Veiledning for portalen for Bluebeams organisasjonsadministratorer

Introduksjon

Portalen for Bluebeam-organisasjonsadministratorer er et administrasjonsverktøy på nettet som er tilgjengelig for alle aktive brukere. Herfra kan organisasjonsadministratorer tildele Bluebeam-abonnementslisenser, legge til eller fjerne sluttbrukere, administrere andre organisasjonsadministratorer med mer.

 1. Når du har kjøpt et Bluebeam-abonnement, mottar du en invitasjon på e-post om å registrere organisasjonsadministratorkontoen din.Invitasjon for organisasjonsadministratorer
 2. Klikk på Godta invitasjon.
 3. Fyll ut skjemaet med informasjonen din og angi et passord for den nye kontoen din.
 4. Når du er ferdig med å fylle ut skjemaet, klikker du på Fullfør nederst på siden.
 5. Du mottar enda en e-post som ber deg bekrefte e-postadressen som brukes til Bluebeam ID (BBID).Bekreft Bluebeam ID
 6. Klikk på Bekreft Bluebeam ID.
 7. Når du har fullført kontoregistreringen, mottar du en tredje e-post med tilgang til Bluebeam-kontoens påloggingsside.Kom i gang som organisasjonsadministrator
 8. Klikk på Kom i gang.
 9. Skriv inn BBID-påloggingsopplysningene.
Under kontoregistreringsprosessen mottar du også en e-post for å konfigurere Bluebeam University-kontoen din. Alle abonnementer omfatter gratis tilgang til BBU-opplæringsinnhold til deg og brukerne dine.

Brukere og produktnivåadministrasjon

Welcome Org Admin PortalPortalen for Bluebeam-organisasjonsadministratorer lar deg administrere brukere og abonnementstilgangen deres (dvs. produktnivå). Slik kommer du i gang:

 1. Når du har logget inn, velger du kontoen du vil vise og administrere under Kontoer.
 2. Fra dashbordet går du til Kontoadministrasjon i sidestolpemenyen til venstre.
 3. Velg Administrasjon av brukere og produktnivå.
 4. Velg Brukeroversikt for å se alle kontobrukere og informasjonen deres, deriblant: brukertype, produktnivå og status.
 5. Velg Produktnivåoversikt for å se alle de tilgjengelige enkeltlisensene på kontoen din for hvert abonnementsnivå.

Legg til en ny abonnementsbruker

I Administrasjon av brukere og produktnivå kan du legge til nye brukere individuelt på kontoen din. Slik gjør du dette:

 1. Klikk på knappen Opprett ny abonnementsbruker til høyre for Brukeroversikt.
 2. Vinduet Legg til ny abonnementsbruker vises.
 3. Fyll ut de påkrevde feltene og ytterligere viktige kontaktopplysninger under Legg til ny bruker-fanen.
  I tillegg til å angi tillatelser, må du også velge den passende serverregionen.
 4. Når du er ferdig med å legge til den nye brukerens opplysninger, trykker du på Lagre.
 5. I neste vindu som vises, velger du produktnivået som den nye brukeren skal ha tilgang til .Velg et produktnivå
 6. Trykk på Lagre endringer.

Den nye brukeren vises under Brukeroversikt med status Venter frem til kontoen har blitt aktivert.


Legg til flere brukere samtidig

Organisasjonsadministratorer kan også legge til flere brukere på kontoen samtidig. Slik gjør du dette:

 1. I dashbordet går du til Kontoadministrasjon > Administrasjon av brukere og produktnivå.
 2. Klikk på knappen Opprett ny abonnementsbruker.
 3. Øverst i vinduet Legg til ny abonnementsbruker bytter du til fanen Legg til flere brukere samtidig.
  Legg til flere brukere samtidig
 4. Hvis du vil legge til flere brukere, må du importere en .csv-fil. Last ned den tilgjengelige malen og legg til all påkrevd informasjon i Excel.
 5. Når du har lagret din versjon av .csv-filen, laster du den opp i vinduet Legg til nye abonnementsbrukere.
  Dra og slikk filen eller søk etter den i Filutforsker.
 6. Klikk på Kjør validering.
 7. .csv-filen behandles og vilses nederst i vinduet hvis den er gyldig.
  Importer flere brukere samtidig
 8. Trykk på Importer alle-knappen.
 9. Når du har sett gjennom sammendraget, klikker du på Lukk.

De nye brukerne vises under Brukeroversikt med status Venter frem til kontoene har blitt aktivert.


