Revu-registreringsfeil

Problem

En av feilmeldingene nedenfor vises når du forsøker å registrere Bluebeam-programvaren.

Løsning

Kontroller lisenssertifikatet

Det første du må gjøre, er å bekrefte at programvareutgaven (Standard, CAD eller eXtreme®) og versjonsnummeret som vises i Registrering-dialogboksen, i tillegg til serienummeret og produktnøkkelen som du har oppgitt, stemmer overens med det som er listet opp i lisenssertifikatet som ble sendt fra registration@bluebeamops.com.
Hvis du har mistet lisenssertifikatet, kan du ta kontakt med Lisens og registrering for å be om å få en ny kopi.

Vanlige Revu-registreringsfeil

Revu 2019

Revu 2017 e versioni precedenti

Revu 20

Revu 2018

Feilmelding

Related Articles