Dynamische stempels maken | Revu 21

Gebruikt u een oudere versie van Revu?

Dit artikel is van toepassing op:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Wat is een dynamisch stempel?

Alle abonnementen bieden de mogelijkheid om dynamische stempels (voorheen interactieve stempels) te maken die aan uw projecten zijn aangepast. Stempels worden gemaakt met JavaScript en kunnen onder andere knoppen, formuliervelden, bedrijfslogo’s en datums bevatten. Nadat stempels in een document gezet zijn, kunnen u en uw collega’s ze gebruiken door formuliervelden in te vullen, selectievakjes aan te vinken en andere voor uw project relevante inhoud te wijzigen.

Eenvoudig indieningsstempel

Met dynamische stempels kunt u formulieren maken die door iedereen bewerkt en ingevuld kunnen worden. Als een gebruiker bijvoorbeeld het stempel Submittal_Status plaatst, wordt in Revu gevraagd om:

 • De naam te kiezen van het project waarop het stempel betrekking heeft
 • De status te controleren van de PDF die gestempeld wordt
 • Gegevens in te vullen over de gebruiker, de specificatie, de datum en het indieningsnummer

Welke Revu-producten werken met dynamische stempels?

Met alle abonnementen kan het uiterlijk van een dynamisch stempel bewerkt worden, maar voor het toevoegen of bewerken van formuliervelden en het toevoegen van het JavaScript aan een dynamisch stempel is een Complete-abonnement vereist.

Een stempel toevoegen aan Revu

Er zijn twee manieren waarop u een dynamisch stempel kunt maken. U kunt er zelf een maken met behulp van JavaScript. Maar u kunt ook een stempelsjabloon kiezen (bijvoorbeeld via onze pagina met aangepaste Revu-bibliotheken) en die bewerken voor uw project. Dit artikel gaat over het maken van stempels met behulp van sjablonen.

Download de sjabloon

 1. Ga naar de pagina Aangepaste Revu-bibliotheken.
 2. Selecteer Status indiening onder Dynamische stempels om de sjabloon te downloaden.
 3. Zoek submittal-status.zip op in de map waarin u het bestand hebt gedownload, klik erop met de rechtermuisknop en selecteer Alle uitpakken.
 4. Selecteer Uitpakken.

Importeer het stempel

 1. Open Revu 21 en meld u aan.
 2. Ga naar Hulpmiddelen > Stempel > Stempel importeren…
 3. Ga naar de map die uw stempel bevat.
  In dit voorbeeld gaat u naar de map met uw downloads en opent u de map submittal-status.

  De map bevat de volgende PDF’s:

  • Submittal_Status Instructions.pdf bevat specifieke instructies om het algemene script en de formuliervelden in dat stempel te wijzigen.
  • Submittal_Status.pdf wordt gebruikt om een enkel stempel te plaatsen.
  • Submittal_Status_Batch.pdf wordt gebruikt om meerdere pagina’s tegelijk te stempelen.
 1. Selecteer uw stempel.
  In dit voorbeeld selecteert u Submittal_Status.pdf.
 2. Selecteer Openen.

De volgende keer dat u het hulpmiddel Stempel selecteert, wordt deze stempel weergegeven in de lijst.

Plaats een stempel

 1. Selecteer Hulpmiddelen > Stempel en selecteer Submittal_Status in de lijst met stempels.
 2. Klik in het document op de plaats waar u het stempel wilt plaatsen. U wordt gevraagd om de volgende velden in te vullen:

Formulier indieningsstempel ingevuld

 1. Selecteer een project in het vervolgkeuzemenu.
 2. Selecteer een status.
 3. Vul de tekstvelden in.
 4. Selecteer OK om het stempel op de pagina te plaatsen.

Eenvoudig indieningsstempel ingevuld

Nadat een stempel aan een pagina toegevoegd is, kan de inhoud ervan niet meer gewijzigd worden.

Een stempel aanpassen

Naast de tekst in formuliervelden kunt u in Revu 21 elk aspect van een stempel aanpassen, welk abonnement u ook hebt. In dit voorbeeld gaan we de bedrijfsnaam en het bedrijfslogo aanpassen.

Om een stempel te wijzigen, moet het geopend worden in bewerkingsmodus:

 1. Selecteer Hulpmiddelen > Stempel, wijs het gewenste stempel aan en klik rechts op Bewerken.
  Bewerk voor dit voorbeeld het stempel Submittal_Status.pdf.
 2. Gebruik markeringshulpmiddelen om het stempel aan te passen door uw bedrijfslogo of bedrijfsnaam toe te voegen en de tekstkleur of -achtergrondkleur te bewerken.

Indieningsstempel met bedrijfslogo

Voor het aanpassen, toevoegen of verwijderen van formuliervelden hebt u een Complete-abonnement nodig.
 1. Nadat u uw stempel hebt aangepast, selecteert u Bestand > Opslaan als en voert u een nieuwe naam in voor uw stempel.

