Digital signaturfeil: «Signaturen kan ikke opprettes, sertifikatet er tilbakekalt»

Denne artikkelen gjelder:

  • Alle versjoner av Revu

Problem

Du ser følgende feilmelding når du bruker en digital signatur:

«Signaturen kan ikke opprettes, sertifikatet er tilbakekalt»

Årsak

Før den digitale signaturen din brukes, sammenligner Revu din digitale ID med utstederens CRL (Certificate Revocation list) for å bekrefte at sertifikatene som brukes til å validere digital ID er gyldige. Denne listen inneholder informasjon om sertifikater som ikke lenger er gyldige eller som ikke er pålitelige. 

Hvis du ser denne feilmeldingen, kan det hende at sertifikatet ditt eller et av de mellomliggende sertifikatene i tillitskjeden ble tilbakekalt. Dette skjer oftest når den utstedende sertifikatmyndigheten har utgitt en nyere versjon av originalsertifikatet. 

Løsning

I de fleste tilfeller vil tredjepartsutstederen av din digitale ID (f.eks. Identrust, Globalsign, Entrust osv.) være best egnet til å løse dette problemet siden de raskt kan fastslå hvilket sertifikat som ble tilbakekalt.

Når det tilbakekalte sertifikatet er identifisert av utstederen, må det fjernes fra Windows Certificate-butikken eller markeres som Uklarert. Det nye sertifikatet må så installeres på passende sted i Windows Certificate-butikken.

Hvis problemet vedvarer etter at du har snakket med sertifikatutstederen din, må du ta kontakt med oss.

Feilsøking

Fremgangsmåte

Revu 21

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Revu 2017 og eldre

Sikkerhet

Hvis du ser denne feilmeldingen, kan det hende at sertifikatet ditt eller et av de mellomliggende sertifikatene i tillitkjeden ble tilbakekalt. Dette skjer oftest når den utstedende sertifikatmyndigheten har utgitt en nyere versjon av originalsertifikatet.

Related Articles