Beregningsfelt oppdateres ikke riktig når du fyller ut et PDF-skjema

Gjelder:

 • Revu eXtreme

Problem

Når du fyller ut et skjema du har opprettet i Revu eXtreme, oppdateres ikke et flt for beregning a totaler, eller det genererer feil verdi. Når du har valgt beregningsfeltet i Skjemaer-panelet (Alt+Q) og har inspisert det ytterligere i Skjemafeltegenskaper-panelet under Beregn, ser du advarselen:

Beregningsfeltadvarsel-feil
Advarsel: Beregning basert på felt som ennå ikke er beregnet. Kontroller skjemaets beregningsrekkefølge.

Årsak

Denne advarselen vises når et beregningsfelt er sortert over de tilsvarende inndatafeltene i skjemaets sekvens.

Løsning

Hvis du vil løse dette problemet, må du endre rekkefølgen til det berørte beregningsfeltet slik at det vises under feltene det bruker til beregningen. Hvis du for eksempel beregner summen av verdier fra flere felter, vil totalt-beregningsfeltet være sist i sekvensen.

Prøv disse trinnene for å endre rekkefølgen på beregningsfeltet:

 1. Åpne PDF-skjemaet i Revu eXtreme.
 2. Gå til Vindu > Paneler > Skjemaer (Alt+Q).
 3. Øverst til venstre i Skjemaer-panelet klikker du på nedtrekksmenyen.
  Skjemaer-nedtrekksmeny
 4. Velg Omorganiser beregningsfelt.
  Omorganiser beregningsfelt
 5. I dialogboksen som vises, vises det berørte beregningsfeltet med en advarsel.
  Endre rekkefølge på Skjemafelter-dialogboksen
 6. Klikk og dra feltet for total beregning under inndatafeltene, og advarselen bør bli borte.
  Hvis du flytter beregningsfeltet i dialogboksen, gjenopprettes funksjonaliteten dens, uten at posisjonen dens i Skjemaer-panelet endres. Velg feltet og klikk og dra det for å flytte det i panelet.
 7. Velg OK.

Totalen beregnes riktig hvis du nå skriver inn numeriske verdier i de gjeldende skjemafeltene. Se denne artikkelen hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer beregninger for PDF-skjemaene dine.

Hvis du får en beregningsfeil med et PDF-skjema som er opprettet av en tredjepart og ikke har Revu eXtreme, kan du ta kontakt med fileieren for å gi dem beskjed om at beregningsfelt-rekkefølgen virker feil.

Finn ut hvordan du feilsøker PDF-skjemaene dine ved å endre rekkefølgen på beregningsfelter for riktige og automatiserte utdata.

Related Articles