Verbeter de workflow van uw take-offs met het hulpmiddel Tellen

Van toepassing op:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Het Telhulpmiddel is een markering die bijhoudt hoe vaak deze in een document is geplaatst. Dit komt van pas bij het volgen van het aantal individuele onderdelen op uw PDF-bestanden en kan gemakkelijk worden gepresenteerd in een spreadsheet of legenda.

In dit artikel met tips en trucs richten we ons op het Telhulpmiddel binnen meerdere bouwfases. In deze workflow wordt de telling toegevoegd aan tekeningen tijdens hoeveelheidsbepalingen, gelabeld met statussen voor voorafgaand aan de bouw, waarna het wordt bijgewerkt met de huidige installatiefase op de bouwlocatie.

Handmatig tellen tijdens hoeveelheidsbepalingen

U kunt tellers in uw tekening plaatsen door precies daar te klikken waar u deze wilt:

 1. Ga naar Hulpmiddelen > Meten > Tellen .
 2. Klik op elk voorwerp op de pagina die u wilt tellen.
 3. Druk op Esc als u klaar bent met het plaatsen van tellers.

Als u tellers wilt blijven toevoegen aan een bestaande telgroep, klikt u met de rechtermuisknop op de teller in de Lijst met markeringen of in uw document en selecteert u Tellen hervatten.

Autmatisch tellen met Visueel Zoeken

U kunt automatisch tellers in uw document plaatsen door middel van Visueel Zoeken. Als u tellers plaatst met Visueel Zoeken, doorzoekt u het gehele document op een geselecteerd voorwerp en past u automatisch tellers toe op elk resultaat. Tellers toevoegen via Visueel Zoeken:

 1. Open het paneel Zoeken (Alt+1).
 2. Klik op de knop Visueel Zoeken .
 3. Klik op de knop Rechthoek .
 4. Teken een rechthoek rondom het voorwerp of de tekst die u wilt tellen.
 5. Klik op Zoeken.
  Uw resultaten verschijnen onderaan het paneel Zoeken.
 6. Om individuele resultaten te selecteren, selecteert u het selectievakje naast het resultaat. Om alle resultaten te selecteren, selecteert u het selectievakje boven de resultaten.
 7. Klik op de vervolgkeuzelijst Opties controleren en klik op Aantal metingen toepassen op selectie om een symbool voor uw teller te selecteren.

Tellers verschijnen in elk zoekresultaat in uw document.

Deze workflow werkt ook met Tekst zoeken.

Uw tellers bekijken in de Lijst met markeringen

Nu u uw eigen tellers in het document hebt geplaatst, kunt u de naam, hoeveelheid en locatie bekijken in de Lijst met markeringen:

 1. Open de Lijst met markeringen (Alt+L) .
 2. Klik op de vervolgkeuzelijst Lijst met markeringen .
 3. Ga naar Kolommen en selecteer Tellen en Ruimte als deze nog niet zijn geselecteerd.

Uw tellers verschijnen in de Lijst met markeringen en de aantallen verschijnen in de kolom Tellen, gescheiden door de ruimte waarin ze verschijnen.

Het uiterlijk en de details van tellers bewerken

U kunt het uiterlijk en de metadata van uw tellers bewerken zodat deze goed kunnen worden herkend en beheerd.

 1. Klik op een teller om alle tellers in de groep te selecteren.
 2. Open het Paneel Eigenschappen (Alt+P) om uw teller te bewerken door:
  • Het onderwerp te veranderen zodat het gemakkelijker kan worden herkend in de Lijst met markeringen
  • Labels toe te voegen
  • De kleur te selecteren
  • Het symbool te veranderen
  • De ondoorzichtigheid aan te passen
Deze eigenschappen kunnen ook direct worden bewerkt vanuit de Werkbalk Eigenschappen.
 1. Druk op Esc als u klaar bent met het bewerken van uw teller.

Zodra uw Telhulpmiddelen er zo uitzien als u wilt, is het een goed idee om deze op te slaan in uw Tool Chest zodat u ze later opnieuw kunt gebruiken.

