Veiledning for administrasjon av Bluebeam-abonnementer

Gjelder:

 • Revu 21
 • Bluebeam Cloud

Bruker du en eldre versjon av Revu? Se Brukerhåndboken for Bluebeam Gateway for informasjon om hvordan du administrerer lisenser for Revu 20 og eldre.

Oversikt

Velkommen til portalen for administrasjon av Bluebeam-abonnementer. Her kan kontoeiere administrere tilgangen til abonnementsbaserte Bluebeam-løsninger. Som organisasjonsadministrator kan du tilordne enkeltlisenser for Bluebeam, legge til eller fjerne sluttbrukere, tilordne ytterligere organisasjonsadministratorer med mer.

Når du har logget på portalen for administrasjon av Bluebeam-abonnementer, bokmerker du org-admin.bluebeam.com for enkel tilgang i fremtiden.

I denne veiledningen forklarer vi hvordan du konfigurerer og administrere kontoen(e) for Bluebeam-abonnementet slik at du og/eller teamet ditt kan bruke Revu 21, Bluebeam Cloud og Studio med én Bluebeam ID (BBID). Et serienummer eller en produktnøkkel er ikke nødvendig for å komme i gang.

Trenger du hjelp til å komme i gang med å styre Revu 21-kontoen din? Se denne nyttige veiledningsvideoen.


Administrasjon av brukere og nivå

Instrumentbord for Bluebeam Org Admin Portal

Slik kommer du i gang i portalen for administrasjon av Bluebeam-abonnementer:

 1. Når du har valgt serverregionen og logget på, velger du kontoen du vil vise og administrere.
 2. Fra dashbordet går du til Kontoadministrasjon i sidestolpemenyen til venstre.
 3. Velg Administrasjon av brukere og nivå.
 4. Velg Brukeroversikt for å se alle kontokontaktene og informasjonen deres, deriblant: brukertype, produktnivå og status.
 5. Velg Produktnivåoversikt for å se alle de tilgjengelige enkeltlisensene på kontoen din for hvert abonnementsnivå.

Legg til en ny abonnementsbruker

I Administrasjon av brukere og nivå kan du legge til nye brukere individuelt på kontoen din. Slik gjør du dette:

 1. Klikk på knappen Opprett ny abonnementsbruker til høyre for Brukeroversikt.
 2. Under fanen Legg til ny abonnementsbruker, fyller du ut de obligatoriske feltene og annen viktig kontaktinformasjon.
  I tillegg til å angi tillatelser, må du også velge den passende serverregionen.
 3. Når du er ferdig med å legge til den nye brukerens opplysninger, trykker du på Lagre.
 4. I neste vindu som vises, velger du produktnivået som den nye brukeren skal ha tilgang til .Velg et produktnivå
 5. Trykk på Lagre endringer.

Den nye brukeren vises under Brukeroversikt med status Venter frem til kontoen har blitt aktivert via e-postinvitasjon.


Legg til flere brukere samtidig

Organisasjonsadministratorer kan også legge til flere brukere på kontoen samtidig. Slik gjør du dette:

 1. I dashbordet går du til Kontoadministrasjon > Administrasjon av brukere og nivå.
 2. Klikk på knappen Opprett ny abonnementsbruker.
 3. Bytt til fanen Legg til brukere bulkvis, øverst i vinduet.
  Bulk Add Users-dialogen i Org Admin Portal
 4. Hvis du vil legge til flere brukere, må du importere en .csv-fil. Last ned den tilgjengelige malen og legg til all påkrevd informasjon i Excel. Du kan legge til opptil 500 brukere om gangen.
 5. I malen tilordner du abonnementstilgang (f.eks. Basics, Core eller Complete) for brukere i kolonnen Produktnivå.
  Hvis du har oppgradert til Revu 21 fra en tidligere versjon, må du angi produktnivået(e) knyttet til ditt nye serienummer som har tilgjengelige subs (f.eks. ‘Abonnementsoppgradering: Revu Standard to Complete’). Når du går inn i et produktnivå uten tilgjengelige abonnenter i .csv-filen, vil brukere bare ha lesetilgang når kontoene deres er lastet opp og aktivert.

