Tips voor het markeren en selecteren van tekst

Van toepassing op:

  • Revu 20
  • Revu 2019
  • Revu 2018

Probleem

De hulpmiddelen Markeren en Tekst selecteren selecteren tekst die u niet wilt.

Zie dit artikel als uw markeringen ondoorzichtig zijn en uw tekening of tekst verbergen.

Oorzaak

De tekst in een PDF is in individuele regels opgeslagen in plaats van in blokken of paragrafen. Hierdoor kan bij het naar beneden verplaatsen van een cursor om meerdere regels tekst te selecteren ertoe leiden dat tekst op de andere kant van de pagina wordt geselecteerd.

Oplossing

Hier volgen enkele alternatieven voor het nauwkeurig selecteren en markeren van tekst. Deze methoden kunnen van pas komen onder verschillende omstandigheden.

Het hulpmiddel Markeren werkt op twee verschillende manieren. Als het hulpmiddel Markeren tekst detecteert, zal de cursor in een I-balk veranderen en zichzelf vastmaken aan de tekst. Als de cursor niet over tekst heen staat, is de cursor een pen en kunt u uit de vrije hand tekenen, net als met het hulpmiddel Pen .

Klikken en slepen

Houd de Ctrl-toets ingedrukt terwijl het hulpmiddel Tekst selecteren de tekst loslaat. Zo kunt u een rechthoek tekenen rondom de tekst die u wilt selecteren.

  1. Ga naar Bewerken > PDF-inhoud > Tekst selecteren (Shift+T) of klik op de knop Tekst selecteren in de Navigatiebalk.
  2. Houd de Ctrl-toets ingedrukt, klik en sleep om een rechthoek om de tekst heen te tekenen. De geselecteerde tekst is tijdelijk blauw gemarkeerd.
  3. Klik met de rechter muisknop op de geselecteerde tekst en klik op Geselecteerde tekst markeren.
De instelling Geselecteerde tekst kopiëren in tekstmarkeringen in het tabblad Markeringen van de Hulpmiddelvoorkeuren zorgt ervoor dat alle gemarkeerde tekst verschijnt in de kolom Opmerkingen van de Lijst met markeringen . Hiermee kunt u gemarkeerde zinnen in een document een voor een beoordelen.

Markeren uit de vrije hand

U kunt de modus Markeren uit de vrije hand activeren door de Ctrl-toets ingedrukt te houden. Hierdoor wordt de functie Vastmaken aan tekst uitgeschakeld zodat u uit de vrije hand kunt markeren (net zoals met het hulpmiddel Pen ).

  1. Klik op Hulpmiddelen > Markeren > Markeren (H).
  2. Houd de Ctrl-toets ingedrukt en teken een lijn over de tekst die u wilt markeren. Trek een rechte lijn door de Ctrl– en Shift-toets ingedrukt te houden.
De instelling Geselecteerde tekst kopiëren in tekstmarkeringen in het tabblad Markeringen van de Hulpmiddelvoorkeuren werkt alleen als tekst is geselecteerd in de modus vastmaken aan tekst. Daarom verschijnt met de vrije hand gemarkeerde tekst niet in de kolom Opmerkingen van het paneel Markeringen.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

How-to

Problemen oplossen

Markering

Als de randen van uw PDF-bestanden worden afgesneden als u vanuit AutoCAD een PDF aanmaakt met de Bluebeam-plug-in, wordt in dit artikel beschreven hoe u het afdrukbare gebied van elk paginaformaat kunt wijzigen in de Bluebeam .pc3-bestanden.

Related Articles