Tellers scheiden met Ruimtes

Met Ruimtes kunt u uw markeringen groeperen volgens hun locatie op uw tekening. Dit maakt het bijvoorbeeld gemakkelijk om uw tellers te ordenen op de specifieke ruimte waarin zij zich bevinden.

Ruimtes configureren:

 1. Open de Ruimtes
 2. Klik op Ruimte toevoegen (Alt+S) [pictogram ruimte toevoegen].
 3. Om een rechthoekige ruimte te maken, klikt u op een rechthoek en versleept deze om de ruimte te definiëren.
  Om een ruimte met een onregelmatige vorm te maken, klikt u op elke hoek van uw ruimte tot u een volledige omtrek hebt gemaakt.
 4. Voer een naam in voor de ruimte en klik op OK.

Zodra u ruimtes hebt gemaakt in uw document, kunt u de kolom Ruimte van de Lijst met markeringen gebruiken om uw tellers te ordenen op de Ruimte waarin deze zich bevinden.

De status van de tellers bewerken

U kunt een status toewijzen aan uw tellers zodat u snel kunt zien hoe ver het installatieproces van elk voorwerp is gevorderd. Statussen worden toegepast op alle tellers in een tellergroep. U kunt een vooraf ingestelde status selecteren of u kunt aangepaste statussen aanmaken. U kunt bijvoorbeeld aangepaste statussen aanmaken, genaamd Installeren en Voltooien; daarna kunt u het uiterlijk bewerken zodat de tellers Installeren oranje zijn en de tellers Voltooien groen.

Een status instellen voor uw tellers:

 1. Klik met de rechtermuisknop op een teller in de Lijst met markeringen of in uw document en ga naar Status instellen en selecteer uw gewenste status.
 2. Statussen worden toegepast op de gehele groep van een geselecteerde teller. Als u individueel statussen wilt toepassen, kunt u uw tellers splitsen, waardoor ze van hun groep worden gescheiden als individuele markeringen. Uw tellers splitsen:
  1. Klik met de rechtermuisknop op een teller en selecteer Alle splitsen.
   Elke teller verschijnt nu afzonderlijk in de Lijst met markeringen en de kolom Tellen geeft “1” aan.
  2. Zodra tellers zijn gesplitst, kunt u statussen instellen voor individuele tellers.
 3. Klik met de rechtermuisknop op elke teller en stel de geschikte status in.
  De statussen van de tellers verschijnen in de kolom Status in de Lijst met markeringen.

Een legenda aanmaken van uw tellers

Als uw tellers zijn geplaatst en de statussen zijn toegewezen, kunt u direct in uw PDF een Legenda plaatsen om een dynamische visuele weergave van de voortgang van de installatie aan te maken.

Een legenda maken:

 1. Houd Ctrl ingedrukt in de Lijst met markeringen en selecteer alle tellers die u in uw legenda wilt opnemen.
 2. Klik met de rechtermuisknop op een van de tellers en selecteer Legenda > Nieuwe legenda maken.
 3. Open het Paneel Eigenschappen en klik op Kolommen bewerken.
 4. Vul de selectievakjes Tellen en Status, evenals andere informatie die van pas kan komen voor uw legenda.

Als iemand de status van een teller verandert, wordt de legenda automatisch bijgewerkt met de verandering, waardoor de viewer een visueel statusrapport krijgt dat altijd actueel is gedurende elke stap van het installatieproces.

Zodra uw tellers en statussen zijn ingesteld zoals u wilt, kunt u een Markeringssamenvatting exporteren om een gebruiksvriendelijk rapport op te stellen dat kan worden opgeslagen en gedeeld als PDF- of CSV-document.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

How-to

Markering

Meting

Revu bevat een gestroomlijnde plug-in voor Internet Explorer (IE). Daardoor kunnen PDF’s direct worden geopend in Revu vanuit een bibliotheek op een SharePoint-server op locatie of een online exemplaar.

Related Articles