.
  5. Zoek het back-upbestand van uw Revu-instellingen en selecteer Openen.
    Revu sluit nu zelf af en start opnieuw op.

Uw Revu-instellingen zijn hersteld.


Een back-up maken van geavanceerde Revu-instellingen

U kunt ook een back-up maken van andere Revu-instellingen, zoals de Bluebeam Printer, plug-inopties en e-mailsjablonen. Als u de volgende instellingen niet hebt veranderd, dan is het niet nodig om er een back-up van te maken.

Aangepaste paginaformaten voor de Bluebeam printer en plug-ins

Een back-up maken van aangepaste pagina-instellingen:

  1. Open de Bluebeam Administrator.
    In Windows: klik of druk op Start en typ Bluebeam Administrator.
  2. Selecteer het tabblad Net Config.
  3. Dubbelklik op het pad naast het Printerstuurprogramma.
  4. Kopieer het bestand prtPages.xml naar dezelfde locatie als de rest van uw back-up.

Aangepaste paginaconfiguratie voor de plug-ins

Een back-up maken van aangepaste pagina-instellingen:

  1. Open de Bluebeam Administrator. In Windows: klik of druk op Start en typ Bluebeam Administrator.
  2. Selecteer het tabblad Net Config.
  3. Dubbelklik op het pad naast Algemene paginaconfiguratie.
  4. Kopieer de bestanden *.plugin.xml naar dezelfde locatie als de rest van uw back-up.

E-mailsjablonen

Een back-up van uw e-mailsjablonen maken:

  1. Open de Bluebeam Administrator. In Windows: klik of druk op Start en typ Bluebeam Administrator.
  2. Selecteer het tabblad Net Config.
  3. Dubbelklik op het pad naast E-mailsjablonen.
  4. Kopieer alle bestanden in de map naar dezelfde locatie als de rest van uw back-up.

How-to

Revu 21

Voorkeuren

How-To

Revu 21

Preferences

Learn how to back up your Revu 21 settings in the event you need to restore them.

Related Articles