De rand wordt afgesneden bij het aanmaken van PDF’s in AutoCAD

Van toepassing op:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018
 • Revu 2017 & ouder

Probleem

Wanneer u een PDF maakt van een AutoCAD-tekening met behulp van de Bluebeam-invoegtoepassing, worden de randen van uw tekening afgesneden, waardoor de tekening niet volledig is.

Oorzaak

Mogelijk moet u het afdrukgebied van elk paginaformaat in uw Bluebeam-.pc3-bestanden wijzigen.

Oplossing

Het afdrukbare gebied van elk paginaformaat staat in de .pc3-bestanden van de Bluebeam-plug-in, die gewijzigd kunnen worden via de AutoCAD Plotter Configuratie-editor.

Hoewel aanbevolen wordt deze bestanden niet te wijzigen, kan een geavanceerde gebruiker daar wel voor kiezen. We raden u ten zeerste aan om een back-up te maken van de originele .pc3-bestanden voordat u eventuele bewerkingen doorvoert.

De .pc3-bestanden van de Bluebeam-invoegtoepassing voor AutoCAD zijn aangemaakt met de AutoCAD Plotter Configuration Editor. Deze .pc3-bestanden zijn specifiek aangemaakt voor de invoegtoepassing en kunnen niet worden gebruikt vanuit de dialoog Afdrukken van AutoCAD. De bestanden in Revu staan hieronder:

Plug-in via printerdriver
AutoCAD 2010 en hoger Bluebeam PDF10 Printer HighRes.pc3, Bluebeam PDF10 Printer MedRes.pc3
Plug-in via Heidi-stuurprogramma
AutoCAD 2010 en hoger Bluebeam PS10 HighRes.pc3, Bluebeam PS10 MedRes.pc3
Plug-in die DWF-uitvoer aanmaakt
AutoCAD 2010 en hoger Bluebeam DWF10.pc3
Map met PC3-bestanden
Revu 2016 – Revu 21 C:\ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\2018\Pushbutton PDF\AutoCAD\PC3 (2018 is de versie van Revu)
Revu 10 – 2015 C:\ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\Pushbutton PDF\AutoCAD\PC3
Revu 9 en ouder C:\Users\All Users\Bluebeam Software\Pushbutton PDF\AutoCAD\PC3
De map ProgramData is standaard verborgen in de Windows Verkenner. Afhankelijk van uw versie volgt u de onderstaande stappen om toegang te krijgen.
 • In Windows 11, 10 en 8.1: ga naar het tabblad Beeld in de Verkenner en schakel het selectievakje Verborgen items in.
 • In Windows 7 SP1 en Vista: ga naar Organiseren > MapZoekopties. Wanneer het dialoogvenster Mapopties wordt geopend, selecteert u het tabblad Weergave en schakelt u de optie Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven in.

Nadat u uw .pc3-bestanden hebt geopend en er een back-up van hebt gemaakt, volgt u de onderstaande stappen om het afdrukbare gebied te wijzigen:

 1. Bewerk het PC3-bestand.
  1. Sluit AutoCAD.
  2. Ga in de Verkenner naar de map met de .pc3-bestanden (zie hierboven).
  3. Dubbelklik op het .pc3-bestand dat u wilt bewerken, waarna de Plotter Configuration Editor zal worden geopend.
  4. Ga naar het tabblad Apparaat- en documentinstellingen.
  5. Klik in de lijst op Standaard papierformaat wijzigen (afdrukbaar gebied).
  6. In de lijst Standaard papier wijzigen selecteert u het te bewerken paginaformaat.
  7. Selecteer Wijzigen en wijzig de waarden.
  8. Klik op Volgende en vervolgens op Voltooien.
  9. Herhaal dit voor de andere paginaformaten.
  10. Selecteer OK om de veranderingen op te slaan en de Plotter Configuration Editor te sluiten.
 2. De AutoCAD-paginaformaten opnieuw maken.
  1. Selecteer Start en typ Bluebeam Administrator in de zoekbalk.
  2. Klik met de rechtermuisknop op Bluebeam Administrator en selecteer Uitvoeren als beheerder.
  3. Ga naar het tabblad Paginaformaat AutoCAD .
  4. Selecteer Wissen en vervolgens Opnieuw maken.
  5. Ga naar het tabblad Invoegtoepassingen.
  6. Deselecteer het vakje AutoCAD en klik op Toepassen.
  7. Selecteer het vakje AutoCAD en klik op OK.
  8. Herstart AutoCAD.

Omdat de instellingen worden opgeslagen per paginaformaat, moeten de marges van de tekening voor elk paginaformaat worden gewijzigd. Nadat u het afdrukbare gebied in uw .pc3-bestanden heeft bijgewerkt en de marges in uw tekening(en) heeft aangepast, maakt u een PDF om de wijzigingen te testen.

Wijzigingen in .pc3-bestanden zijn van invloed op alle PDF-bestanden die worden aangemaakt met de Bluebeam-invoegtoepassing voor AutoCAD. Als u ooit contact nodig hebt met Bluebeam Support, laat het ons dan weten als u wijzigingen hebt doorgevoerd in uw paginaformaat.
Deze wijzigingen hebben geen effect op de Bluebeam PDF-printer. PC3-bestanden voor de Bluebeam PDF-printer en plug-in die de printerdriver gebruiken, kunnen niet worden gedeeld met andere computers of opgeslagen op een algemene locatie op een netwerk.

Aanvullende paginaformaten kunnen worden aangemaakt voor de AutoCAD-invoegtoepassing en Bluebeam PDF-printer met behulp van de Bluebeam Administrator. Bekijk dit artikel [EN] voor meer informatie.

Problemen oplossen

Revu 2017 & ouder

Revu 2018

Revu 2019

Revu 20

Revu 21

Integraties & Plug-ins

Worden de randen van uw tekeningen afgesneden als u vanuit AutoCAD een PDF aanmaakt met de Bluebeam-invoegtoepassing? In dit artikel wordt beschreven hoe u het afdrukbare gebied van elk paginaformaat kunt wijzigen in de Bluebeam .pc3-bestanden.

Related Articles