Een Revu-licentie overzetten naar een nieuwe computer

Dit artikel is van toepassing op:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Spring naar andere versies:

U moet zowel uw serienummer als uw productcode bij de hand hebben om dit proces te voltooien. Deze zijn te vinden op het licentiecertificaat dat door de eigenaar van de licentie naar u is gestuurd vanuit registration@bluebeamops.com. Zie Uw Revu-productcode vinden als u uw licentiegegevens niet kunt vinden.

Als het u niet lukt een eerder apparaat uit te schrijven, lees dan dit artikel voor hulp bij het vrijgeven van uw licentie. 

Back-ups maken van instellingen en instellingen terugzetten

Uw licentie overdragen

Controleer voordat u begint of de broncomputer waarvandaan u overzet een stabiele internetverbinding heeft.

Op de broncomputer

 1. Open Revu en ga naar Revu > Registratie ongedaan maken. Sluit Revu.
 2. Open het Windows Startmenu en selecteer Apps en functies (Programma’s en functies).
 3. Selecteer Bluebeam Revu en selecteer vervolgens Installatie ongedaan maken. Volg de instructies op het scherm om de software te verwijderen.
  Als u Revu 20 gebruikt, ga dan door naar stap 4. Ga anders door naar het volgende deel over de installatie van Revu op uw nieuwe computer.
 4. Vanuit Apps en functies selecteert u BluebeamOCR 20. Vanaf Revu 20 moet de installatie van de OCR-module afzonderlijk van de algemene Revu-toepassing ongedaan worden gemaakt.
 5. Selecteer Installatie ongedaan maken. Volg de instructies op het scherm om de software te verwijderen.

Op de doelcomputer

Als u Revu al wel op de doelcomputer hebt geïnstalleerd, dan hoeft u uw software alleen maar te registreren op het nieuwe apparaat door Revu te openen en naar Revu > Registreren te gaan, en het serienummer en de productcode op uw licentiecertificaat in te voeren.

Volg de onderstaande stappen als u Revu niet op uw nieuwe computer hebt geïnstalleerd:

 1. Download Revu. Een downloadlink is inbegrepen bij het licentiecertificaat. Zorg dat u de editie en versie van de software downloadt die op uw licentiecertificaat staat vermeld. 
 2. Installeer Revu.
 3. Tijdens installatie voert u het serienummer en de productcode in wanneer hierom wordt gevraagd. Deze staan op het licentiecertificaat dat u hebt gekregen van registration@bluebeamops.com.

Nadat het installatieproces is voltooid, zal uw licentie van Revu met succes zijn overgedragen. U kunt Windows opnieuw opstarten voordat u Revu opnieuw opent. Sla uw werk op en sluit eventuele toepassingen voordat u opnieuw opstart.

Problemen oplossen

Zie  Revu registratiefouten voor een lijst met veelvoorkomende oplossingen voor hulp bij mogelijke fouten tijdens het registratieproces. 

Andere versies van dit artikel

Revu 2017 en lager

U kunt uw licentie naar een nieuwe computer overplaatsen door het hieronder beschreven proces uit te voeren. U hebt wel het serienummer en de productcode nodig die staan vermeld op het licentiecertificaat dat naar u is verstuurd vanaf registration@bluebeamops.com.

As u deze informatie kwijt bent, kunt u contact opnemen met Licenties en Registratie om te vragen of het licentiecertificaat opnieuw naar u kan worden verzonden. Vergeet in dat geval niet om het serienummer en versienummer, uw naam en bedrijfsnaam en uw e-mailadres en telefoonnummer te vermelden.

Als u uw Bluebeam-serienummer niet kent, kunt u het vinden door Revu te openen en op Revu > Over te klikken. Het serienummer staat in de linkerbovenhoek, onder de titel en het versienummer. Deze gegevens moet u ook vermelden als u contact opneemt met Licentie en registratie.

Revu 2015 en Microsoft ACS uit gebruik gehaald

Microsoft heeft zijn Access Control Service (ACS) uit gebruik gehaald, een cloudauthenticatiedienst die gebruikers autoriseerde voor toegang tot bepaalde webapplicaties en -diensten. De 2015.5 en 2015.6 versies van Revu gebruiken ACS als een gebruiker probeert online een computer te registreren of activeren op een Revu-licentie. Daardoor werkt het online registratieproces niet langer met deze versies. Als u Revu 2015.5 of 2015.6 heeft, zie dan Microsoft ACS uit gebruik gehaald en Revu-authenticatie voor meer informatie en instructies om uw licentie over te dragen.

Een reservekopie maken van uw Revu-instellingen

Lees Uw Bluebeam Revu instellingen, werksets, profielen en stempels back-uppen en herstellen als u de instellingen en stempels van uw huidige computer wilt bewaren.