  Produktnivå for serienummer for abonnementsoppgradering
  For å finne de spesifikke produktnivåene som er tilgjengelige med kontoen din, gå til Users & Tier Management og bla ned til Product Tier-oversikt.
 6. Når du har lagret din versjon av .csv-filen, last den opp under Legg til brukere bulkvis. Dra og slipp filen eller bla etter den i Filutforsker for å gjøre dette.
 7. Klikk på Run Validation.
  Hvis du har slettet kolonner i .csv-malen (selv for felter som ikke er obligatoriske), vil masseopplastingen ikke behandles.
 8. Når .csv-filen behandles, vises den nederst i vinduet.
  Importer flere brukere samtidig
 9. Trykk på Import All-knappen. Dette kan ta 10–15 minutter.
 10. Når du har sett gjennom sammendraget, klikker du på Lukk.

Når du har lastet opp flere brukere, kan du importere enda en .csv-liste om nødvendig. De nye brukerne vises under User Overview med ventende status frem til kontoene har blitt aktivert via e-postinvitasjonene de mottar.


Slik redigerer du tillatelser

Hvis du må redigere tillatelser etter at du har lagt til en bruker, kan du følge disse trinnene:

 1. På kontodashbordet velger du Kontoadministrasjon > Administrasjon av brukere og nivå.
 2. Finn brukerkontoen som krever oppdaterte tillatelser i Brukeroversikt.
 3. Velg menyikonet ved siden av kontostatusen.
 4. Velg Rediger brukerinformasjon.Redigere brukertillatelser
 5. Under Tillatelser velger du Organisasjonsadministrator og/eller sluttbruker.Sluttbrukertillatelser
 6. Klikk Lagre.
Når du har gitt en sluttbruker tillatelse for en konto, må du også redigere abonnementstilgangen. Ellers vil brukeren bare ha skrivebeskyttet tilgang til Bluebeam-løsninger.

Rediger abonnementstilgang for flere brukere

Hvis du trenger å tildele eller redigere abonnementstilgang for flere brukere om gangen, følger du disse trinnene:

 1. Rull ned til Produktnivåoversikt i Administrasjon av brukere og produktnivå.
 2. Velg menyikonet ved siden av Totale abonnenter for et produktnivå med tilgjengelige enkeltlisenser.Tilordne til produktnivå
 3. Velg Tilordne medlemmer til produktnivå.
 4. I dialogboksen Rediger produktnivå vil ikke-tilordnede brukere vises til venstre. Velg avmerkingsboksen ved siden av brukerne du vil legge til i abonnementsnivået.Rediger produktnivå
 5. Når du har valgt alle gjeldende brukere, klikker du på høyrepilen og de flyttes til Gjeldende brukere.
 6. Klikk Lagre.
Du kan også fjerne flere brukere fra et abonnementsnivå for å frigjøre enkeltlisenser ved å velge Gjeldende brukere og klikke på venstrepilen for å flytte dem tilbake til Kontobrukere.

Søk og filtrer etter abonnementsbrukere

I Administrasjon av brukere og produktnivå kan du også finne bestemte brukere og/eller filtrere dem etter kategorier. Slik gjør du dette:

 1. Under Brukeroversikt klikker du på nedtrekksmenyen ved siden av trakten. «Søk i alle» er standardutvalget.Filtrer abonnementsbrukere
 2. Velg kategorien du vil filtrere abonnementsbrukere for:
  • Fornavn
  • Etternavn
  • E-postadresse
  • Serverregion
  • Produktnivå
  • Brukertype
  • Invitasjonens utløpsdato
  • Status

Du kan også søke etter søkeord hvis du ser etter en bestemt kontobruker og/eller e-post:

 1. Skriv inn søkeordet i feltet ved siden av nedtrekksmenyen med filtrene.
 2. Klikk på forstørrelsesglasset eller trykk på Enter.

Søkeresultatene dine vises under Brukeroversikt.

Søk etter abonnementsbrukere

Du kan også sortere kolonner etter verdier ved å velge pilen som vises når du holder markøren over en kolonneoverskrift:

Sorter etter kolonneverdi
Når du sorterer etter etternavn med pil ned, vises brukere i omvendt alfabetisk rekkefølge. Hvis du vil se dem i alfabetisk rekkefølge, klikker du på pilen igjen slik at den peker opp.


Rediger brukerinformasjon

På siden Administrasjon av brukere og produktnivå kan du også redigere informasjon for eksisterende kontobrukere. Slik gjør du dette:

 1. Under Brukeroversikt velger du menyikonet ved siden av en brukers status for å vise ytterligere alternativer. Rediger brukerinformasjon
 2. Velg Rediger brukerinformasjon.
 3. Vinduet Rediger abonnementsbruker vises. Her kan du gå til Endre produktnivå, endre tillatelser og/eller oppdatere kontaktopplysninger/informasjon.Endre abonnementsbruker
 4. Når du er ferdig med å redigere brukerinformasjon, trykker du på Lagre.