Formuliervelden bewerken en JavaScript

In dit gedeelte bespreken we hoe u met weinig of geen kennis van JavaScript de JavaScript-dialoog en formuliervelden kunt wijzigen. Als er een dynamisch stempel op een document geplaatst wordt:

 • Wordt daardoor een actie vanuit het veld ‘Calculation’ geactiveerd, die de Stempeldialoog genereert.
 • Degene die het stempel geplaatst heeft, kan vervolgens in de JavaScript-prompt de gewenste gegevens invullen.

Het JavaScript in de stempels van onze Extensies-pagina bestaat uit twee delen: het StampCode- en het Calculation-script. Het is belangrijk dat u weet wat deze twee termen inhouden voordat u uw stempel gaat bewerken.

Voor het bewerken van JavaScript hebt u een Complete-abonnement nodig.

Calculation-script

Het Calculation-script is vooraf geschreven en mag niet worden gewijzigd. Het is te vinden in de Eigenschappen van het formulierveld ‘Calculation’. In het Calculation-script worden de variabelen gedefinieerd die in StampCode gebruikt worden. Als u zonder grondige kennis van JavaScript het Calculation-script bewerkt, is de kans groot dat uw stempel niet meer functioneert.

Bewerk of verwijder het veld ‘Calculation’ in het stempel niet.
Alle stempels op de Extensies-pagina werken met vooraf gedefinieerde formuliervelden. U kunt geen keuzegroepen of andere soorten formuliervelden toevoegen. Als u meer stempelvoorbeelden nodig hebt, kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning.

StampCode

Elk stempel heeft een opgeslagen waarde die de StampCode wordt genoemd. Dit is de backendcode voor de visuele elementen in een dynamisch stempel. Als u bijvoorbeeld formuliervelden wilt toevoegen of bewerken, gebruikt u daarvoor de StampCode. De StampCode bepaalt de inhoud die in de Stempeldialoog wordt getoond en werkt rechtstreeks samen met de formuliervelden in het stempel.

De volgende afbeelding laat zien hoe de StampCode correleert met de formulierveldnamen:

'Revise' in code en stempel van indieningsstempel

Voor alle stempels op de pagina Aangepaste Revu-bibliotheken is de StampCode opgesplitst in twee delen: het eerste deel van de StampCode bevat de tekstvelden die in het stempel gebruikt worden en het tweede deel bevat een groep keuzerondjes en een vervolgkeuzemenu.

De StampCode bewerken

 1. Ga naar Venster > Panelen Formulieren  (Alt+Q) om het paneel Formulieren te openen. 
 2. Ga naar Hulpmiddelen > Formulier > JavaScript… (Ctrl+Shift+J) om de dialoog Algemeen script te openen.
 3. Markeer StampCode en selecteer Bewerken.
  Het vooraf ingestelde StampCode-JavaScript voor ‘Status indiening’ wordt weergegeven.

Zoals te zien is, komen de waarden in de StampCode momenteel overeen met de namen van de formuliervelden in het stempel. Het keuzerondje ‘Revise’ in het paneel Formulieren wordt in de StampCode bijvoorbeeld beschreven als:

{ value:"Revise", description:"Revise" }

Het tekstveld ‘CheckedBy’ wordt in de StampCode beschreven als:

{ field:"CheckedBy", description:"Checked by:", default:function() { return Collab.user; } }

In deze beide voorbeelden begint de StampCode met value: of met field:. Deze twee termen correleren rechtstreeks met de namen in het formulierveld. Als de naam van een formulierveld niet exact overeenkomt met de waarde of het veld in de StampCode, dan kan het JavaScript niet uitgevoerd worden. Als we bijvoorbeeld het keuzerondje ‘Revise’ veranderen in ‘Revised’ maar de StampCode niet aanpassen aan die term, dan functioneert het stempel niet meer.

Na value of field staat de beschrijving ‘description’, die bepaalt wat er na het plaatsen van het stempel in de JavaScript-dialoog wordt weergegeven. Het formulierveld ‘Spec‘ wordt bijvoorbeeld beschreven als:

{ field:"Spec", description:"Spec #:", default:function() { return ""; } }

De veldbeschrijvingen die in de JavaScript-dialoog weergegeven worden, kunt u aanpassen door de naam van het formulierveld in het paneel Formulieren en in de StampCode te bewerken. De beschrijving hoeft niet overeen te komen met de naam van een formulierveld. Als we bijvoorbeeld ‘Spec #‘ in de StampCode veranderen in ‘Specification Number‘, dan is dat in de dialoog terug te zien.

Een keuzegroep bewerken

Een nieuw keuzerondje toevoegen aan een bestaande keuzegroep:

 1. Selecteer Hulpmiddelen > Stempel, wijs het gewenste stempel aan en selecteer  Bewerken.
 2. Selecteer het paneel  Formulieren (Alt + Q).
 3. Selecteer een van de keuzerondjes in de keuzegroep Status om het keuzerondje in het stempel te markeren.
 4. Klik in het stempel met de rechtermuisknop op het geselecteerde keuzerondje en selecteer Kopiëren.
 5. Plak (Ctrl+V) het keuzerondje op de plaats waar u wilt dat het in het stempel verschijnt.
 6. Dubbelklik in het paneel Formulieren op het nieuwe keuzerondje om de naam te wijzigen. In dit voorbeeld is een keuzerondje toegevoegd dat de naam ‘Support’ gekregen heeft.

