Een Studio-sessiedeelnemer weigeren en het beheer van markeringen opnieuw toewijzen | Revu 21

Gebruikt u een oudere versie van Revu?

Dit artikel is van toepassing op:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Hosts van Studio-sessies kunnen markeringen die door inactieve gebruikers zijn toegevoegd opnieuw aan andere sessiedeelnemers toewijzen. Hierdoor zijn er minder corrigerende commentaren nodig, terwijl de traceerbaarheid van auteurs behouden blijft.

Deze stappen bieden u controle over de markeringen van andere gebruikers. U kunt geen machtigingen voor andere gebruikers wijzigen of de voorkeuren voor de sessie wijzigen. Raadpleeg Het beheer van Studio-sessies overdragen als u dit niveau van controle nodig heeft.

Gebruikers weigeren en hun markeringen overdragen

Om het eigendom van markeringen over te dragen, moet u eerst de inactieve gebruiker(s) weigeren en een ontvanger voor de markeringen kiezen.

Met deze functie kunnen Sessiehosts markeringen die zijn toegevoegd door deelnemers die een lopende sessie of het bedrijf dat bij die sessie hoort hebben verlaten, opnieuw toewijzen. Houd er rekening mee dat, zodra een gebruiker geweigerd is en de markeringen opnieuw zijn toegewezen, de geweigerde gebruiker niet meer kan meedoen aan de sessie.
 1. In uw sessie gaat u naar Sessie-instellingen en selecteert u het tabblad Deelnemers.
 2. Kies de deelnemer die u wilt weigeren en selecteer Weigeren. Het dialoogvenster Gebruikers weigeren verschijnt, met de vraag of u de markeringen van de geweigerde gebruikers vergrendeld wilt houden, of dat u ze opnieuw wilt toewijzen.
 3. Als u markeringen opnieuw wilt toewijzen, selecteert u Toewijzen om markeringen te bewerken. Er verschijnt een vervolgkeuzelijst met deelnemers van de sessie.
 4. Selecteer de deelnemer aan wie u het beheer van de markeringen wilt overdragen en selecteer vervolgens 1 gebruiker weigeren.
  U kunt meerdere gebruikers tegelijkertijd weigeren, maar de markeringen kunnen alleen worden overgedragen aan één andere gebruiker in de lijst met deelnemers.
 5. De ontvangers van markeringen krijgen een melding dat zij hun sessiedocumenten moeten sluiten en heropenen voordat ze kunnen beginnen met bewerken. Ontvangers krijgen ook een e-mail waarin staat dat markeringen aan hen zijn overgedragen.

U kunt ook in de chatrecord controleren of een gebruiker is geweigerd en of de markeringen zijn overgedragen.

Dingen om te overwegen

 • Alleen de sessiehost en gebruikers met volledige controle kunnen een gebruiker weigeren en het beheer van markeringen overdragen.
 • Een geweigerde gebruiker wordt grijs weergegeven in de lijst met deelnemers aan de sessie. Deze gebruiker kan, zodra de markeringen opnieuw zijn toegewezen, niet meer aan de sessie meedoen. Dit proces is permanent en onomkeerbaar.
 • In de Lijst met markeringen en in alle relevante pdf-samenvattingen staan zowel de originele auteur van de markeringen als de huidige beheerder.
 • Een recordlog met de overdracht van het eigendom van de markering kan worden geëxporteerd als onderdeel van de rapporten van het sessielogboek.

Zie voor meer informatie over het opnieuw toewijzen van markeringen Toegang van een bestaande deelnemer weigeren.

How-to

Markering

Als u in een studio-sessie werkt, kan het voorkomen dat een bijdrager een project verlaat. U kunt markeringen aan een andere gebruiker van een sessie toewijzen zodat er minder corrigerende commentaren nodig zijn, terwijl de traceerbaarheid van auteurs behouden blijft.

Related Articles