Den oppdaterte informasjonen vises under Brukeroversikt-listen.


Modifiser abonnementstilgang for enkeltbrukere

Når du trenger å endre abonnementstilgang for en bestemt kontobruker, velg menyikonet ved siden av statusen og velg ett av alternativene:

 • Rediger brukerinformasjon > Endre produktnivåer
 • Endre abonnementstilgang

Velg et nytt produktnivå med tilgjengelige enkeltlisenser og klikk på Lagre endringer.

Hvis du har tilordnet alle de tilgjengelige lisensene for et bestemt produktnivå, kan du endre en eksisterende brukers tilgang til Skrivebeskyttet for å frigi en enkeltlisens for en ny bruker.

Send invitasjoner på nytt

Når du legger til en ny abonnementsbruker, sendes invitasjoner på e-post til kontoer som skal opprettes og aktiveres. Men e-postinvitasjoner utløper etter datoen oppgitt i Invitasjonens utløpsdato-kolonnen under Brukeroversikt. For å sende en invitasjon på nytt, klikk på menyikonet ved siden av Status og velg ett av alternativene:

 • Rediger brukerinformasjon > Send invitasjon på nytt
 • Send invitasjon på nytt

Send invitasjon på nytt

Kryss av i avmerkingsboksen ved siden av Velkomst-e-post og klikk på Send på nytt. En ny invitasjon sendes til brukerens e-post og utløpsdatoen oppdateres automatisk.


Deaktiver bruker

Slik går du frem for å deaktivere en bruker:

 1. Under Brukeroversikt velger du menyikonet ved siden av en brukers status.
 2. Velg Deaktiver bruker.
  Deaktiver bruker
 3. Klikk på Ja for å bekrefte.

Deaktiverte brukere vises fremdeles under Brukeroversikt. Men statusen deres endres til Inaktiv.


Aktivere en bruker på nytt

Hvis du må aktivere en inaktiv bruker på nytt:

 1. Velg menyikonet ved siden av den deaktiverte brukerens status.
 2. Klikk på Aktiver bruker på nytt.Aktivere en bruker på nytt

Slik tildeler du abonnementer på nytt

Hvis du har underordnede kontoer, kan du overføre tilgjengelige abonnementer til den via Bluebeam-kontoen din.

Organisasjonsadministratorer kan for tiden legge til underordnede kontoer til den overordnede kontoen. Hvis du vil legge til underordnede kontoer etter kjøp, kan du ta kontakt med støtten.

Slik distribuerer du tilgjengelige abonnementer på nytt til en eksisterende underordnet konto:

 1. Åpne hovedkontoen, den overordnede kontoen, med tilgjengelige abonnementer. Du ser den underordnede kontoen eller de underordnede kontoene i venstre sidepanel fra kontodashbordet.Over- og underordnede kontoer i portalen for administrasjon av abonnementer
 2. Trykk på Tildel abonnementer på nytt-knappen. Du kan også gå til Kontoadministrasjon > Abonnementsadministrasjon > Tilordne abonnementer på nytt.Tildel abonnement på nytt-knapp
 3. I dialogen Distribuer abonnementer på nytt velger du den underordnede kontoen som skal motta abonnementene.
 4. Velg så ordrenummeret. Når dette er valgt, vil avtaleinformasjonen vises i nedtrekksmenyen.
 5. Under Produkt velger du abonnementet (Basics, Core eller Complete) med de tilgjengelige enkeltlisensene du vil overføre.
 6. Skriv så inn antallet abonnementer som skal tilordnes på nytt. Antallet må være mindre enn eller likt antallet gjenværende enkeltlisenser.Abonnementsantall som kan tilordnes på nytt
 7. Velg Distribuer på nytt.

Slik sender du abonnementer tilbake til en overordnet konto:

 1. Velg den underordnede kontoen i dashbordet.
 2. Gå til Kontoadministrasjon > Abonnementsadministrasjon.
 3. Velg menyikonet ved siden av produktnivået.
 4. Velg Return subscriptions.Returner abonnementer til den overordnede kontoen
 5. Skriv inn antallet abonnementer du vil overføre tilbake til den overordnede kontoen.
 6. Klikk på Returner abonnementer.

Lisensiering og registrering

Revu 21

Lisensiering og registrering

Komme i gang

Bluebeam administrator

Related Articles