Indieningsstempel Support toegevoegd

 1. Ga naar Hulpmiddelen > Formulieren > JavaScript (Ctrl + Shift +J).
 2. Selecteer StampCode en vervolgens  Bewerken.
 3. Voeg een nieuwe waarde toe aan de radioGroup:

De nieuwe code wordt hieronder weergegeven:

{ value:"Approved", description:"Approved" },
{ value:"Revise", description:"Revise" },
{ value:"Rejected", description:"Rejected" },
{ value:"Support", description:"Supported" }

 1. Selecteer OK om de JavaScript-editor te sluiten.
 2. Selecteer OK om de dialoog Algemeen JavaScript te sluiten.
 3. Tot slot moet u het stempel Opslaan en uw wijzigingen testen.

Als u het stempel aan een PDF toevoegt, moet de Stempeldialoog de nieuwe optie weergeven. In dit voorbeeld is in de dialoog een vierde keuzerondje met de naam Support te zien.

Indieningsstempelknop logo toegevoegd en ingevuld

Als u rechtstreeks via het hulpmiddel Formulieren een nieuw keuzerondje toevoegt, wordt er een tweede keuzegroep gemaakt en wordt dat geen onderdeel van de al bestaande keuzegroep. U kunt de naam van het nieuwe keuzerondje in Eigenschappen (Alt + P) veranderen in ‘Status’, waardoor het rondje wordt toegevoegd aan de radioGroup Status.

Het stempel ‘Status indiening’ kan slechts een enkele radioGroup hebben. Als u probeert een tweede radioGroup toe te voegen, zal het stempel niet meer goed functioneren.

Nuttige informatie

Het proces voor dynamische stempels

Samengevat verloopt het proces voor dynamische stempels in deze volgorde:

 1. Het stempel wordt geplaatst.
 2. Het Calculation-script genereert de stempeldialoog op basis van het algemene script.
 3. Informatie wordt ingevoerd in de stempeldialoog.
 4. Het stempel wordt voltooid met de gewenste informatie.

Veldtypen keuzelijst en vervolgkeuzemenu

In verschillende stempels op de Extensies-pagina wordt een tekstveld als keuzelijst of vervolgkeuzemenu gebruikt. Echte velden van het type keuzelijst of vervolgkeuzemenu zijn niet compatibel met de Calculation-scripts in Revu-stempels.

Hier is een voorbeeld van een tekstveld dat in de Stempeldialoog wordt weergegeven als een vervolgkeuzemenu:

Indieningsstempel vervolgkeuzemenu JavaScript

Het tekstveld ‘Project’ fungeert als vervolgkeuzemenu in de Stempeldialoog. De items die in het menu in de Stempeldialoog verschijnen, zijn afhankelijk van de StampCode.

Indieningsstempel dialoog vervolgkeuzemenu

Problemen oplossen

JavaScript-dialoog verschijnt niet na het plaatsen van een stempel

Het meest voorkomende probleem met dynamische stempels is dat het veld Calculation verwijderd is. Als het veld Calculation verwijderd is, verschijnt de JavaScript-dialoog niet wanneer de stempel geplaatst wordt.

Calculation-veld stempel

U kunt een verwijderd veld Calculation opnieuw aanmaken, maar dan moet u eerst het veld Calculation in de oorspronkelijke sjabloon opzoeken en kopiëren:

 1. Selecteer Hulpmiddelen > Stempel, wijs het gewenste stempel aan (Status indiening in dit voorbeeld) en selecteer  Bewerken.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het Calculation-script en selecteer Kopiëren.

Voeg het veld Calculation toe aan het stempel dat hersteld moet worden:

 1. Selecteer Hulpmiddelen > Stempel, wijs het gewenste stempel aan en selecteer   Bewerken.
 2. Ga naar Hulpmiddelen > Formulier > Tekstvak. Plaats het tekstvak ergens in het stempel en gebruik het paneel Formulier om het veld Calculation te noemen.

Calculation-veld opnieuw aanmaken

 1. Klik met de rechtermuisknop op het veld Calculation en selecteer Eigenschappen.
 2. Selecteer Berekenen in de formulierveldeigenschappen en gebruik het vervolgkeuzemenu om Aangepast Calculation-veld te selecteren.

Calculation-veld handmatig opnieuw toegevoegd

 1. Klik op Bewerken en plak (Ctrl + V) het Calculation-script voor het stempel.
 2. Vervolgens moet u het stempel Opslaan.
 3. Selecteer Bestand > Nieuw en plaats het stempel op een document om te controleren of het goed werkt.

Als u problemen met de stappen in dit artikel ondervindt of als u vragen over dynamische of interactieve stempels hebt, kunt u een e-mail sturen naar support@bluebeam.com. Voeg het betreffende stempel toe aan uw bericht en geef een korte beschrijving van het probleem.

How-To

Revu 21

Markering

 

Related Articles