Panelen aanpassen | Revu 21

Gebruikt u een oudere versie van Revu?

Dit artikel is van toepassing op:

 • Basics
 • Core
 • Complete

In dit deel van Bluebeam Revu aanpassen kijken we naar panelen in Revu. Panelen bevatten diepgaande functies waarvoor speciale interfaces vereist zijn. Panelen zijn verborgen achter hun pictogrammen en kunnen worden gevonden aan de linkerkant van de hoofdwerkruimte. De panelen kunnen worden verplaatst naar de rechterkant of onderkant van de hoofdwerkruimte. Selecteer een van de pictogrammen om een paneel te verbergen of weer te geven.

Panelen versus werkbalken

Panelen worden onderscheiden van werkbalken door de volgende eigenschappen:

 • Bij een werkbalk staat altijd een reeks puntjes (……) bovenaan of aan de linkerkant. Dit is de verplaatsingsgreep.
 • Nadat u een pictogram op de werkbalk hebt geselecteerd, wordt de dynamische werkbalk Eigenschappen actief.
Paneelpictogrammen en werkbalkpictogrammen kunnen niet in dezelfde rij worden geplaatst.

Panelen aanpassen

Bepaalde panelen zijn standaard zichtbaar in de interface van Revu, afhankelijk van het profiel dat u gebruikt. U kunt ze in- of uitschakelen door Venster > Panelen te selecteren en het paneel te kiezen in het vervolgkeuzemenu. Dit menu kunt u ook raadplegen voor de sneltoetsen van elk paneel.

Wanneer u een paneel inschakelt, kunt u het op verschillende manieren plaatsen of combineren:

 • Sleep een paneelpictogram naar de linker-, rechter- of onderkant van de hoofdwerkruimte.
 • Sleep een paneelpictogram naar het midden van de hoofdwerkruimte en laat het los om een zwevend paneel te maken. Zwevende panelen zweven over de hoofdwerkruimte, zodat u tijdens het werken toegang tot het paneel behoudt.
 • Sleep aanvullende paneelpictogrammen naar het zwevende paneel.
 • Als u een paneelpictogram over een geopend paneel sleept, verschijnt er een cirkel met vier pijlen. Als u het paneelpictogram over een van de pijlen beweegt, wordt het paneel opgesplitst in de gekozen richting. Wanneer u panelen opsplitst, kunt u meerdere panelen tegelijk openen.
  Onder het pictogram van een gesplitst paneel staat een grijze lijn. U maakt het splitsen van het paneel ongedaan door het onderste paneelpictogram naar een andere plek in de paneelrij te slepen.
 • Klik met de rechtermuisknop op een paneelpictogram voor toegang tot het contextmenu. Selecteer Verbergen om het paneel uit de paneelrij te verwijderen. Om een paneel snel naar de door u gewenste plek te verplaatsen, selecteert u Bijvoegen > Links/Rechts/Onder/Loskoppelen.

Paneelindelingen opslaan

Elke werkbalk- en paneelindeling kan opgeslagen worden in een profiel.

U kunt uw werkbalkindeling opslaan in uw actieve profiel via Revu > Profielen > Profiel opslaan.

Om van actief profiel te wisselen, selecteert u Revu > Profielen en kiest u een standaard- of eerder opgeslagen profiel.

U kunt profielen bewerken of verwijderen via Revu > Profielen > Profielen beheren.

Lees Met profielen werken voor meer informatie over profielen (waaronder het aanpassen van een vooraf geladen profiel, het aanmaken van een aangepast profiel of het opslaan van wijzigingen aan uw huidige profiel).

Panelen in Revu

Kies uit de lijst hieronder voor meer informatie over een bepaald paneel:

Vlaggen Handtekeningen
 

Meer informatie

Dit artikel is onderdeel van de serie Bluebeam Revu aanpassen

Introductie Algemene voorkeuren [EN]
Panelen Hoofdwerkruimte en menubalk 
Navigatie en statusbalken Werkbalken

Zie ook:

How-to

Interface & Navigatie

Lees hoe u de interface kunt aanpassen voor de weergave van uw favoriete panelen en deze kunt indelen.

Related Articles