De beste manier om markeringen te vergrendelen: vergrendelen vs. afvlakken

Van toepassing op:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Met Revu kunt u markeringen vergrendelen of afvlakken zodat ze niet per ongeluk worden verplaatst of bewerkt, maar hoe weet u welke manier u waar moet gebruiken?Het antwoord zit hem in wat u ermee wilt bereiken: wilt u de markeringen een permanent onderdeel van de inhoud van het document maken dat nooit meer kan worden bewerkt? Of wilt u gewoonweg voorkomen dat de markeringen ongewenst worden gewijzigd of verwijderd?Om u te helpen kiezen wat u moet doen en wanneer, bekijken we eerst de verschillen tussen de functies Vergrendelen en Afvlakken en de voordelen van beide.

Vergrendelen

Het grootste voordeel van een vergrendelde markering is flexibiliteit: individuele markeringen kunnen worden gewisseld tussen vergrendeld en ontgrendeld. De vergrendelde status kan worden geactiveerd door met de rechtermuisknop op de markering te klikken en Vergrendelen te kiezen of via de kolom Vergrendelen in de lijst met markeringen. Na vergrendeling kan een markering niet meer worden gewijzigd of verwijderd — hoewel bepaalde functies zoals statusveranderingen, antwoorden, exporteren en kopiëren nog wel beschikbaar zijn. Markeringen kunnen individueel of in een groep worden vergrendeld.Voor meer informatie over het vergrendelen van uw markeringen raadpleegt u Markeringen aanmaken en bewerken

Bezig met plat maken

Als markeringen worden afgevlakt, fuseert Revu ze in de inhoudslaag van de PDF. Na dit proces is het wijzigen of aanpassen van uw markeringen niet meer mogelijk en verschijnen ze niet meer in de lijst met markeringen.Hoewel u met de rechtermuisknop op een individuele markering kunt klikken en deze kunt afvlakken, kunt u het afvlakken van individuele markeringen niet meer ongedaan maken. Het ongedaan maken van afvlakkingen heeft invloed op alle markeringen op een pagina.Voor meer informatie over het afvlakken van markeringen en het ongedaan maken ervan, raadpleegt u Markeringen afvlakken.

Processen die het ongedaan maken van het afvlakken van markeringen voorkomen

Hoewel het inschakelen van de optie Markeringsherstel toestaan in het dialoogvenster Markeringen afvlakken de mogelijkheid biedt om het afvlakken van markeringen ongedaan te maken, veranderen de onderstaande functies de inhoud en voorkomen dat afgevlakte markeringen worden hersteld.

 • Tekst bewerken
 • Zoeken en vervangen
 • Inhoud wissen
 • Inhoud knippen
 • Pagina-inhoud herstellen
 • Bestandsgrootte verminderen
 • Redacties toepassen
 • Kleurverwerking

Als u de voornoemde processen wilt gebruiken in uw document, dan raden we aan het afvlakken van uw markeringen eerst ongedaan te maken voordat u dit doet. Daardoor kunt u ze daarna nog bewerken.

Afgevlakte vormvelden kunnen in geen geval ongedaan worden gemaakt.

Aanbevelingen

Op basis van de voordelen en verschillen tussen de functies Vergrendelen en Afvlakken kunt u de volgende zaken overwegen als u een workflow kiest voor het beheren van uw markeringen.

 • Vergrendel de markeringen als uw document nog wordt bewerkt. Vergrendelde markeringen kunnen altijd worden geëxporteerd en gekopieerd. U kunt ze blijven veranderen, zoals beantwoorden of de status wijzigen. Het voortdurend afvlakken en ongedaan maken van markeringen kost veel tijd en is riskant.
 • Bepaalde processen en functies voorkomen een permanent herstel van markeringen als u een document afvlakt. Raadpleeg Processen die het ongedaan maken van het afvlakken van markeringen voorkomen voor meer informatie.
 • Als u klaar bent om uw markeringen af te vlakken, bewaart u een kopie van uw PDF en vlakt u die kopie af. Daardoor blijft het originele document niet-afgevlakt voor het geval u deze nog wilt bewerken.
 • Over het algemeen is het zo als u wilt voorkomen dat derden uw markeringen verwijderen of wijzigen, dat u ze het beste direct kunt afvlakken voordat u het document stuurt en ervoor zorgt dat de optie Markeringsherstel toestaan is ingeschakeld in het menu Afvlakken. Zie Markeringen afvlakken voor meer informatie.Als u meer beveiliging wilt of een audittraject, dan kunt u het bestand uploaden naar een Bluebeam Studio-sessie. Daardoor kunnen andere gebruikers het bestand niet afvlakken.
 • Afvlakken zorgt ervoor dat markeringen en aantekeningen worden weergegeven in PDF-viewers en mobiele apps die alleen de PDF-inhoud weergeven en die anders de inbegrepen markeringen en aantekeningen niet weergeven.
 • Als uw markeringen Acties bevatten waaraan u wilt werken in Revu iPad of Vu iPad, dan moet u deze afvlakken voordat u ze naar het apparaat overdraagt. Meer informatie over het afvlakken van uw markeringen vindt u in Een actie definiëren.
 • Vlak het document af als u naar tekst wilt zoeken in markeringen. U kunt niet standaard naar tekst zoeken in markeringen.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

How-to

Markering

Documenten bewerken

De Weergavemodus is vooral bedoeld voor gebruikers die Revu niet hebben geregistreerd of die een Open licentie hebben. Als u zelf niet onder die categorieën valt, dan hebt u alleen de Markeringsmodus nodig.

Related Articles