De licentie verplaatsen in Windows 10, 8.1 en 7 SP1

 1. Raadpleeg de Compatibiliteitstabel voor Bluebeam Revu om te controleren of uw versie van Revu compatibel is met het besturingssysteem en de bijbehorende software op uw nieuwe computer.
 2. Zorg dat de computer is verbonden met internet en gebruik Bluebeam Administrator om de registratie van de software ongedaan te maken.
  1. In Windows 10: klik op Start > Bluebeam Software > Bluebeam Administrator.
   In Windows 8.1: klik of druk op Start en typ Bluebeam Administrator.
   In Windows 7 SP1: klik op Start > Alle programma’s > Bluebeam Software > Bluebeam Administrator.
  2. Klik in het menu Tools op Registratie ongedaan maken;
  3. Klik op OK.
 3. Verwijder Revu van de oorspronkelijke computer.
  1. In Windows® 10: klik met de rechtermuisknop op Start en klik daarna op Apps en onderdelen of op Programma’s en functies bovenaan het scherm.
   In Windows 8.1: klik met de rechtermuisknop op Start en klik daarna op Programma’s en functies bovenaan het scherm.
   In Windows 7 SP1: Klik op Start > Configuratiescherm en klik daarna op Een programma verwijderen of op Programma’s en functies;
  2. Selecteer Bluebeam Revu en klik op Verwijderen;
  3. Volg de instructies op het scherm om de software te verwijderen.
 4. Download en installeer de software op de nieuwe computer. Er is een link voor het downloaden van de software in het licentiecertificaat opgenomen. U kunt de software ook downloaden op onze Downloads & Updates-pagina.
  Zorg dat u de editie en versie van de software downloadt die op uw licentiecertificaat staat vermeld;
 5. Tijdens de installatie wordt u gevraagd om het serienummer en de productcode in te voeren die u van Bluebeam hebt ontvangen. Volg de instructies om online of handmatig het autorisatieproces uit te voeren om de software op de nieuwe computer te autoriseren.

Volg de onderstaande stappen om het registratieproces uit te voeren als Revu al op de nieuwe computer is geïnstalleerd:

 1. Open Revu.
 2. Klik op Help > Registreren.
 3. Kopieer en plak het serienummer en de productcode zo nodig uit de e-mail met het licentiecertificaat in de relevante velden in het dialoogvenster ‘Registratie’;
 4. Klik op Registreren en vervolgens op Voltooien.
  Klik hier voor meer informatie over de  fout en oplossing als er tijdens de registratie een foutmelding wordt weergegeven. Als u een foutmelding krijgt over netwerk-/verbindingsproblemen bij het opheffen van de registratie en/of het opnieuw registreren, ga dan naar dit artikel.

De licentie verplaatsen in Windows XP

Hoewel we de instructies hieronder hebben aangegeven, is het belangrijk om te weten dat Microsoft geen ondersteuning meer biedt voor Windows XP. Om die reden kunnen wij geen ondersteuning bieden voor Revu-versies die niet compatibel zijn met de huidige ondersteunde versies van Windows. Raadpleeg onze informatie over compatibiliteit voor meer details.

Als u Bluebeam Revu wilt gebruiken op een ondersteunde versie van Windows, kunt u de huidige versie online aanschaffen in de Bluebeam Store.

 1. Raadpleeg de compatibiliteitstabel voor Bluebeam Revu om te controleren of uw versie van Revu compatibel is met het besturingssysteem en de bijbehorende software op uw nieuwe computer.
 2. Maak u de registratie van de software ongedaan terwijl uw computer is verbonden met internet.
  1. Klik op Start > Alle programma’s > Bluebeam Software > Bluebeam Administrator.
  2. Klik in het menu Tools op Registratie ongedaan maken.
  3. Klik op OK.
 3. Verwijder de Bluebeam-software van de originele computer.
  1. Klik op Start en vervolgens op Configuratiescherm.
  2. Klik op Programma’s verwijderen of toevoegen.
  3. Selecteer Bluebeam Revu in de lijst.
  4. Klik op Wijzigen/verwijderen en voltooi het verwijderproces.
 4. Download en installeer de software op de nieuwe computer.
  1. Er is een link voor het downloaden van de software in het licentiecertificaat opgenomen. U kunt de software ook downloaden op onze Downloads & Updates-pagina.
   Zorg dat u alleen de versie downloadt en installeert waarvan de editie en de versie op uw licentiecertificaat zijn vermeld.
  2. Tijdens de installatie wordt u gevraagd om het serienummer en de productcode in te voeren die u van Bluebeam hebt ontvangen.
  3. Voltooi het online of handmatige autorisatieproces om de software autoriseren op de nieuwe computer.

Volg de onderstaande stappen om het registratieproces uit te voeren als Revu al op de nieuwe computer is geïnstalleerd:

 1. Open Revu.
 2. Klik op Help > Registreren.
 3. Kopieer en plak het serienummer en de productcode zo nodig uit de e-mail met het licentiecertificaat naar de relevante velden in het dialoogvenster ‘Registratie’.
 4. Klik op Registreren en vervolgens op Voltooien.
  Klik hier voor meer informatie over de  fout en oplossing als er tijdens de registratie een foutmelding wordt weergegeven. Als u een foutmelding krijgt over netwerk-/verbindingsproblemen bij het opheffen van de registratie en/of het opnieuw registreren, ga dan naar dit artikel.

Configuratie

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Revu 2017 & ouder

Installatie

Licenties en registratie

Wist u dat u uw Revu-licentie kunt overdragen naar een nieuwe computer? Lees meer over het maken van een back-up van uw instellingen en volg hier onze stap-voor-stap gids.

Related Articles