Rediger abonnementstilgang for flere brukere

Når du har lagt til flere brukere samtidig, må du gi dem abonnementstilgang. Slik gjør du dette for flere brukere samtidig:

  1. Rull ned til Produktnivåoversikt i Administrasjon av brukere og produktnivå.
  2. Velg menyikonet ved siden av Totale abonnenter for et produktnivå med tilgjengelige enkeltlisenser.Tilordne til produktnivå
  3. Velg Tilordne medlemmer til produktnivå.
  4. I dialogboksen Rediger produktnivå vil ikke-tilordnede brukere vises til venstre. Velg avmerkingsboksen ved siden av brukerne du vil legge til i abonnementsnivået.Rediger produktnivå
  5. Når du har valgt alle gjeldende brukere, klikker du på høyrepilen og de flyttes til Gjeldende brukere.
  6. Klikk Lagre.
Du kan også fjerne flere brukere fra et abonnementsnivå for å frigjøre enkeltlisenser ved å velge Gjeldende brukere og klikke på venstrepilen for å flytte dem tilbake til Kontobrukere.

Søk og filtrer etter abonnementsbrukere

I Administrasjon av brukere og produktnivå kan du også finne bestemte brukere og/eller filtrere dem etter kategorier. Slik gjør du dette:

 1. Under Brukeroversikt klikker du på nedtrekksmenyen ved siden av trakten. «Søk i alle» er standardutvalget.Filtrer abonnementsbrukere
 2. Velg kategorien du vil filtrere abonnementsbrukere for:
  • Fornavn
  • Etternavn
  • E-postadresse
  • Brukertype
  • Produktnivå
  • Invitasjonens utløpsdato
  • Status

Du kan også søke etter søkeord hvis du ser etter en bestemt kontobruker og/eller e-post:

 1. Skriv inn søkeordet i feltet ved siden av nedtrekksmenyen med filtrene.
 2. Klikk på forstørrelsesglasset eller trykk på Enter.

Søkeresultatene dine vises under Brukeroversikt.

Søk etter abonnementsbrukere

Du kan også sortere kolonner etter verdier ved å velge pilen som vises når du holder markøren over en kolonneoverskrift:

Sorter etter kolonneverdi
Når du sorterer etter etternavn med pil ned, vises brukere i omvendt alfabetisk rekkefølge. Hvis du vil se dem i alfabetisk rekkefølge, klikker du på pilen igjen slik at den peker opp.


Rediger brukerinformasjon

På siden Administrasjon av brukere og produktnivå kan du også redigere informasjon for eksisterende kontobrukere. Følg disse trinnene for å gjøre dette:

 1. Under Brukeroversikt velger du menyikonet ved siden av en brukers status for å vise ytterligere alternativer. Rediger brukerinformasjon
 2. Velg Rediger brukerinformasjon.
 3. Vinduet Rediger abonnementsbruker vises. Her kan du gå til Endre produktnivå, endre tillatelser og/eller oppdatere kontaktopplysninger/informasjon.Endre abonnementsbruker
 4. Når du er ferdig med å redigere brukerinformasjon, trykker du på Lagre.

Den oppdaterte informasjonen vises under Brukeroversikt-listen.


Modifiser abonnementstilgang for enkeltbrukere

Når du må endre abonnementstilgangen for en bestemt kontobruker, velger du menyikonet ved siden av statusen deres og:

 • Går til Rediger brukerinformasjon > Endre produktnivå
 • Eller velg Endre abonnementstilgang

Velg et nytt produktnivå med tilgjengelige enkeltlisenser og klikk på Lagre endringer.

Hvis du har tilordnet alle de tilgjengelige lisensene for et bestemt produktnivå, kan du endre en eksisterende brukers tilgang til Skrivebeskyttet for å frigi en enkeltlisens for en ny bruker.

Send invitasjoner på nytt

Når du legger til en ny abonnementsbruker, sendes invitasjoner på e-post til kontoer som skal opprettes og aktiveres. Men e-postinvitasjoner utløper etter datoen oppgitt i Invitasjonens utløpsdato-kolonnen under Brukeroversikt. Hvis du vil sende en invitasjon på nytt, klikker du på menyikonet ved siden av Status og velger:

 • Rediger brukerinformasjon > Send invitasjon på nytt
 • Eller Send invitasjon på nytt

Send invitasjon på nytt

Kryss av i avmerkingsboksen ved siden av Velkomst-e-post og klikk på Send på nytt. En ny invitasjon sendes til brukerens e-post og utløpsdatoen oppdateres automatisk.


Deaktiver bruker

Slik går du frem for å deaktivere en bruker:

 1. Under Brukeroversikt velger du menyikonet ved siden av en brukers status.
 2. Velg Deaktiver bruker.
  Deaktiver bruker
 3. Klikk på Ja for å bekrefte.

Deaktiverte brukere vises fremdeles under Brukeroversikt. Men statusen deres endres til Inaktiv.

Hvis du må aktivere en bruker igjen, kan du sende dem en ny e-postinvitasjon.

Lisensiering og registrering

Revu 21

Lisensiering og registrering

Abonnementer

 

 

 

Related Articles